Akersposten

Et lite gløtt inn i fremtidens Lilleakerby, hvor det skal komme 2000 boliger, kjøpesenter, serveringssteder, kulturtilbud etc etc. Nå er planene oversendt Plan- og bygningsetaten. Kanskje byggestart i 2023 - i et best scenario. Nytt CC Vest i 2033 - kanskje...

Planen for Lilleakerbyen og fremtidens CC Vest er klar

Hvordan blir nye CC Vest? Hvordan blir Lilleakerbyen? Når skjer endringene? Blir det fremdeles mulig å parkere når man skal handle på CC Vest i fremtiden? Nå har Mustad sendt inn de nye planene.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 21.12.2021 kl 10:10

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

LILLEAKER: – Hva skjer med CC Vest? spør vi.

Administrerende direktør Olav Line i Mustad Eiendom tar seg litt tid før han svarer på spørsmålet. Vi er på besøk i Lilleakerveien 8, hvor Mustad holder til i eget hus – sammen med flere av sine leietakere.

Og tar Olav Line en titt ut av vinduet fra 8. etasje, kan han skue ut over det som skal formes til den nye Lilleakerbyen – inkludert et nytt CC Vest. Det er bare noen dager siden ble planene oversendt Oslo kommune.

Skal flyttes – litt

Det er ingen hemmelighet at folk er svært opptatt av nettopp CC Vest. Det er få temaer Akerspostens lesere stiller flere spørsmål om til redaksjonen, særlig etter at Akersposten for et par år siden begynte å skrive om planene om store endringer.

Derfor kan man gjerne si at spørsmålet stilles på vegne av de rundt 90.000 menneskene som bruker kjøpesenteret. Skal senteret rives – og flyttes?

– I planen som vi nå har sendt inn, har vi lagt til grunn at CC Vest skal bestå, men flyttes nærmere Lysaker stasjon, svarer Olav Line.

– Men vi har noen utfordringer, sier han.

Den viktige tilgjengeligheten

Lederen for eiendomsgiganten på Lilleaker lar de siste ordene henge litt i luften. Vi skjønner at han med utfordringer ikke mener rent tekniske. Eller økonomiske. Vi skjønner at dette handler om problemstillinger som er kjent fra før. Det handler om regulatoriske forhold. Det dreier seg om politiske signaler og tillatelser.

Dette er området som omfatter den nye Lilleakerbyen. Lysakerelven sees her markert med blå-grått.

– Mobilitet er nøkkelordet. Vi har et klart mål, og det er å opprettholde tilgjengeligheten til CC Vest. Det er vår store styrke i dag. Og det er slik at svært mange av våre kunder er avhengig av bil for å gjøre sine innkjøp hos oss. Veldig mange bor i områder hvor offentlig transport ikke er spesielt godt utbygget, sier han.

– Politikerne på sine side vil at man i fremtiden i større grad skal bruke kollektivt eller sykkel eller andre, grønnere transportmidler for å gjøre sine innkjøp på det nye CC Vest. I forbindelse med at det parallelt med dette skal vedtas en ny parkeringsnorm for Oslo, er det forventet at dette blir et av de vanskelige politiske beslutningene gjeldende reguleringsplanen for Lilleakerbyen.

Så skynder han seg med å si: – Vi har en god dialog med både Plan- og Bygningsetaten (PBE) og politikerne. Vi snakker sammen. Vi forstår hverandre, så jeg har håp om at vi finner en løsning som er til å leve med for begge parter, sier Olav Line.

I dag har CC Vest 1100 parkeringsplasser. Kundene er veldig fornøyd med akkurat det.

Olav fortsetter: – Det er ingen tvil om at dette er et stort pluss. Kundene vet at de alltid vil finne en parkeringsplass hos oss, og dermed slippe å kjøre andre steder.

(Saken fortsetter under bildet.)

Adm dir Olav Line og Mustad Eiendom har nå sendt inn sitt 3000 sider store planforslag for Lilleakerbyen til Oslo kommune. Arbeidet har tatt over fire år og kostet 90 millioner. CC Vest er tenkt flyttet. Arkivfoto

– Så må jeg få påpeke at i vårt store reguleringsarbeid for en fremtidig Lilleakerby ligger mye mer enn bare et kjøpesenter. Husk at vi skal bygge 2000 boliger, her blir mye næring, kulturtilbud, serveringssteder og mye mer. Jeg tenker at for alle disse – spesielt næringsdelen, så vil behovet for parkering bli mindre. Vi befinner oss svært sentralt med offentlig kommunikasjon på «alle kanter», og tusenvis av disse bor helt andre steder enn i nærområdet. Ingen av de som skal jobbe i Lilleakerbyen, vil strengt tatt ha behov for bil. På den måten vil få en annen type mobilitet enn for CC Vest, og være med å påvirke det totale trafikkbildet, sier Line.

– Men hva om dere må kutte et stort antall parkeringsplasser?

– Da må noen komme opp med noe annet som gir like god tilgjengelighet som bilen. Slike alternativer vil vi gjerne bidra til å realisere, men jeg kan ikke se at de finnes i dag, sier Line.

Dyr planlegging

For kort tid siden var det en merkedag for Mustad eiendom i det store planleggingsarbeidet for Lilleakerbyen. Da ble planene overlevert PBE etter over fire års arbeid. Dokumentet er på 3000 sider, og arbeidet har kostet rundt 90 millioner – og fremdeles er det ikke blitt tegnet et eneste hus. Det er et arbeid som ikke er for hvem som helst. Det krever solide finansielle muskler å utarbeide så omfattende planer.

– Det har vært et stort arbeid, bekrefter Olav Line.

– Det handler ikke bare om arkitekters medvirkning, men også en lang rekke annen type ekspertise som geologer, biologer, samfunnsvitere og så videre. Det er ikke den ting som ikke er belyst og analysert. Det er et maraton kun egnet for de utholdende, smiler Olav og legger til:

– Men det føles samtidig godt. Vi mener vi har gjort et svært grundig arbeid, og derfor står på trygg grunn, bokstavelig talt, når vi nå ber kommunenes planmyndigheter om å ta stilling.

Dette er tidsplanen

Men arbeidet er egentlig ikke over med dette.

– Nå skal PBE gå gjennom planene, komme med sine eventuelle innsigelser og krav-komplementeringer – som vi så må besvare og eventuelt endre. Når dette er gjort, legges saken ut til offentlig ettersyn og presenteres for en kjempelang liste høringsinstanser. Vi håper dette kan skje ved påsketider 2022, sier Mustad-direktøre.

– Jeg kan jo nevne at vi her vil benytte oss av VR (virtual reality, red.anm.), slik at man ved hjelp av VR-briller kan bevege seg rundt i fremtidens Lilleakerby. Når høringsuttalelsene er mottatt og bearbeidet, kan saken sendes til Rådhuset for politisk behandling, noe vi håper kan skje om et års tid – i et best tenkelig scenario.

– Og da er dere i gang?

– Ja, da er vi det – en eller annen gang i 2023. Men jeg må få påpeke at arbeidet med en ny Lilleakerby vil skje etappevis. Vi tar et bygg av gangen. Noe blir bygget helt nytt. Noe blir revet. Noe blir ombygd eller påbygd.

– Og CC Vest?

– Flytting av CC Vest skjer i siste etappe. Får vi oppstart i 2023, går det kanskje 10 år før vi er i gang med et nytt kjøpesenter. Da er vi rundt 2033, avslutter Olav Line.

Følg Akersposten på Facebook