Akersposten

– Menneskene som bor her, skal leve i gode lokalmiljøer

Carl Oscar Pedersen, leder av bydelsutvalget de siste 12 år på Ullern. Han stiller til valg for en ny periode. Foto: Bjørg Duve

– Utbyggingen som det legges opp til i vår bydel, er ikke-inkluderende. Slik det ser ut nå, må en være funksjonsfrisk, sier Carl Oscar Pedersen, leder av Bydelsutvalget (BU) og Høyres 1.-kandidat i Bydel Ullern.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 13.08.2019 kl 12:00

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VALG 2019: Akersposten har snakket med førstekandidatene til bydelsutvalget i Bydel Ullern i forkant av valget i september 2019. Red.

Her er Høyres 1. kandidat i Bydel Ullern – Carl Oscar Pedersen:

– Slik kan vi ikke ha det, fortsetter BU-lederen. 63-åringen, bosatt på Abbediengen, arbeider for at alle skal inkluderes.

– Vi kan ikke ha det slik at vi bygger et samfunn kun for de funksjonsfriske. Alle skal kunne delta og være en del av samfunnet. Det skal være godt å bo i bydelen også for dem som ikke kan bruke kollektivtransport, gå eller sette seg på en el-sykkel. Hvis ikke, bygger vi et to-delt samfunn – et ikke-inkluderende samfunn.

Pedersen har sittet som leder av Bydelsutvalget i 12 år og går for en ny fireårs-periode. Han var den første BU-lederen som ble direkte valgt av bydelens stemmeberettigede.

– Den gangen hadde ikke Høyre flertall alene, slik som i dag, men vi fikk det sammen med Venstre.

Ja til gode bomiljøer

– Høyre er opptatt av nærmiljøet. Jeg er bekymret for den utviklingen som skisseres. Menneskene som bor her, skal leve i gode lokalmiljøer. Det er ikke bare pengene som bestemmer. Vi må legge til rette for å kunne skape gode nærmiljøer hvor folk hører til.

– Bydelen har ikke vedtaksrett i utbyggingssaker?

– Det er riktig. Derfor er utbyggingssaker ekstra krevende og for oss politikere er det enda viktigere at vi gjør en god jobb her.

– Hva tenker du på da?

– Vi er den eneste bydelen som har utarbeidet egne utbyggingsplaner for å få det slik vi vil ha det. Gode forslag som vi står sammen om i Bydelsutvalget. Derfor kan byrådet ikke bare overse forslagene. Gjør de det, er det nærmest et overgrep.

– Blir dere hørt?

– Ja, men ikke hele tiden.

Må stå sammen

– I slike høringssaker, som utbygging er, er det viktig at partiene står sammen om det vi sier til de sentrale Oslo-politikerne. Hvis ikke har vi tapt på forhånd, sier Pedersen.

Derfor arbeider han hardt for konsensus i Bydelsutvalget.

– Vi må stå samlet mot presset.

– Hvem presser dere?

– Stor-samfunnet. Byrådet og utbyggerne. De siste tenker kun på kortsiktig gevinst. Vi politikere må tenke på helheten.

Han er svært glad for de fire årene han har sittet i Oslo bystyre. Det har gitt ham nyttig erfaring nå når han sammen med de andre partiene, skal påvirke i utbyggingssakene.

Lag og velforeninger

Høyre-lederen er svært opptatt av å inkludere. Derfor inviterer han lag og velforeninger til møter. Han mener det er viktig å bygge samfunnet nedenfra.

– Derfor har jeg møter med velforeningene to ganger i året. De skal også ha lov til å si sitt.

Når det gjaldt beboerparkeringen som ble innført, ble de så absolutt tatt med i prosessen. Parkeringen ble slik de ønsket seg det etter at det var bestemt fra sentralt hold at beboerparkering skulle innføres.

– Dette er det nærmeste vi kommer lokaldemokrati, sier mannen som ble politisk engasjert nettopp fordi han er opptatt av hvordan samfunnet bør fungere. At nærmiljø er viktig for ham, har han bevist ved å stille til valg i Bydel Ullern og ikke til Oslo bystyre. Han måtte velge hvilken liste han ville stå på.

– Jeg trives bedre i Ullern. Nærhet til innbyggerne betyr mye for meg i mitt politiske arbeid, sier Pedersen, som i sitt sivile liv er eiendomssjef i Forsvarsbygg. Han har vokst opp i bydelen.

– Oldeforeldrene min flyttet hit rundt 1900, sier han.

Må ha p-plasser

– Vi må ha parkeringsplasser. Dagens byråd er i mot det og vil ikke en gang diskutere p-plasser. I dag planlegges boligprosjekter uten tilstrekkelig med parkeringsplasser.

Pedersen sier at han er oppgitt over 20-30-åringene i byrådet, som legger opp til et samfunn som ekskluderer mennesker.

– Hva skal eldre og uføre gjøre? spør Pedersen og fortsetter. – Jeg har ikke svaret på det, men vi må ikke gjøre det slik at det blir nesten umulig å komme dit en skal og delta i det en ønsker fordi det ikke er mulig å parkere. Slik kan vi ikke ha det, fordi det skaper ensomhet og isolasjon.

Flere TT-reiser

– Vi må kanskje sørge for at flere får TT-reiser og øke antall reiser for den enkelte.

Pedersen vet ikke om dette er veien å gå, men det må undersøkes.

– Det er ikke enkelt for folk som vil hjelpe andre. De får ikke parkert. Skal vi slutte å hjelpe hverandre og besøke hverandre?

– Nei, for all del. Kanskje vi må til med et slags bevis, som kan settes i bilruter, slik at det tydelig framgår at bilen er brukt i en slik sammenheng. Jeg har ikke svaret, men ensomhet er ikke bra for helsen.

– Går vi i retning av et samfunn kun for de friske og ressurssterke?

– Det må vi prøve å motarbeide, sier høyre-lederen.

Hadde nok bomstasjoner

BU-lederen mener at Oslo hadde nok bomstasjoner.

– Vi trengte ikke flere.

– Hvordan skulle en ta inn de nødvendige pengene som trengs til veier og kollektivtrafikk?

– Via bensinprisene.

– Ikke over skatteseddelen?

– Nei.

– Tror du bompengepartiet vinner plasser i Oslo bystyre?

– Vanskelig å si, men jeg personlig er imot en-saks-partier, sier Pedersen.

Bompengepartiet stiller ikke liste i Bydel Ullern.

Bedre klima

Den reduserte biltrafikken i Oslo sentrum har ført til bedre luft i hovedstaden.

– Har vi en klimautfordring?

– Ja. Vi har det, og vi må handle.

– Handling krever de streikende skoleelevene. Støtter du dem?

– Ja, og det er bra at de er utålmodige og krever at noe må gjøres. Det er bra at ungdom engasjerer seg.

Pedersen, som er utdannet sivilingeniør, sier at det haster med å finne tekniske løsninger på en del av utfordringene vi står overfor.

– Vi må tenke nytt og annerledes omkring miljøspørsmålene.

– Står vi foran en smertefull omlegging?

– Det kan den bli. Vi må for eksempel prøve å finne gode løsninger, slik at vi kan inkludere alle og også få dagliglivet til å fungere for folk flest.

«Rosa busser»

Pedersen sier at «Rosa busser» er et steg i riktig retning for dem som ikke kan gå, sykle eller bruke vanlig kollektivtilbud. Her kan de over 67 år bestille bussen hjem til seg og bli kjørt innen bydelen. Det er fra mandag til lørdag mellom klokken 10.00 og 18.00 og en kjører på honnørbillett, med mulighet til overgang. Foreløpig er dette kun et tilbud i bydelene Vestre Aker, Nordre Aker og Sagene.

– Bydel Ullern forsøkte å bli med i dette pilotprosjektet, men fikk nei. Nå håper vi at vi får bussene til neste år. Vi skal ha dette tilbudet også i vår bydel.

Pedersen sier at samarbeidet med Lions når det gjelder transporttjenesten knyttet til Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter, er et godt og inkluderende tiltak.

– Hva med en bil til hvert av sentrene?

– Ja. Det er jeg med på, men jeg hører at en ikke klarer å skaffe nok sjåfører til å drifte en bil til hvert av sentrene. Får en nok sjåfører, skal nok bilen komme også, sier Carl Oscar Pedersen, som herved oppfordrer kjøreglade til å melde seg til frivillig tjeneste.

– Får vi nok sjåfører, blir det også bil.

LES OGSÅ: Frp: – Vi må få stoppet raseringen av småhusbebyggelsen

SV: – Vi har en klimakrise, ikke en bompengekrise

Venstre: – Vi trenger et byråd som forstår at det faktisk bor mennesker her

Rødt: – Folk blir jo nærmest tvunget til å låne i bøtter og spann for å kunne bo. Det kaller jeg en lånefelle