ANNONSE
Annonse
Akersposten

Hvorfor ble Oslos beste sykehjem lagt ned?

TRE ÅR PÅ RAD: Kajalund bke kåret til Oslos beste sykehjem tre år på rad. Her fra 2012 under overrekkelsen med tidligere eldrebyråd Aud Kvalbein til daglig leder Geir S. Karlsen. Foto: Elisabeth C. Wang

Dette spørsmålet stilte vi eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) etter at Kajalund sykehjem i Bydel Ullern fikk beskjed om at det skal legges ned.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 07.06.2017 kl 09:57

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLERN: Spørsmålene ble etter oppfordring fra byråden sendt på mail og svaret kom fra byrådssekretær Benjamin Endré Larsen (SV)

1. Kajalund sykehjem har i mange år blitt kåret til Oslos beste sykehjem i brukerundersøkelser. Hva er grunnen til at det mest velfungerende sykehjemmet i Olso blir lagt ned med kort varsel?

Svar: Sykehjemsetatens kontrakt med Kajalund sykehjem løp i utgangspunktet til 31.12. 2017. Gjennom forhandlinger er dato for avslutning blitt skjøvet fram til 1. oktober 2017. Det er viktig å huske på at det anbudssystemet som gjennom mange år er utviklet i Oslo aldri har gitt noen garantier for at enkeltsykehjem vinner neste anbud, uavhengig av hvordan de har scoret på brukerundersøkelser. Gjennom å satse på kommunale sykehjem og langsiktige kontrakter med ideelle drivere vil vi gjøre noe med stabiliteten i tilbudet, men vi må fremdeles leve med konsekvensene av det gamle anbudsregimet når kontraktene går ut.

Nå har bydelene bestilt færre sykehjemsplasser til sine innbyggere, og det står mange sykehjemsplasser ledige. Når byrådet i de siste budsjettene har styrket bydelenes budsjetter, slik at flere i tråd med egne ønsker får mulighet til å bo trygt hjemme lenger, er det trolig en av årsakene til dette. Det er svært dårlig forvaltning av fellesskapets ressurser å la sykehjemsplasser stå tomme.

Nå får beboerne på Kajalund om lag 4 måneders varsel, det er avholdt flere pårørendemøter, og beboerne får individuell oppfølging. Vi mener dette er en stor forbedring i forutsigbarhet sammenlignet med hvordan det er blitt opplevd tidligere.

2. Tidligere når eldrebyråden la frem sin helhetlige plan for reduksjon av langtidsplasser, skulle man ta utgangpunkt i hvor bygningsmassen er i dårligst stand. Hva er grunnen til at dette er fraveket?

Svar: Det er to hovedkriterier som ligger til grunn når vi er nødt til å redusere antall langtidsplasser. De kriteriene er å benytte anledningen når kontrakter løper ut og bygningsmassens tilstand.

3. I forbindelse med nedleggelse av langtidsplasser sier Inga Marthe Thorkildsen følgende til Aftenposten 1. juli i fjor:

– Jeg håper at det ikke blir nødvendig å ta slike dramatiske grep i fremtiden. Jeg ser etter bedre måter å organisere dette på. Jeg vil at vi skal lage en plan som kan gi forutsigbarhet og gjøre at folk lengre tid i forveien kan vite hva vi planlegger.

Nå skjer det samme igjen. Nedleggelsen av Kajalund med kort varsel berører beboere og pårørende sterkt. Mener du at det i denne sammenheng er skapt forutsigbarhet som gjør at disse i lengre tid kan vite hva dere planlegger?

Svar: Jeg mener at det ikke er riktig å si at det samme skjer igjen. I fjor opplevde folk at andre på avdelingen begynte å flytte uten at de hadde fått informasjon, og at det bare ble gitt noen ukers varsel. Vi har lagt stor vekt på å lære av erfaringene fra i fjor. Denne gangen er det blitt avholdt pårørendemøter fire måneder på forhånd. Beboere og pårørende får mulighet til å komme til det helt nybygde Røahjemmet, der de er garantert plass, og får tid til å gjøre seg kjent med det nye tilbudet.

Samtidig forstår jeg veldig godt at det er vanskelig å flytte fra et sted man er kjent med og har et forhold til.

4. Apropos planlegging og forutsigbarhet. Hvorfor ble ikke dette koordinert slik at beboerne blir overført til nye Ullerntunet som allerede er i nærområdet og kjent. I stedet blir de overført til Røahjemmet. Burde ikke dette vært gjennomtenkt på forhånd? Jeg er klar over at beboere kan søke seg til Ullerntunet i neste omgang, men det skaper naturligvis uro med flytting i flere omganger. Dessuten skal vel staben på Kajalund over til Røahjemmet, som beboerne har et trygghetsforhold til fra før. Er du enig i at dette kunne vært løst på en bedre måte?

Svar: Det er to helt nye sykehjem i denne delen av byen, Ullernhjemmet og Røahjemmet. Det var ikke mulig å sikre alle beboerne på Kajalund plass på Ullernhjemmet da beslutningen om å ikke videreføre avtalen ble tatt. Nå er alle beboere på Kajalund sikret plass på Røahjemmet, og Sykehjemsetaten har lagt til rette for at de private drifterne også kan bidra til at medarbeiderne fra Kajalund kan følge med. Det er fritt sykehjemsvalg i Oslo, og beboerne kan søke plass på det nye Ullernhjemmet hvis de ønsker det.

Les også:

Barna er taperne i en heksegryte av pågående utbyggere og usikre planer

20.000 flyttet fra Røa til Hovseter

Følg Akersposten på Facebook