ANNONSE
Annonse
Akersposten

Helomvending i Voksenkollveien

– Salig rot fra ende til annen

UFORSTÅELIG: Lars Asbjørn Hanssen i Voksenkollveien i september i fjor, hvor han stilte seg helt uforstående til Plan- og bygningsetatens fortausbehandling. Foto: Vidar Bakken

Plan- og bygningsetaten «kjøpte» utbyggers argumenter om at det ikke var hjemmel til å pålegge utbygger å opparbeide fortau i Voksenkollveien. Helt feil mener Fylkesmannen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 23.03.2018 kl 12:25

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VOKSENKOLLEN: Det har vært en lang og kompleks sak, hvor nyetablerte familier i Voksenkollveien i lang tid har vært fortvilet over manglende fortau og trygg skolevei. Akersposten har i flere sammenhenger tatt opp forholdene i veien og den fastlåste situasjonen. Nå har Fylkesmannen I Oslo og Akershus irettesatt Plan- og bygningsetaten for feil lovanvendelse.

Les også: - Rot fra ende til annen

Byttet side

En utbygger A på den ene siden av veien var pålagt å opparbeide fortau langs planområdet i følge rekkefølgebestemmelsene. På andre siden av Voksenkollveien hadde en annen utbygger B et prosjekt «Voksenkollveien 80-88» under utvikling, uten krav til opparbeidelse av fortau. Plan- og bygningsetaten ønsket så å legge fortauet som det var stilt krav om til utbygger A på den andre siden hvor utbygger B hadde sitt prosjekt. Dette betydde også at et fortau ville bli vesentlig forsinket, i og med at utbygger A ville få ferdigstilt sitt prosjekt først og i prinsippet kunne opparbeide fortau med en gang.

Spleiselag

Etter at planforslaget ble oversendt til politisk behandling, tar Byrådet og Plan- og bygningsetaten kontakt med Utbygger B og spør om de frivillig kan tenke seg å bli med på et "spleiselag", slik at felt A ikke må bære hele kostnaden alene med opparbeidelse av fortauet. Ved å bidra med sin relative andel av kostnadene, ville utbygger B bidra til å få realisert fortau langs planområdet i et spleiselag. I følge Utbygger B finner han dette rimelig under forutsetning av at rekkefølgekravet begrenses til egen eiendomsgrense langs Voksenkollveien. Det blir senere også opprettet en privatrettslig avtale mellom Utbygger A og Utbygger B om deling av kostnadene.

Utbygger A slipper unna

Så langt så vel, selv om da flere familier måtte vente på fortauet som opprinnelig var pålagt utbygger A. Så skjedde det at utbygger A sine advokater mente at veikravet er ugyldig i henhold til Plan- og bygningsloven. Dette argumentet godtok Plan- og bygningsetaten og kravet om opparbeidelse av fortau ble frafalt. Dermed ble utbygger B sittende med forpliktelsen å opparbeide fortau alene, selv om han i utgangspunktet ikke hadde et slikt krav. Dermed ble alt igjen uvisst om den videre fremdriften for fortau.

Les også: Fortauet i Voksenkollveien forsvant i løse luften

Fylkesmannen gjør om

Nå har Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjort sitt vedtak og peker på at PBE ikke kan frafalle kravet overfor utbygger A, med henvisning til loven. Det er planbestemmelsen som er gyldig og at opparbeidelse av fortau følger av planbestemmelsen. Dermed er situasjonen blitt en helt annen, men ikke mindre uviss. I prinsippet er det nå et krav om opparbeidelse av fortau på begge sider av veien. I tillegg mener ansvarlig for byggeprosjekt B at det har forekommet saksbehandlingsfeil, hvor utbygger er pålagt å legge fortau helt ned til Voksenkollen t-banestasjon og ikke bare langs eget planområde.

TRENGER FORTAU: Deler av Voksenkollveien er uoversiktlig og trang om vinteren. Arkivfoto

Helt uforståelig

- Som jeg har sagt tidligere. Dette er et salig rot fra ende til annen. Det var i utgangspunktet helt uforståelig hvordan Plan- og bygningsetaten kunne bruke denne lovanvendelsen som Fylkesmannen har påpekt er feil. Det er like uforståelig hvorfor etaten ikke sørget for at fortauet ble bygget etter opprinnelige rekkefølgebestemmelser. Nå må det ryddes opp i dette og få fortauet på plass. Den som har ansvaret for rotet må straks ta ansvaret for å få orden i dette. Vi vil ikke lenger finne oss i at barna skal ha en utrygg skolevei på grunn av byråkratisk rot, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Lars Asbjørn Hanssen (H).

Akersposten vil følge opp Plan- og bygningsetaten for å få vite hva etaten har til hensikt å gjøre nå.

Les også:

Martin skapte hysteri i eget renn

Minst 11 rådyr drept av løse hunder

Følg Akersposten på Facebook