Akersposten

Blåtrikken kan reddes

VIL BEVARE LINJEN: Blåtrikken betjener flere tusen mennesker på linjen fra Oslo til Bekkestua i Bærum. Nå er det håp om at linjen kan opprettholdes. Her på holdeplassen på Lilleaker. Foto: Bjørg Duve

Flere tusen passasjerer bruker trikken mellom Oslo og Bærum. Byrådet indikerer full stopp på Øraker stasjon i fremtiden, men et forslag til bystyret i dag, onsdag 8. desember, kan bli redningen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 09.12.2021 kl 12:31

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO/VIKEN: Kampen står om fortsatt drift av blåtrikken til Bekkestua. Det er bare litt over 7 år siden at trikken igjen gikk til Bekkestua, etter at det ble brukt en halv milliard for at trikken skulle betjene denne linjen.

Byrådet mener det nå blir stopp på Øraker. Det er flere tusen passasjerer som daglig passerer kommunegrensen mellom Oslo og Bærum med blåtrikken, som betjener strekningen frem til Bekkestua. Fra Jar går trikken videre på t-banelinjen. I 2024 kan det være full stopp på Øraker stasjon i følge byrådet, når de nye spanske trikkene settes i drift på strekningen. Disse er ikke tilpasset t-banelinjen fra Jar til Bekkestua.

Les saken: Fortsetter kampen for blåtrikken

Mange har reagret på dette og har etterlyst utredninger av alternativer for å opprettholde linjen og at det i så måte skorter på politisk vilje. I den forbindelse fremmer Høyre i dag et forslag som lyder som føgende:

«Bystyret ber byrådet i samarbeid med Viken fylkeskommune gjennomføre en utredning av hvordan man kan opprettholde skinnegående transport mellom Oslo og Bekkestua langs dagens linje 13. Trafikktallene må gjenspeile utvikling i antall boliger og arbeidsplasser i området.»

Politikerne i Bydel Ullern er enige om at full stopp på Øraker er uakseptabelt og en enstemmig byutviklingskomite i Bydel Ullern har fattet følgende vedtak denne uken:

Ullern bydelsutvalg ber Oslo bystyre gjøre en fornyet vurdering av mulighetene og kostnadene for å kunne opprettholde trikkeforbindelsen frem til Bekkestua. Det bør utredes nærmere om det er mulighet for teknologiske løsninger som sikrer forsvarlig drift av både T-bane og trikk på strekningen, og eventuelt om det kan søkes dispensasjoner for å sikre drift inntil slike løsninger kan komme. Dersom trikken stanses på Øraker, gir man et vesentlig dårligere reisetilbud på "tvers" av kommunegrensen både for Bærum og Oslos befolkning.

Bydelsutvalget vil oppfordre Oslo bystyre om å be Byrådet om å inngå samarbeid med Viken fylkeskommune for å få å gjennomført en utredning av hvordan man kan opprettholde skinnegående transport mellom Oslo og Bekkestua langs dagens linje 13. Trafikktallene må gjenspeile utvikling i antall boliger og arbeidsplasser i området.

Les også:

«Bråstopp for trikken»

Følg Akersposten på Facebook