ANNONSE
Annonse
Akersposten

Lader opp til å takle store mengder snø

Det er meldt om store snømengder innen tirsdag, som her (i mai i fjor!).

Meteorologene varsler betydelige mengder snø natt til tirsdag. Bymiljøetaten i Oslo kommune har i løpet av helgen forberedt seg for brøyting og bortkjøring av snø fra fortauer, men de varslede mengdene snø kan skape utfordringer for fremkommeligheten tirsdag morgen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 15.01.2018 kl 13:07

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: Det er Bymiljøetaten som skriver dette i en pressemelding tirsdag formiddag. Pressemeldingen fortsetter:

Meteorologisk institutt melder om 20-30 cm snø fra mandag til tirsdag. Bymiljøetaten kommer til å brøyte kontinuerlig når det begynner å snø, men de store snømengdene gjør bortkjøring av snø til en utfordring.

– Det kan bli enkelte avvik i normal fremkommelighet de nærmeste dagene, men vi skal jobbe på høygir for å holde Oslo fremkommelig og trygg, sier Joakim Hjertum i Veiseksjonen i Bymiljøetaten.

Det er få snødeponier i Oslo, og når forholdene blir så krevende som det som meldes natt til tirsdag, blir det en utfordring å få store mengder snø raskt vekk fra gater og fortau.

– Dersom vi må anlegge store snøranker når vi brøyter, må vi i morgen prioritere å holde fortauer åpne og trygge. Dette kan stedvis gå på bekostning av sykkelfelt, også der disse er prioriterte. Vi vil kjøre bort snøen fra slike så raskt det lar seg gjøre å tilbakestille dem til høy standard, sier Hjertum.

Fakta om vinterdrift av vei og fortau:

Bymiljøetaten har driftsansvaret for alle kommunale veier, fortauer og gang-, sykkel- og turveier, samt kommunale parkeringsplasser. Vinterdriftsperiode fra 15. oktober til 15. april.

Vinterdrift innenfor Ring 1

Politivedtektene for Oslo slår fast at gårdeier har ansvar for vinterdrift (brøyting, strøing og snøfjerning) på fortau utenfor sin eiendom. Bymiljøetaten drifter kun et fåtall fortauer innenfor dette området. Flere av fortauene har gatevarme for å sikre høy fremkommelighet

Bymiljøetaten har ansvaret for vinterdrift av kjøre- og sykkelbanearealer innenfor Ring 1.

Brøyting

Når det har falt definerte mengder sammenhengende snø, iverksettes brøyting:

De prioriterte sykkelveiene, inkludert kjørebane og fortau, brøytes og kostes kontinuerlig ved snøfall. Denne tjenesten begynte delvis i januar 2016, og ble forsterket og økte i omfang høsten 2016.

Hovedveier med kollektivtrafikk med tilhørende holdeplasser og fortau, samt prioriterte hovedveier med tilhørende fortau skal være ferdig brøytet innen 4 timer etter oppstart. Oppstart er ved 2 cm snø.

Fortauer langs boligveier samt gang- og sykkelveier brøytes når det har falt 3 cm snø, og skal være ferdig brøytet innen 4 timer etter oppstart (Dette er nytt fra november 2017).

Øvrige veinett og parkeringsplasser skal være ferdig brøytet innen 8 timer etter oppstart. Oppstart er ved 5 cm snø.

Strøing

Det er et mål for Oslo kommune å redusere bruk av salt i byen. Prioriterte sykkelveier, hovedveier og særlig bratte bakker saltes. For det øvrige veinettet benyttes knust grus som strømiddel i kjørebane og fortau. Sand benyttes kun sporadisk.

Langs det prioriterte sykkelveinettet saltes kjørebane, sykkelfelt og fortau. Dette er nødvendig for å sikre nødvendig bar-vei kvalitet. For hovedveier og bratte bakker er det kun kjørebane som saltes, fortau strøs med grus.

På hovedveier inklusive fortau, skal entreprenøren starte senest 1 time etter at det er oppstått glatt vei, og være ferdig innen 4 timer. Det kan altså være glatt i totalt 5 timer.

For fortau, boligveier, gang- og sykkelveier, holdeplasser og parkeringsplasser som gruses, skal entreprenøren starte opp innen 2 timer etter at det er glatt på dagtid og 4 timer på natt, og være ferdig senest 12 timer etter at strøbehov oppstod.

Bortkjøring

I samarbeid med Sporveien har vi satt opp en prioritert liste som viser hvor det er størst behov for raskest bortkjøring av snø. Deretter følger bortkjøring av snø i sykkelfelt i de prioriterte traseene, så kollektivtraseer (etter koordinerte ønsker fra Ruter) og gater med fremkommelighetsproblemer for større kjøretøy. Til slutt kommer bortkjøring av snø for å bedre parkeringssituasjonen.

LES OGSÅ: "Oslo kommune prioriterer de gående"

Strøkne bil- og sykkelveier, isglatte fortau

"Skal alle sykle eller kjøre bil?"