Akersposten

Løftet som aldri var et «områdeløft»

Ungdomsklubben B7 er det mest håndfaste resultatet av løftet som er gjort de siste årene på Hovseter. Men statlige områdeløft-midler kan man se langt etter på Hovseter. Til det står det rett og slett for bra til på Hovseter. Foto: Fredrik Eckhoff

Er Hovseterløftet skrotet? Var Hovseterløftet egentlig et områdeløft? Hvorfor kvalifiserer ikke Hovseter til et løft på linje med Tøyen Groruddalen og Søndre Nordstrand?

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 02.10.2020 kl 14:59

HOVSETER: Først må det ryddes opp litt i begrepsforståelsen, da ulike tiltak sammenblandes.

Hovseterløftet er ikke det samme som områdesatsning. Per dags dato er det ingen områdesatsing mellom blokkene i Landingsveien og Hovseterveien. Områdesatsning på Hovseter er ikke skrotet, den har aldri eksistert. Derimot ble Hovseterløftet til med noen avsatte kommunale midler. Ut av dette fikk Hovseter blant annet ungdomsklubben B7.

Bydel Vestre Aker er mangfoldig, og den rommer en stor variasjon av lokalmiljøer og boområder med ulike kvaliteter og kjennetegn. Bydelen har store sosiale forskjeller, blant annet er ikke Hovseter helt som andre steder i Oslo vest.

– Men vi kan ikke sammenlikne Hovseter med Tøyenløftet, sier bydelsdirektør Elisabeth Vennevold.

– Politikere ga meg et oppdrag for å se på hva vi kunne få til på Hovseter, og da kom blant annen klubben opp som et av prioriteringene, sier bydelsdirektør Elisabeth Vennevold.

Vennevold opplyser at Hovseter har vært inn og ut av betegnelsen «løft», men fakta er at Hovseter aldri har vært inne i et områdeløft, slik vi ser andre steder. Definisjonen av et områdeløft betinger blant annet både statlig og kommunal finansiering.

– Bydelen har null statlig finansieringer, men vi har fått sentrale midler inntil i 2019, sier bydelsdirektøren.

Midler til oppgradering

– For 2020 har vi ikke fått tildelt midler. Noe av årsaken til dette er pandemisituasjonen og de kostnadene dette medfører for hele kommunen, sier Vennevold til Akersposten.

Siden 2017 har Bydel Vestre Aker sammen med Boligbygg rustet opp bygningene og uteområdene på Hovseter. Målet har vært å skape et mer attraktivt område. Oppgraderingen skyldes midler bevilget av byrådet, der ekstraordinære midler skulle sørge for ulike bomiljøtiltak.

– Så er det viktig å presisere at bydelsutvalget har styrket aktiviteten på og rundt Hovseter med blant annet økte frivilligmidler og en stilling som aktivitetsleder ved Voksenenga og på Hovseter, sier hun.

Hvorfor er ikke Hovseter er ikke «utsatt»?

I bystyremøtet 2. september ble det rettet spørsmål til byråd Arild Hermstad, blant annet fra Mehmet Kaan (H), vedrørende områdesatsninger i Oslo, og helt konkret muligheten for et områdeløft på Hovseter. Høyres fraksjonsleder James Stove-Lorentzen fulgte på med skriftlig spørsmål til byråden.

– Man må se på hvordan man kan få gode prosjekt på sikt, sa Hermstad og la til at Hovseter er noe som bekymrer byrådet, og at de ser på hvordan de kan løse dette. Men at det ikke er en «quick fix».

Ingvild Hancke Øgstad, spesialrådgiver kommunikasjon i byrådsavdeling for byutvikling, forklarer at områdesatsingene i Oslo i dag er tre; Groruddalssatsingen, Oslo sør-satsingen og Oslo indre øst-satsingen. For hver satsing finnes det en intensjonsavtale og en programbeskrivelse. Både staten og Oslo kommune tildeler midler til satsingene over årlige budsjetter.

– Per i dag pågår det ikke en områdesatsing på Hovseter. Grunnen til dette er at det er utviklet et monitoreringssystem som skal identifisere de mest utsatte områdene og at vi retter områdesatsinger mot de lokalområdene hvor behovene er størst, sier Øgstad.

Monitoreringssystemet tar utgangspunkt i eksisterende statistikk. For å få et bedre kunnskapsgrunnlag om de mest utsatte områdene er det lagt opp til at det innhentes kvalitativ informasjon fra bydelen der områder skiller seg negativt ut i statistikken.

Hovseter over Oslo-snittet

– Hovseter har blitt vurdert på lik linje med andre områder i Oslo. Det er riktig som det ble tatt opp i bystyremøtet 2. september, at Hovseter skiller seg negativt ut sammenlignet med de andre delbydelene i Bydel Vestre Aker. Det er en høyere andel fattige barnefamilier der, med flere som i stor grad lever på offentlige overføringer, og det er betydelig flere trangbodde enn i naboområdene. Leieandelen er også høyere i delbydel Hovseter enn i nabo-delbydelene, opplyser hun.

Ser man på tallene for delbydel Hovseter opp mot Oslo-snittet, ser vi imidlertid at delbydelen har en lavere leieandel, lavere flyttehyppighet, flere som fullfører videregående opplæring, færre trangbodde, færre innvandrere med kort botid, færre fattige barnehusholdninger og flere sysselsatte enn Oslo totalt.

– På enkelte variabler scorer også andre delbydeler i Bydel Vestre Aker dårligere enn delbydel Hovseter. Eksempelvis er det en lavere sysselsettingsandel i delbydel Vinderen enn i delbydel Hovseter, og det er flere som ikke har fullført videregående opplæring i delbydel Grimelund enn i delbydel Hovseter. Delbydelene Holmen og Røa har samme fullføringsrate for videregående opplæring som delbydel Hovseter.

Videre kan området sammenlignes med andre delbydeler i Oslo som heller ikke har områdeløft, opplyser Øgstad og fortsetter:

– Alle delbydelene i Bydel St. Hanshaugen, Bydel Sagene og Bydel Grünerløkka, samt flere delbydeler i Bydel Frogner har flere trangbodde husholdninger enn Hovseter.

– I fire av åtte delbydeler i Bydel Frogner, seks av åtte i Bydel Grünerløkka og i samtlige delbydeler i Bydel Sagene er andelen fattige barnefamilier større enn i delbydel Hovseter.

– Andelen som i stor grad lever på offentlige overføringer, er den samme i Hovseter, Torshov, Dælenenga og Bjølsen.

– Alle delbydelene i Bydel Sagene har flere med lav utdanning enn Hovseter.

Ikke samme behov?

Går man enda dypere i statistikken, der denne er tilgjengelig på grunnkretsnivå, ser vi at utfordringene i delbydel Hovseter i all hovedsak er knyttet til én av totalt sju grunnkretser. Dette er et svært begrenset område, og det er i større grad snakk om utfordringer på individnivå enn områdenivå, ifølge Øgstad.

– Områdesatsinger retter seg mot et avgrenset lokalområde, men da det er snakk om en tverrsektoriell innsats, med prosjekter og tiltak innen oppvekst, utdanning og sysselsetting samt nærmiljøutvikling som møteplasser, grøntstrukturer og kultur, kreves det en viss størrelse på området innsatsen rettes mot. Særlig gjelder dette når det er snakk om å utvikle nye tjenester og nye måter å gi tjenester på. Det krever et visst befolkningsgrunnlag med like behov.

– Prosjektene som testes ut i områdesatsingene, vil imidlertid kunne implementeres i hele byen dersom de lykkes. På denne måten vil de også kunne komme beboere på Hovseter til gode på sikt, sier hun.

– Det er selvfølgelig viktig å følge opp lokale utfordringer også når de er så lokale at de ikke tilfredsstiller kravene til områdeløft, men ansvaret for den type problemer vi ser der ligger hovedsakelig i sosialsektoren. Det er heller ikke slik at det nødvendigvis er de samme behovene på Hovseter som i andre områder med lignende utfordringer, sier hun og fortsetter: – Det er det som menes med at det ikke finnes noen «quick fix», samtidig som at utfordringer som springer ut av lav eller ingen utdanning, som manglende sysselsetting, påfølgende fattigdom og trangboddhet heller ikke har noen enkel løsning.

Viktige ungdomstilbud

Øgstad påpeker at situasjonen blant enkelte unge på Hovseter, og at det blant annet ikke er et tilstrekkelig ungdomstilbud til en gruppe ungdommer, er uansett viktig å følge opp. Ungdomstilbud som fritidsklubber er et bydelsansvar, men det arbeides også fra sentralt hold med å tilrettelegge for bedre tilbud til unge på Hovseter.

– I løpet av de neste to-tre årene vil ny skole stå klar, med totalrehabilitert skolebygg og bedre utearealer, som også vil være et tilbud i nærmiljøet på ettermiddags- og kveldstid for uorganisert aktivitet. Det finnes kun én kommunal ungdomsklubb i bydelen, men det finnes i tillegg tilbud i regi av lag og foreninger.

Blant annet er det nylig opprettet et BUA-tilbud, der man kan låne gratis utstyr. I en bydel der de interne sosioøkonomiske forskjellene er så store som de er i Bydel Vestre Aker er det krevende å lage tilbud som favner brede ungdomsgrupper, men dette er noe bydelen arbeider med. Vi vet at den subjektive følelsen av fattigdom ofte er mye sterkere for unge i lavinntektsfamilier i nabolag der majoriteten kommer fra høyinntektsfamilier og da ikke har det samme behovet for gratistilbud som de som kommer fra trangere kår.

– Byrådet er derfor opptatt av å bistå også de bydelene som har en lavere andel av befolkningen med levekårsutfordringer enn de bydelene som er omfattet av områdesatsingene. Byrådet tildeler derfor særskilte potter ut over bydelsrammen til noen innsatsområder. Eksempelvis ble Bydel Vestre Aker i budsjettet for 2020 tildelt 614.000 kr til styrket forebyggende barne- og ungdomsarbeid, herunder øket åpningstid på klubben og sommerjobber for ungdom, sier Øgstad.

Avslutningsvis sier Øgstad at bydelen har mottatt særskilte tilskudd for å tilby gratis helgetilbud i bydelen. Dette arbeidet er ikke en del av områdesatsingene, men tiltak som gjennomføres innenfor ordinær drift.

– Så vil vi fortsette å følge utviklingen på Hovseter og alle andre lokalområder i byen vår for å kunne iverksette tiltak der det er behov, sier hun.

Hadde planlagt økt aktivitet

Oppvekstsjef Edith Aars i Bydel Vestre Aker opplyser at midlene primært er benyttet til sommerjobbprosjektet.

– Det var planlagt for økning i åpningstid og helgetilbud, men i stedet kom Covid-19 og nedstengingen, sier Aars til Akersposten.

I juni fikk bydelen revidert budsjettet til kultur- og fritidsaktiviteter på 1.952 000 kroner. Herunder også til sommeraktiviteter, til sommerjobber for ungdom og til styrking av helsestasjonenes arbeid med sårbare barn og unge, opplyser Aars.

Denne potten ble tildelt bydelen på et tidspunkt hvor det var krevende å øke aktivitetene i sommer på grunn av pandemien. B7 vil benytte tildelte midler til blant annet jobb for ungdom gjennom høst, vinter og vår, i tillegg til økt tilbud om aktiviteter og helgeåpent, i den grad smittevern gir rom for det.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Akersposten bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...