ANNONSE
Annonse

Lan Marie Berg vil ha utredet Røakrysset, selv om det er avtalt Røatunnel i Oslopakke 3

FRUSTRERT: Eirik Lae Solberg mener det er et brudd på enigheten i Oslopakke 3, når byrådet vil utrede et alternativ uten tunnel. Foto: Vidar Bakken

Bymiljøetaten har fått instruks fra byrådet om å utrede et tilnærmet 0-alternativ for Røakrysset, selv om det er politisk enighet i Oslopakke 3 at det skal bygges Røatunnel fra 2020.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 08.11.2017 kl 14:54

ANNONSE
Annonse

RØA: Leder av Samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret, Eirik Lae Solberg (H) reagerer sterkt på et brev som i juni gikk fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel til Bymiljøetaten med tittel: "Konseptvalgutredning Røakrysset – supplerende utredning".

En provokasjon

- Byrådet har inngått en avtale med Høyre om at det skal bygges tunnel under Røakrysset og at den skal igangsettes fra 2020. Dette kommer klart frem av avtalen i Oslopakke 3. Da er det sjokkerende å se at Ap og MDG planlegger et alternativ uten tunnel. Det er ikke tvil om hva vi er blitt enige om, det er en tunnelløsning. Det er en provokasjon at byrådet nå forsinker arbeidet med Røatunnelen ved å bruke ytterligere ressurser på et alternativ, som er direkte strid med den avtalen vi inngikk i fjor sommer, sier Lae Solberg.

- Mens Bymiljøetaten legger frem konseptvalgutredning for Røatunnel, snakker byråd Lan Marie Berg og byrådsavdelingen flere ganger om konseptvalgutredning for Røakrysset i stedet. Det gjenspeiler seg også i at byrådsavdelingen nå vil bruke ressurser på et tilnærmet 0-alternativ, å utredede konsept K4, å gjøre vei om til gate.

Les også: "Godot kommer før Røatunnel"

Vil videreutvikle vei til gate

I brevet fra byrådsavdelingen til Bymiljøetaten som Lae Solberg viser til, står det blant annet:

Rangering mellom konseptene avhenger av hvilke hensyn som vektlegges. Dersom reduksjon i biltrafikk veier tungt bør man ta utgangspunkt i konsept K4 (gjøre om vei til gate) Konseptet gir vesentlig forbedring sammenlignet med nullalternativet, har små negative konsekvenser og opprettholder fleksibilitet. Konseptet har lave investerings- og driftskostnader.

Dersom utgangspunktet er at hensyn til lokalmiljø på Røa skal ha størst vekt innebærer dette at effektmål 1-5 bør maksimeres og at K1-2/K3-1 bør velges. K3-1 (tunnel øst-vest) har muligheten til å utvides med en nord-sør tunnel på et senere tidspunkt, og er derfor å foretrekke av disse. Dette er imidlertid konsepter med betydelig høyere kostnader.

Uavhengig av valgt konsept trenger konseptene videreutvikling. K4 bør videreutvikles med oppdatert mulighetsstudie og tiltak på trinn 1 og 2 i firetrinnsmetodikken. For tunnel er det avgjørende å få bedre informasjon om hvilken tunnelklasse (og dermed antall løp) som kreves.

– Klarere kan det ikke sies

- Dette er ikke bare brudd på Oslopakke 3-avtalen, men også med forutsetningene for bymessig fortetting på Røa. Og, det er ikke lenger behov for å gjøre en rangering mellom konseptene som byrådsavdelingen viser til. Det er ferdig rangert på den måten at det er politisk enighet om at det skal bygges tunnel av hensyn til lokalmiljøet på Røa.

- Beskjeden til Bymiljøetaten skulle vært: I og med at det er inngått avtale om tunnel i Oslopakke 3, ber vi om at etaten ikke utreder videre en 0-løsning eller K4. Det som skal utredes er hvilket tunnelalternativ som er best, sier Lae Solberg og visert til teksten som partiene ble enige om i Oslopakke 3 hvor det står: « KVU for Røa-tunnelen ble ferdigstilt i januar 2016. Det forutsettes at planleggingsarbeidet for Røa-tunnelen videreføres, slik at prosjektet igangsettes og finansieres med Oslopakke-3 midler senest fra 2020.»

- Klarere kan det ikke sies. Som sagt, hvorfor skal Bymiljøetaten bruke ressurser på å utrede alternativer som ikke har noe med den avtalefestede tunnelen å gjøre?

- Nærmiljøet og innbyggerne på Røa trenger en tunnelløsning og kan ikke avspises med små endringer av dagens veier og kryss, som byrådsavdelingen legger opp til. Jeg er vant til at folk holder avtalene de inngår. Jeg krever derfor at byrådet øyeblikkelig legger bort planene om et alternativ uten tunnel og legger fram en fremdriftsplan som sikrer at arbeidet med tunnelen kan igangsettes som avtalt fra 2020, sier Lae Solberg.

Igjen snakk om Røakrysset

Han mener det er all grunn til å være bekymret etter at byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, i et svar til komiteen redegjorde for hvor langt konseptutvalgutredningen (KVU) var kommet. Byråden har varslet at grunnlaget for å gjøre et konseptvalg antas å foreligge høsten 2018.

- Også her snakker Lan Marie Berg om konseptvalgutredning for Røakrysset i stedet for Røatunnel. Konseptvalgutredningen foreslå i januar 2016 og siden da ser det ikke ut til å være nevneverdig fremdrift. Jeg vil også gjerne vite hva som skjedde i byrådsavdelingen høsten 2015 før KVU ble tilgjengelig i 2016. Dette har tatt altfor lang tid. Ikke rart jeg og mange andre er bekymret for fremdriften, sier Lae Solberg.

Lae Solberg har skriftlig stilt flere spørsmål til byråd Lan Marie Berg hvor han ber om full fremdriftsplan frem mot 2020 samt svar på årsakene til at KVU-utredningen tar så lang tid, I tillegg spør han om byråden har gitt beskjed til Bymiljøetaten om at saken skal ha høy prioritet.

Les også:

Her kan det bli 12 etasjer

Ny eiendomsutvikler står bak "spøkelseshusene"

Debatt: Redd Røa

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse