ANNONSE
Annonse

Parkeringsforbud for å sikre skolevei

PARKERING FORBUDT: På venstre side i denne delen av Bjørnveien, blir det parkering forbudt. Foto: Vidar Bakken

Bymiljøetaten har vært på ny befaring og innfører parkering forbudt i store deler av Bjørnveien.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 18.08.2018 kl 12:33

ANNONSE
Annonse

HOLMEN: Fra skole og foreldre har det vært ytret ønske om fortau i den delen av Bjørnveien som er fortausløs mot nye Holmen skole. På grunn av manglende ressurser blir dette ikke prioritert. Fra Stasjonsveien direkte opp til skolen er veien sikret med fortau, "Kiss and ride" og parkering forbudt.

Fartshumper

Bymiljøetaten skriver i en mail til Akersposten:
Bymiljøetaten forstår at det er uheldig med manglende fortau i Bjørnveien, som er en viktig skolevei, men vi har dessverre små muligheter til å prioritere bygging av fortau her med dagens ressurser. Bygging av fortau er dyrt og krever ofte inngrep i privat eiendom og ny regulering. For å ivareta trafikksikkerheten for myke trafikanter i boligveier med fartsgrense 30 km/t er fartshumper det tiltaket som er mest aktuelt sett i forhold til kostnadene. I den delen av Bjørnveien som ikke har fortau er det i sommer etablert to nye humper.

Les også: FAU, rektor og bydel venter på svar om sikring

Fra Vassfaret

I det siste har Bymiljøetaten vært på ny befaring og konkludert med at etaten går inn for parkering forbudt på den ene siden av Bjørnveien, fra Vassfaret og frem til skolen.

Bymiljøetaten skriver:
Bymiljøetaten har vært på flere befaringer i området på ulike tidspunkt av døgnet, og da har det ikke vært tett parkering, men vi forstår at det til tider med arrangementer ved idrettsanleggene i området kan være mye parkering i veien. Bymiljøetaten vil derfor foreslå skilting med parkering forbudt på nordsiden av veien mellom Henrik Backers vei og Vassfaret. Dette vil sørge for at skolebarna får bedre oversikt, blir mer synlige for bilistene og får bedre plass å gå på.

Les også:

Rektor ved Holmen skole: - Stjernene våre er elevene

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse