ANNONSE
Annonse
Akersposten

Henriks vei: Høyre strammet inn vedtak

HVA SKJER NÅ? Mye tyder på at hele Henriks vei blir bygget ut (gul markering). Hva da med i Pernilles vei og Jeppes vei (rød markering)? Google Maps

Under torsdagens BU-møte i Bydel Vestre Aker, la Høyre frem et forslag som skulle beskytte småhusbebyggelsen rundt Henriks vei.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 08.09.2018 kl 09:55

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HOVSETER: Flere reagerte på at bydelsutvalgets arbeidsutvalg (AU) i sommer hadde gitt en uttalelse til utbyggers planer, hvor de støtter utbygging av kvartalet, med bakgrunn i at Henriks vei ligger innenfor prioritert stasjonsnært område. Riktignok ble det gitt noen føringer med hensyn til begrensning av etasjer og tilpasning til øvrig bebyggelse.

Les saken: Politikerne støtter utbygging av Henriks vei på Hovseter

Vil få følger

Det var Høyres forslag, som fikk tilslutning av de øvige medlemmene av arbeideutvalget, Venstre og Ap. Det vil altså si at dagens småhusplan, som er gjeldende regulering for området, blir satt til side. Dermed lå også Pernilles vei og Jeppes vei utsatt til, i og med at disse veiene også ligger innenfor prioritert stasjonsnært område.

Siden har Frp reagert på denne uttalelsen. Partiet er ikke representert i AU, annet enn med observatørstatus. Frp vil at småhusplanen fortsatt skal gjelde for hele området og mener at en bymessig fortetting av Henriks vei, vil få følger for flere andre småhusområder.

Les saken: Frp: - Sett foten ned

Nei til ytterligere fortetting

Under torsdagens møte i BU, la Høyre frem et utvidet forslag som lyder:

"Bydelsutvalget i bydel Vestre Aker viser til arbeidsutvalgets vedtak 37/18 Henriks vei - Uttalelse til oppstartsmøte. Bydelsutvalget tar vedtaket til orientering, men ønsker å påpeke følgende:

Vedtaket om fortetting i Henriks vei vurderes som korrekt basert på de premissene som fremkommer av vedtaket. Det sentrale for bydelen er at dette forslaget innordner og tilpasser seg de viktige plangrepene som nå legges for Hovseterveien, Hovseter skole, barnehageutbyggingen og omsorgsboligene. Her må den sosiale infrastrukturen og utenomhusarealene prioriteres.

Bydelsutvalget ønsker ikke videre fortetting i de øvrige småhusområdene på Hovseter. I klartekst betyr det at bydelsutvalget sier nei til ytterligere bymessig fortetting av småhusområdene på Hovseter, og at småhusplanen skal legges til grunn, slik dette fremkommer av reguleringskartene. Dermed er det definert en helt avgrenset tolkning av begrepet 'prioritert, stasjonsnært område' gjeldende for Hovseter.

Dette presiserende vedtaket sendes Plan- og bygningsetaten, samt til byrådsavdeling for byutvikling".

Ikke godt nok

- Med dette sier vi nei til ytterligere fortetting og at dette skal skje på et avgrenset område, sa Høyres Yngvar A. Husebye, blant annet.

Inger- Marie Ytterhorn (Frp) mente at dette ikke var godt nok og at Høyres forslag ville skape presedens for området. Hun understreket at oppkjøperne ville fortsette å presse på i småhusområdet, som igjen ville tvinge folk ut av hjemmene sine i likhet med i Henriks vei.

- Frp foreslår at Henriks vei skal bevares som småhusområde og videreføres som småhusområde, sa Ytterhorn.

Høyres forslag ble vedtatt av BU mot Frps stemme.

Les også:

135 nye leiligheter i «byvillaer» på Hovseter

Følg Akersposten på Facebook