ANNONSE
Annonse

Nå skal planene for Husebyplatået revideres

HVA MED DISSE?: Vil Husebyplatået AS gå ned på høydene i et revidert planforslag? Skisse: White Arkitekter AB

Blir det fortsatt 19 etasjer på Montebello eller vil utbygger redusere boligmassen etter massive protester?

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 04.01.2018 kl 11:02

ANNONSE
Annonse

MONTEBELLO: Den planlagte høyhusbebyggelsen på Husebyplatået har møtt stor motstand i lokalmiljøet og ikke minst i det politiske miljøet. Det viser blant annet uttalelser og innspill til planforslaget. Akersposten spurte administrerende direktør i Husebyplatået AS, Tom Bratlie, om det ikke er på tide å revurdere planene etter at disse har møtt betydelig motstand.

Revidert forslag

- Det er en del av prosessen å få innspill til planforslaget. Nå har vi tatt imot alle innspillene, hvor flere kom på slutten av 2017. Internt jobber vi nå med rådgivere og arkitekter, hvor disse innspillene blir gjennomgått og vurdert. Vi vil jobbe grundig med alle innspillene før vi kommer tilbake med et revidert planforslag, sier Bratlie

Ikke politisk grunnlag

Det er svært liten oppslutning om planene for Husebyplatået. De planlagte høyhusene med opptil 19 etasjer og 62 meter høye, har møtt massiv motstand fra mange hold. Under folkemøtet på Montebello kom det også klart frem at det var små muligheter til å oppnå politisk flertall i bystyret for planene, etter at både Rødt og MDG ga klare signaler om at de ikke ville støtte en høyhusbebyggelse på platået. Høyre, Venstre og Frp har tidligere sagt klart fra om at de ikke vil ha høyhusbebyggelse.

Les også: Får neppe bygge høyblokker på Montebello

Et enstemmig bydelsutvalg i Bydel Ullern har bedt om at planprosessen stoppes med umiddelbar virkning. Det samme har Husebyåsen vel, Montebello vel, sameier og privatpersoner bedt om. I tillegg har Plan- og bygningsetaten uttalt at tetthet og byggehøyder må reduseres betydelig.

Åpenhet og tillit

- Du kan vel si såpass at det blir ikke noe høyhus på 19 etasjer i et revidert planforslag.

- Jeg vil ikke snakke om detaljer, men vi vil komme tilbake med et helhetlig plangrep basert blant annet på de uttalelser og innspill vi har fått. Vi er også opptatt av en god dialog med alle interessegrupper i nærmiljøet, for å skape mest mulig åpenhet og tillit til prosessen rundt planforslaget, sier Bratlie, som håper at et revidert planforslag kan være klart mot sommeren 2018.

SKEPTISKE: Tom Bratlie informerte om planene for Husebyplatået foran en skeptisk forsamling under folkemøtet på Ullern videregeånde. Foto: Vidar Bakken

Husebyplatået AS er eid av JM Norge AS og Miliarium AS, med 50 prosent hver.

Les også:

Dette kan bli nye Smestad

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse