Akersposten

Ny sykkeltrasé planlegges mellom Slemdal og Ring 3

SYKKELTILRETTELEGGING: Denne gangen gjelder det Risalleen. Foto: Bymiljøetaten

Bymiljøetaten inviterer naboer og andre interesserte til et digitalt informasjonsmøte om sykkeltilrettelegging i Risalleen. Møtet er torsdag 6. januar klokken 18.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 06.01.2022 kl 08:34

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SLEMDAL: Bymiljøetaten skriver at de ønsker innspill i forbindelse med infomøtet etaten skal avholde torsdag 6. januar klokken 18.

Dette gjelder altså Risalleen. Akersposten er ikke kjent med om dette skal være et supplement eller eventuelt en erstatning for den planlagte sykkelveien i Slemdalsveien, hvor etaten leverte byrådsavdelingen en KVU i 2020. Det har vært store protester mot løsningen i Slemdalsveien, blant annet på grunn av ekspropriering ev eiendom. Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker har tideligere foreslått sykkelfelt i Risalleen, i stedet for Slemdalsveien.

Les saken: Høyre imot planlagt sykkelvei – alle andre er for

Etter at saken er publisert uttaler Bymiljøetaten til Akersposten:

"Med bakgrunn i at Risalleen ligger inne i Plan for Sykkelveinettet (vedtatt i bystyret i 2018) skal Bymiljøetaten vurdere og senere anbefale sykkeltilrettelegging i veien. Risalleen er ikke tenkt som en erstatning for sykkeltilrettelegging i Slemdalsveien."

ALTERNATIV: Bydelsutvalget mente allerede i 2018 at Risalléen (blå markering) er et bedre og billigere alternativ enn Slemdalsveien (grønn markering). Rød markering er planlagte blindveier. Google Maps

Hovedalternativ

Bymiljøetaten skal vurdere og anbefale en løsning for sykkeltilrettelegging i Risalleen mellom Slemdalskrysset og Ring 3 ved Borgenveien. Flere ulike mulige løsninger, fra mindre justeringer til noe større tiltak skal vurderes. Et sentralt utgangspunkt for valg av løsning er den nye gatenormalen i Oslo fra 2020, som skal brukes ved planlegging av alle kommunale gater i Oslo. Med bakgrunn i denne peker en løsning med ensidig sykkelfelt opp bakken og tilrettelegging for sykling i blandet trafikk nedover seg ut som hovedalternativ, men også andre løsninger skal vurderes.

- Det er viktig for oss å få tilbakemeldinger på hvilke behov som er viktige i forbindelse med bruken av veien. Innspillene vi mottar blir med i grunnlaget når vi begynner å se på de mulige tekniske løsninger, sier prosjektleder i Bymiljøetaten Ola Bognøy Jonassen.

Digitalt møte

Prosjektet har sin bakgrunn i Plan for sykkelveinettet i Oslo, og er viktig for å få et mer sammenhengende sykkelnett i området.

- Vi vil gi informasjon om hvilke tiltak som vurderes og hvilke konsekvenser de kan få, avslutter Jonassen og oppfordrer alle interesserte til å delta.

Som følge av Korona-situasjonen holdes møtet digitalt. For å delta er det bare å følge denne lenken så kommer du rett inn i møtet.

Les mer om prosjektet på kommunens nettside