ANNONSE
Annonse

Kaotisk på skoleveien

- Håper Raymond setter fart i saken

SKOLEVEI: Det er lite som tyder på at dette kaoset i Skogryggveien representerer en trygg skolevei. Foto: privat.

I Skogryggveien må skolebarna kjempe med bilene om plassen i veien. Helt uholdbart mener bydelslederen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 31.01.2018 kl 10:47

ANNONSE
Annonse

Vettakollen: - Det er helt utrolig at Svenstuveien fortsatt er stengt med bom, slik at all trafikk ovenfra blir sluset gjennom deler av Skådalsveien og ikke minst Skogryggveien. Når vi ser forholdene i Skogryggveien, kan det når som helst gå riktig galt. Denne blandingen av tung biltrafikk og skolebarn på veien viser med all tydelighet at noe må gjøres. Vår oppgave er fortsatt å sørge for at det blir ferdsel gjennom den best opparbeidede veien i området, nemlig Svenstuveien, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Lars Asbjørn Hanssen (H).

Les også: Privat bom førte til kaos under regnværet

Akersposten har gjennom flere år fulgt opp «bomsaken», som har vært en torn i øyet på så vel politikere som beboere i nærområdet. Flere ganger har BU-lederen stått frem og påpekt hvor nødvendig det er å få fjernet bommen.

MÅ KJØRE RUNDT: Den grønne linjen viser trafikken som blir tvunget rundt og inn i Skogryggveien. Den røde linjen viser den delen av Svenstuveien som er stengt for trafikk med bom, markert med rødt punkt. Google Maps

Kan stå om liv

- Vi føler at det skjer lite i saken, men før jul hadde bystyrerepresentanten James Stove Lorenzen (H) et møte med blant andre byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hvor Svenstuveien var tema. Byrådslederen lovet å ta opp saken med Kommuneadvokaten for å få utredet saken. I forrige rettsrunde, hvor oppsitterne ble gitt rett til å beholde den private bommen, mener vi at premissene som var lagt til grunn for dommen ikke var riktige. Nå setter vi vår lit til at Raymond Johansen setter fart i saken. Det kan jo stå om liv, sier Hanssen.

Akersposten har bedt byrådslederens kontor om å opplyse om status i saken. Vi venter på svar og vil komme tilbake til dette når svaret foreligger.

HUSKER DU DENNE?: Bildet er fra 2012, da BU-leder Lars Asbjørn Hanssen forlangte at bommen i Svenstuveien skulle bli fjernet. Siden har kampen fortsatt. Foto: Vidar Bakken

Dette er saken:

Mens nesten hele Svenstuveien er offentlig vei, er den lille biten med privat vei sperret av med bom siden 1986. Det har vært uenighet om den private disposisjonsretten av veistubben, siden den tidligere var åpen for alminnelig ferdsel.

I mange år har bydel Vestre Aker forsøkt å få til en løsning slik at veien blir åpnet for gjennomgangstrafikk. Nå må all motorisert ferdsel sluses ned gjennom den smale Skådalsveien og Skogryggveien, hvor blant andre mange skolebarn ferdes. Selv om Svenstuveien virker bred nok med fortau og har bedre standard enn "omveien", ville ikke kommunen tidligere ved Bymiljøetaten ekspropriere den øverste private delen, fordi veien ifølge etaten, etter nytt regelverk, ikke tilfredsstilte kravene til kommunal standard. Det dreier seg om cirka 75 meter vei.

Siden ville byrådet med byrådsleder Stian Berger Røsland (H) dispensere fra regelverket, slik at kommunen kunne ekspropriere veibiten og dermed fjerne bommen. Oppsitterne ville da prøve saken for retten og Oslo Byfogdembete ga en midlertidig forføyning. Denne ga oppsitterne rett i at denne delen av veien var å betrakte som privat og bommen kunne stå.

Selv om da byrådet ga klarsignal for å sette i gang tiltaket, ble altså den forventede åpningen stoppet i retten. Retten la blant annet til grunn at Oslo kommune ikke hadde deltatt i opparbeidelse eller vedlikehold av veien. Tilhengerne av å fjerne bommen var forundret over denne begrunnelsen, da veien ble opparbeidet av Oslo kommune i forbindelse med arbeidet med Vettakollen høydebasseng. I anleggsperioden sto bommen oppe hele tiden.

Les også:

Frp "slår ring" om Slemdal

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse