ANNONSE
Annonse
Akersposten

Orkla får bygge 16 etasjer på Skøyen

RETT VED STAJONEN: Orklas hovedkontor og næring med cirka 7 prosent boliger kommer på Skøyen. Skisse: Narud Stokke Wiig

Bystyret vil ikke vente på en helhetlig områdeplan for Skøyen som er bebudet ved årskiftet. Det er fritt frem for høyhus. Nå kommer det et høyhus på 16 etasjer tett opptil verneverdige Sofienlund.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 17.06.2016 kl 18:15

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Skøyen: - Da har bystyret vedtatt at Orkla får bygge sitt hovedkontor på 16 etasjer. Venstre mente at det er meningløst å kjøre denne saken for seg. Vårt forslag var at reguleringssaken skulle sendes tilbake til byrådet for videre bearbeidelse, i påvente av at sak om områderegulering og grunneierbidrag ble fremmet. Vi fikk støtte av KrF og Rødt, men det holdt ikke, sier Odd Einar Dørum.

Tidligere Høyrebyråd sa vent

Han viser til det arbeidet som blant andre Bydel Ullern har gjort med hensyn til mulighetsstudiet for Skøyenområdet, som igjen skulle være en del av grunnlaget for en områdeplan. I mulighetsstudiet legges det blant annet opp til maks 12 etasjer i det definerte området.

MENINGSLØST: Odd Einar Dørum (V) mener det er meningsløst å vedta store byggeprosjekter uten at det foreligger områdeplan. Foto: Oslo Venstre


- Venstre har hele tiden ment at først må det komme en områdeplan som skal være retningsgivende for utviklingen av Skøyenområdet, før det blir tillatt høye og store byggeprosjekter. Tidligere byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) satte 11 enkeltsøknader på vent i påvente av en områdeplan. Nå har altså Høyre vært med å vedta denne utbyggingen. Venstre fikk heller ikke støtte for forslaget om at bystyret ber byrådet prioritere å fremme sak om områderegulering på Skøyen, sier Dørum.

Såkalt byplangrep

Reguleringssaken er også i strid med gjeldende kommunedelplan fra 1994.

- Plan- og bygningsetaten opererer under et såkalt byplangrep, som bare er et administrativt grep på veien mot en områdeplan. Med vedtaket i bystyret er det fritt frem for andre ventende, store prosjekter og det er klart at også en ny områdeplan vil bli preget av dette. Bydelen fortjener ikke dette, som vil få store konsekvenser for bebyggelsen rundt, sier Dørum.

Det er Plan- og bygningsetatens eget forslag som er vedtatt, som utbygger har sluttet seg til. Opprinnelig var utbyggers forslag på 21 etasjer.

RAGER: Orklas hovedkontor blir fire etasjer høyere enn det høyeste bygget på Skøyen. Skisse: Narud Stokke Wiig

Begrunnelse

I begrunnelsen heter det blant annet:
Planforslaget medfører en langt høyere tomteutnyttelse og har bygningshøyder langt over rammene i kommunedelplanen fra 1994. Planforslaget er vurdert opp mot nye byplanrammer slik dette er fremstilt i etatens forslag til nytt byplangrep for Skøyen med høyder på 12-16 etasjer i dette kvartalet. Det sikres større funksjonsmangfold i planområdet.

Plan- og bygningsetaten mener at planforslagets alternativ 2 er i tråd med overordnede føringer som definerer Skøyenområdet som et kollektivknutepunkt som skal utvikles bymessig og med høy tomteutnyttelse. Planforslaget inneholder flerfunksjonell arealbruk, også boligformål, som er viktig for målsettingene om bymessig utvikling.
I kommuneplanen er det krav om områderegulering for Skøyenområdet. I påvente av
områdereguleringen, har etaten utarbeidet et forslag til Byplangrep Skøyen. Planforslagets alternativ 2 er utarbeidet med konkret utgangspunkt i intensjonene, ambisjonene og føringer slik disse er vist i dette byplangrepet. Høyhusstrategien avklarer at Skøyenområdet kan vurderes for høyere bebyggelse enn 12 etasjer. Byplangrepet foreslår 12-16 etasjer som maksimal bebyggelse i dette kvartalet. Foreslått bebyggelse har maksimalt 16 etasjer og vurderes å være i tråd også med høyhusstrategien.

Les også:

Gigantutbygging på Montebello

Høyblokker langs Mærradalen

Her kommer nye Huseby

Flere nyheter på Akersposten.no:

To satt fast i fiskesnøre – reddet av redningsskøyte

Mysteriet om Trines bil løst etter 36 år!

Politiet fikk bilhjul skåret opp

Ønsker du å motta Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost? Meld deg på her!

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!