ANNONSE
Annonse

PBE er positive – Bydel Ullern sier nei

TREKANTKVARTALET: Det har vært mye debatt knyttet til utbygging av kvartalet ved siden av Statnett-tomten. Montasje: Code Arkitekter

Det er oppstart av regulering «Montebello Terrasse» i det såkalte trekantkvartalet på Montebello.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 02.10.2018 kl 18:44

ANNONSE
Annonse

MONTEBELLO: Det er Montebello Terrasse AS, eid av Miliarium AS, som står bak planene for trekantkvartalet. Plan- og bygningsetaten har hatt planinitiativet til vurdering og konkludert med at etaten er positive til planinitiativet, men ber om at det videre planarbeidet utsettes.

Les også: Terrasserte hagehus på Montebello

PBE skriver i sin innstilling blant annet: Plan- og bygningsetaten anbefaler at forslagsstiller avventer oppstart av planarbeidet til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi er vedtatt av bystyret, men forutsatt at planområdet opprettholdes som prioritert stasjonsnært område og utviklingsområde kategori A for fortetting med bolig er Plan- og bygningsetaten positive til planinitiativet.

Les også: Utbygger har kjøpt opp hele kvartalet på Montebello

Saken fortsetter under bildet

OMRÅDET: Dette er trekantkvartalet som Miliarium ønsker å bygge ut. Google Maps

Samtidig skriver PBE at de vil ha en noe lavere tetthet, utnyttelsesgrad og byggehøyder enn planinitiativet viser.

Bydelsutvalget i Bydel Ullern har hatt oppstart av regulering til behandling og har gjort et enstemmig vedtak med Høyre, Venstre, Frp, Ap og MDG:

«Bydel Ullern vil avvise forslaget ettersom området er innenfor småhusplanen.»

Følg saken på Plan- og bygningsetatens nettside

Les også:

Småhusplanen skal legges til grunn for fortetting

Nå skal planene for Husebyplatået revideres

Han skal selge deg Montebello

ANNONSE
Annonse