ANNONSE
Annonse

- Lokale politiske initiativ påvirker stortingsvalget

SYKEHJEM: Frps Inger-Marie Ytterhorn og Arne Boysen vil ha statlig finansiering av eldreomsorgen. Foto: Vidar Bakken

Når to lokale representanter fra Frp dukker opp i Akerspostens redaksjon for å fortelle at stortingsvalg har stor betydning også for hva som skjer lokalt og at lokal jobbing har stor betydning for hva som skjer sentralt, da lytter vi gjerne.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 05.09.2017 kl 09:16

ANNONSE
Annonse

VESTRE AKER: Uten at dette er tenkt å være et innslag for Frp i selve valgkampen, er det interessant å få høre mer om påstanden at lokale, politiske initiativ har innvirkning på velgerne som skal velge vår nasjonsforsamling. Inger-Marie Ytterhorn og Arne Boysen er klare på at dette ikke bare er særskilt for Frp, men gjelder alle partier som jobber godt lokalt.

Eiendomsskatt

- Alle saker som er viktige for Vestre Aker er før eller siden forankret i storting og regjering. Et godt eksempel på det er innføringen av eiendomsskatt i Oslo, hvor særlig våre innbyggere i Vestre Aker blir hardt rammet. Det er Stortinget som har gitt rom for at kommunene kan vedta eiendomsskatt på folks hjem, som allerede er skattlagt, sier Inger-Marie Ytterhorn, som er medlem av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker.

- Lokalt jobber vi aktivt mot våre politikere sentralt med saker og eksempler som viser hvor uheldig eiendomsskatten slår ut. Vårt ønske er å få Høyre med på laget i Storting og regjering. Selv om Høyre prinsipielt er imot eiendomsskatt, så har ikke det fått konsekvenser sentralt. Vi vil som sagt ikke at folks hjem skal skattlegges, uansett hvor de bor i landet, sier Ytterhorn.

Arne Boysen, som i mange år har representert Frp i bydelsutvalget, forteller at de blir lyttet til av sine representanter på Storting og regjering.

- Derfor er et sterkt Frp på Stortinget av avgjørende betydning, fordi vi lokalt er tydelige og jobber aktivt mot våre representanter med saker, som igjen får innflytelse på hva som blir vedtatt sentralt, sier Boysen.

Camilla Wilhelmsen

De to viser også til en tydelig stemme fra Frp, som blant annet har løftet frem hva som kan bli konsekvensene av forslaget til ny kommuneplan.

-Camilla Wilhelmsen var den første som sto opp og pekte på problemene knyttet til kommuneplanen. Først var det småhusområdene på Nedre Grefsen og deretter Smestad. Siden har hun også pekt på hva som kan skje i ulike områder i bydelene Ullern og Vestre Aker. Hun har tatt initiativ til flere forslag i bystyret, som kan bidra til at småhusområdene ikke blir rasert. Høyre har senere også snudd når det gjelder viktigheten av å bevare småhusområdene. At man jobber godt lokalt, har også betydning for hva folk stemmer nasjonalt, samtidig som det påvirker våre folk på stortinget, sier Ytterhorn.

Sykehjem

Begge er opptatt av god eldreomsorg og ser at Bydel Vestre Aker, i likhet med mange andre bydeler, sliter med høye utgifter til kostbare sykehjemsplasser.

- Vi er opptatt av at bydelen ikke skal være avhengig av tildeling fra kommunen sentralt for at eldre skal få tilstrekkelig omsorg. Løsningen må være at eldreomsorgen blir statlig finansiert, slik at for eksempel alle får rett til sykehjemsplass etter at en lege har bestemt at behovet er stort nok, sier Ytterhorn.

- Vi opplever at det fremdeles er vanskelig å komme gjennom nåløyet, å få sykehjemsplass. Det har sammenheng med at bydelen vår sliter med økonomien og er nødt til å spare. Selv om Bydel Vestre Aker legger stor vekt på utviklingen av hjemmebaserte tjenester, er behovet for tildeling av flere sykehjemsplasser til stede, sier Boysen.

- FrP har fått gjennomslag for en forsøksordning med statlig finansiert eldreomsorg i enkelte kommuner. Det har vist seg å være vellykket, fordi kommunenes økonomi blir mer forutsigbar. Bare noen få sykehjemsplasser som avviker fra budsjettet, kan få store konsekvenser for andre deler av driften. Et sterkt Frp på Stortinget kan få fortgang i statlig finansiering av sykehjemsplasser, sier Ytterhorn.

Mange jobber godt

Et alltid tilbakevendende tema er Røatunnel.

- Vi jobber hele tiden aktivt for å påvirke våre folk i bystyret og stortinget for at Røatunnel skal komme på plass, i henhold til det som er vedtatt I Oslopakke 3. Det er et av flere eksempler på hvor viktig lokalt engasjement er i en slik sammenheng, sier Boysen.

Det er grunn til å bemerke at flere partier har jobbet godt lokalt med flere av de samme sakene som Ytterhorn og Boysen nevner. At jobbing lokalt nytter, viser også det ferske eksemplet hvor det på regjeringsplan ble avgjort at ansvaret for drift og vedlikehold av banen bak FO-bygget skal være Gardens og Forsvarsbyggs ansvar.

Les saken her: – Vi vil vise at vi tar ansvaret alvorlig

Les også:

Gardister sto bak hærverket på Hovseter

[b]Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse