ANNONSE
Annonse
Akersposten

– Jeg er henrykt

ALL GRUNN TIL Å SMILE: Fra venstre: Christian Hansson, Janne Schønheyder, Kjetil Johannessen og Hanna E. Marcussen gleder seg over at planene for ny kyststi er klare. De står på bryggen til Oslo Kajakklubb hvor turstien skal gå. Helt i bakgrunnen, Maxbo. Foto: Vidar Bakken

Det er snart åtte år siden bystyret vedtok at kyststien skulle forlenges fra Maxbo og videre innover i Bestumkilen. Nå skal planforslaget vedtas.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 22.11.2018 kl 14:26

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BESTUMKILEN: - Endelig kan byrådet sende saken om kyststien til bystyret for behandling. Planen er blitt veldig god og med realisering av denne planen kan alle få tilgang til sjøen langs en ny del av kyststripen. Denne strekningen er i dag en missing link, hvor vi nå får koblet kyststien til der den ender ved Vækerø og får ledet den videre inn i Bestumkilen, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG)

Hele veien i vannkanten

For noe over syv år siden vedtok bystyret at det skulle legges kyststi på denne ruten. Den gang var blant andre et stridsspørsmål knyttet til hvordan en kyststi over bryggene til Oslo Kjakklubb ville påvirke virksomheten. Dette er blant annet løst med en utvidet flytebrygge. Nå er reguleringen klar og kan fremmes som planforslag. Kyststien skal gå uavbrutt langs vannkanten.

– Det er viktig for oss at det ikke skulle bli et brudd i kyststien, og at den ikke ble lagt for nær E18, hvor brukerne ville bli svært utsatt for støy og forurensing, sier Marcussen.

Saken fortsetter under bildet

LANGS VANNKANTEN: Grønn markert rute viser at kyststien fra Maxbo og videre forbi Oslo Kajakklubb, skal følge vannkanten hele veien. Skisse: Plan- og bygningsetaten

En stor dag

Kjetil Johannessen som er nestleder i landets største friluftsråd, Oslofjordens Friluftsråd, har en bra dag på jobben.

- Vi vet hvor stor betydning en slik kyststi har for befolkningen. I 1993 startet vi med kyststien på Brunlanes, altså for 25 år siden. Det er en stor dag hver gang nye deler av kysten vår blir åpnet opp for allmennheten. Dette er som Marcussen sier en missing link for å forlenge kyststien inn i Bestumkilen. Alt i alt snakker vi nå om 60 mil med kyststi i langs Oslofjorden, sier Johannessen.

Se også: Oslofjordens Friluftsråd – For fjorden og friluftslivet siden 1933

-Jeg er henrykt. Dette er noe alle er glade for, sier en glad leder av Ullern MDG, Janne Schønheyder.

Styremedlem i Ullern MDG, Christian Hansson, stemmer i.

- Jeg er fra området og dette er noe vi har sett frem til i lang tid. Det er fantastisk å få knyttet kyststien sammen, sier Hansson.

- Tilgjengelighet er viktig. Det er MDG opptatt av. Å få nærhet til vannet er godt for både folkehelsen og velvære, sier Marcussen.

Johannessen peker også på at nærhet til vannet gir en psykologisk positiv gevinst.

- Det er bevist. Dette området som nå skal åpnes oppleves som privat. Det må det bli slutt på. Sjøfronten skal kunne oppleves av alle.

Finansiering?

Akersposten fulgte i mange år saken om kyststien fra Sollerudstranda og rundt odden, hvor det tok 15 år fra vedtatt regulering til fullføring.

- Følger det penger med for å følge opp planen?

- Det blir et budsjettspørsmål når reguleringsplanen er på plass. Behov for midler til gjennomføring av tiltakene spilles inn i forbindelse med den ordinære budsjettprosessen, sier Marcussen.

På påler

Den foreslåtte kyststien skiller seg fra tidligere tilrettelegging langs Bestumkilen og Frognerkilen ved at forslaget følger dagens kystlinje med minimale endringer og uten utfylling.

I byrådets forslag står det blant annet: Byrådet bemerker at det er lagt vekt på å finne gode løsninger i samarbeid med alle berørte aktører, blant annet er forslaget endret ved Oslo Kajakklubb og Bestumkilen Roklubb etter offentlig ettersyn. Videre vil naturmangfold ivaretas ved skånsom utførelse av tiltaket. Brygger i strandsonen skal utføres med bryggekonstruksjon på påler, og eventuell belysning skal tilpasses omgivelsene og ikke være til sjenanse mot sjøen og mot Mærradalsbekken. Reguleringsbestemmelsene sikrer stigningsforhold, og tillatelse til å avstenge turveien fysisk med bom for å hindre motorisert trafikk eller uønsket sykkeltrafikk. Byrådet merker seg at utvidelser av anleggene ikke medfører konflikt med eksisterende ferdsel til sjøs og vannsport.

Les også:

«Er det magiske trær på Smestad?»

Følg Akersposten på Facebook