Akersposten

Røatunnel:

- Det er vanskelig å forstå byrådets innbitte motvilje

ETTERLYSER KONSEPT: Høyres gruppeleder i bystyret, Anne Haabeth Rygg, etterlyser konseptet for Røakrysset. Portrett: Oslo kommune/Sturlason

Ventetiden er ikke over for valg av konsept til Røa-tunnel. Byrådet lovet å legge frem en utredning til politisk behandling før jul, men gjorde de det?

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

RØA: I desember 2020 skrev Akersposten saken "Et lite lysglimt i mørket for Røatunnel", hvor byrådet hadde ombestemt seg og ville gå for at Bymiljøetaten skulle foreta en utredning med anbefaling av ett konsept, slik at bystyret skulle kunne ta en avgjørelse om kort eller lang tunnel, før man gikk videre med prosjektet.

Da sa daværende byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, blant annet: "Det er dialog med etaten om en revidert bestilling for å sikre at det utarbeides et tilstrekkelig faglig underlag for å kunne legge frem sak fra bystyret i løpet av 2021 med forslag til valg av endelig konsept for Røakrysset."

Det var nøyaktig det opposisjonen ønsket allerede i 2018, for å få fortgang i prosjektet.

I oktober 2021 spurte Akersposten om byrådsavdelingen vil legge frem en sak med forslag om ett konsept før året var omme. Svaret fra byrådsavdelingen for litt over to måneder siden var kort og konsist og uten forbehold:

"Bymiljøetaten har levert et faglig underlag til byrådsavdelingen for valg av konsept, og dette underlaget er nå under ekstern kvalitetssikring. Det vil bli lagt fram en sak for bystyret om valg av konsept innen utgangen av året."

Det er altså snakk om 2021.

Når kommer byrådets anbefaling?

Den 17. desember 2021 stiller Høyres gruppeleder i bystyret, Anne Haabeth Rygg (H), spørsmål til byrådet: Når kommer byrådets anbefaling av konsept for Røa-krysset?:

«I vedlegg til Handlingsplan for Oslopakke 3 2022 – 25 står det at Bymiljøetaten skal oversender sitt faglige grunnlag for konseptvalg for Røa-tunnel med anbefaling 1. september 2021.

I sitt notat 1245/21 skriver finansbyråden:

Byrådet vil legge frem utredningen for politisk behandling med anbefaling av konsept for Røa-krysset innen utgangen av dette året. Behovet for midler til Røa-tunnelen må vurderes nærmere når bystyret har tatt stilling til konsept.

Når planlegger byrådet å legge frem utredningen, og hvorfor er den ennå ikke lagt frem? I Oslo kommunes budsjett for 2022 er det i prosjektnummer 119012 satt av 4 937 000 kroner til Røa-tunnelen i 2022, og 4 750 000 kroner i 2023. Det er ikke satt av ytterligere midler til planlegging eller bygging av Røa-tunnelen i planperioden.

Hva planlegger byrådet å bruke de avsatte midlene, 9 687 000 kroner, for Røatunnel til de to neste årene?»

Nå 2022

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG), svarer 29. desember 2021:

"Bymiljøetaten har levert et faglig underlag for valg av konsept for Røakrysset, og dette underlaget har gjennomgått ekstern kvalitetssikring i høst. Forberedelse av saken tar dessverre noe mer tid enn planlagt. Jeg legger opp til at saken vil avgis fra byrådet i løpet av første kvartal 2022. Bruken av de avsatte midlene vil være avhengig av bystyrets valg av konsept for Røakrysset."

Innbitt motvilje

Høyres gruppeleder i bystyret, Anne Haabeth Rygg, er ikke førnøyd med dette svaret.

- På Røa står både utbyggingsplaner og biler i kø. Alle som er opptatt av å bedre situasjonen i Røakrysset vet hva Høyre mener om Røatunnelen. Vi mener den skal bygges en lang tunnel slik at gjennomgangstrafikken til Bærum ledes under bakken og støy og støvforurensningene reduseres, sier Rygg og fortsetter:

- Det er vanskelig å forstå byrådets innbitte motvilje mot å legge gjennomgangstrafikk i tunnel og bedre forholdene for beboere, fotgjengere og syklister. At byrådet gjør alt de kan for å trenere og utsette en avgjørelse, til tross for at de har undertegnet på at tunnelen skal bygges, er ikke noe nytt. Det nye nå er at de bekrefter at Bymiljøetaten har levert et faglig grunnlag som har gjennomgått ekstern kvalitetssikring. Da kan vi forhåpentligvis endelig snart få en prislapp på bordet, og fremdrift i arbeidet.

Følg Akersposten på Facebook