ANNONSE
Annonse

Nero (7) er uønsket – må flytte fra borettslaget

Hunden Nero gjør ikke fra seg der han ikke skal, og han oppfører seg ikke skremmende mot andre, ifølge eier. Likevel får han ikke lenger bo sammen med matmor Mona Helling – fordi borettslaget har regler mot dyrehold. Tingretten gir borettslaget medhold, og Neros dager i borettslaget i Vestre Aker er talte. Foto: Privat

Mona Helling har ikke gode nok grunner for å ha hund, mener borettslaget hun bor i. Derfor må hunden nå bort.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse

VESTRE AKER: Helling, som bor i et borettslag som har bestemt at dyrehold er ulovlig i borettslaget, har hatt hund før, og den gangen vant hun frem i Husleietvistutvalget. Dermed fikk hun tillatelse til å hunden Emma, som døde i 2011.

Borettslaget ligger i Bydel Vestre Aker.

#– Ikke det samme
– Jeg forsøkte å gå turer etter at Emma døde, men det ble ikke det samme. Med hund kommer man i kontakt med mennesker på en annen måte, man møter folk og kommer i prat med dem, sier Helling til TV2.no.

Da Helling anskaffet seg hunden Nero i 2013, regnet hun med at tillatelsen fremdeles gjaldt. Ifølge TV2.no fikk hun beskjed om å søke borettslaget på nytt. Hun la ved attest fra sin fastlege, og der står det: «Pasienten bor i 1. etage, hun bor alene, hun opplever det derfor betryggende å ha hund. For pasientens psykiske helse anser jeg det meget viktig at hun får beholde hunden.»

Søknaden om å få beholde Nero ble avslått av styret i borettslaget i samme måned som hun søkte. Det ble tatt ut stevning mot Helling i oktober i fjor, og saken ble behandlet i Oslo tingrett 15. mars i år. Dommen ble avsagt 26. mars.

I dommen står det blant annet Helling må avslutte hundeholdet innen 1. juli 2018. Hun må også betale saksomkostninger på 114.000 kroner, innen to uker.

»Må ikke være fritt frem»

TV2.no skriver at i dommen fremgår det at styret i borettslaget ikke mener at Nero er til ulempe for andre som bor der, men at det likevel må være et krav til en god grunn for å holde hund. Det må ikke være fritt frem for å holde dyr selv om dyreholdet ikke er til ulempe for andre, har styrets advokat, Dag Kristen Stadheim, argumentert med.

Retten skriver: «Når legen ikke har utdypet hvorvidt Hellings psykiske helsegevinst ved å ha hund, er over normalen, hvorfor dette i så fall skulle være tilfellet, mener retten at det ikke kan legges avgjørende vekt på konklusjonen hans.»

– Jeg har ikke noen diagnose, men det skulle ikke være nødvendig å brette ut detaljer om sin egen psykiske helse i retten. Det ville jo bli omtalt i en dom som er offentlig tilgjengelig for alle, sier Mona Helling til TV2.no.

LES HELE saken på TV2.no her

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse