ANNONSE
Annonse
Akersposten

Nå skal det satses på Hovseter

MÅ TA TAK: Hovseter har mange utfordringer mener BU-leder Lars Asbjørn Hanssen. Nå kommer Områdesatsning Hovseter. Foto: Vidar Bakken

Bydel Vestre Aker har en klar prioritering: Nå utvikles programmet for en områdesatsning for Hovseter.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 27.02.2017 kl 14:20

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VESTRE AKER: Det er litt rart å komme opp på torget på Hovseter. I vinterferien er det et øde torg som møter oss, mens mange svarte, tomme vinduer omkranser torget som bevis på en langvarig butikkdød.

Mye har skjedd siden blokkbebyggelsen ble anlagt på 70-tallet. Borte er post, bank, bakeri, kiosk og klesbutikk for barn. Ungdomsklubben er lagt ned og det samme er foreløpig dagligvarebutikken. En ombygging på gang tyder på at et dagligvaretilbud er på vei tilbake. Det skulle bare mangle i et område med 7000 beboere.

Ufortjent omtale

Hva er egentlig galt med Hovseter? Det kan kanskje mannen som kommer med bestemte skritt mot oss over asfalten. Det er leder av bydelsutvalget, Lars Asbjørn Hanssen (H).

– Jeg vil starte med å si at Hovseter på mange måter har fått ufortjent omtale som en drabantby med problemer. Her bor det en mangfoldig befolkning med store ressurser, samtidig som denne delbydelen har utfordringer som vi kan gjøre noe med. Derfor har Bydel Vestre Aker vedtatt at vi skal ha en områdesatsning på Hovseter, sier Hanssen.

Ingen naturlige møteplasser

– I bydelens behovsanalyse står det at Hovseter skiller seg fra resten av bydelen demografisk og har problemer knyttet til fysiske og sosiokulturelle forhold. Hva betyr det?

– Hovseter skiller seg fysisk ut fra resten av bydelen gjennom et konsentrert boområde med lav- og høyblokker med få grøntområder. Samtidig er det store grøntområder med Hovseterdalen og Mærradalen like i nærheten. Her skal «monstermastene» fjernes og bekken åpnes med sikring og parkmessig arrondering.

– Men det samlende området er dette torget, som også er skolegården for Hovseter skole. I dag er den nedslitte gymsalen det eneste store samlingsstedet for beboerne. En ny Hovseter skole er prioritert i skolebehovsplanen. Sammen med rektor håper jeg skolen blir liggende og fornyet der den er i dag. Det betyr mye for miljøet, selv om utearealene ikke er gunstige.

– I likhet med en ny skole trenger også Hovseter en ny ungdomsklubb. De unge her har ingen naturlige møteplasser her. Det er i det hele tatt få inkluderende, sosiale møteplasser i dette området, sier Hanssen.

TOMME BUTIKKLOKALER: Bydelslederen kikker inn i ett av mange tomme lokaler rundt torget. Foto: Vidar Bakken

Sosiale forskjeller

Han peker på at befolkningssammensetningen også avviker fra både resten av bydelen og Oslo forøvrig.

– Hovseter har en veldig stor andel av små barn som trenger gode og trygge oppvekstvilkår , samtidig som andelen eldre er høyere enn andre områder i byen. Det som også preger Hovseter er at delbydelen har mange med redusert funksjonsevne og redusert boevne, sier han.

– Samtidig har Hovseter mange beboere med innvandrerbakgrunn. Hovseter er preget av sosiale forskjeller, mellom personer med høy utdannelse og inntekt og andre som mottar sosial støtte og leier kommunal bolig. Området kan virke kaldt og utrygt om kvelden og sliter også med kriminalitet. Samlet sett har Hovseter en del utfordringer som andre ikke har, sier Hanssen.

Ingen plan for trygt bomiljø

Det et ett område som Hanssen mener det kan gjøres noe med på kort sikt.

– Oslo kommune disponerer 88 og 86-blokka her på Hovseter, som forvaltes av det kommunale selskapet Boligbygg. Her mener vi det er en sammensetning av folk som ikke er riktig. Boligbygg har ingen plan for å etablere et homogent og trygt bomiljø. Her er det mange som sliter med rus og psykiatri som gjør at andre folk opplever sin hverdag som vanskelig, sier han.

– Familier, alenemødre med barn, funksjonshemmede, mange enslige eldre og beboere fra andre kulturer må forholde seg til mange som de opplever som ustabile. Samtidig er det et stort behov for oppgradering av boligmassen. Her har kommunen et direkte ansvar, hvor det er mulig å gjøre endringer på kort sikt, sier Hanssen.

Setter lit til Inga Marte

På lang sikt er det snakk om en områdeplan for Hovseter, med et tidsperspektiv på minst fem år.

– For å skape et godt bomiljø må vi for det første ha med oss byrådet, slik at vi kan få på plass en prosjektleder. Vi trenger en tilsvarende satsning som satsningen i Groruddalen. Vi har nylig vært på Ammerud, som har mange likhetspunkter med Hovseter, og sett på hvordan de arbeider der. Inga Marte Thorkildsen, som er byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, er kjent med Hovseter. Hun har et godt hjerte og et stort engasjement for de svake i samfunnet. Vi setter vår lit til at hun vil støtte bydelen vår i dette arbeidet, sier Hanssen.

Involvering er stikkordet

Han understreker viktigheten av at et «nytt» Hovseter må bygges nedenfra og opp.

– Vi vet at det er mange engasjerte og ressurssterke mennesker som vil bidra i arbeidet å skape et godt sosialt miljø og gode fysiske omgivelser. Amina Yusuf fra Hovseter, som fikk Frivillighetsprisen av bydelen i år, er jo et godt eksempel på et usedvanlig engasjert og omsorgsfullt menneske, sier Hanssen.

Les om Amina Yusuf og Frivillighetsprisen her

– Involvering er stikkordet. Alle gode krefter må være med. Vi har ressurser i bydelsadministrasjonen som vil bli øremerket til dette arbeidet. Vi kan hente ressurser fra solide borettslag og fra de mange frivillige organisasjoner. De unges stemme skal bli hørt fra ungdomsråd, elevorganisasjoner og andre. Familiesenteret, hvor Amina Yusuf er engasjert, blir en viktig støttespiller når det gjelder familie og ungdom, sier han.

– Sammen med alt fra seniorrådet, råd for funksjonshemmede til barnehager, politi og idrettslag, og det er mange flere, skal vi lage fundamentet som det videre arbeidet skal bygge på. Men som sagt, vi må ha byrådet med oss. Vi er i startgropen, sier en optimistisk bydelsleder.

Les også:
Voksen nærmiljøhage: Nå haster det!


- Spekulerer kommunen i forfall?


"Bemerkelsesverdig aggressivt og arrogant"