ANNONSE
Annonse

Gjør alt for å få Slemdal skole ferdig

FORSIKRER: Tone Tellevik Dahl (til venstre), her sammen med Hanna E. Marcussen foran Slemdal skole, forsikrer om at byrådet gjør alt for å få skolen ferdigstilt så raskt som overhodet mulig. Arkivfoto

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) forsikrer om at byrådet vil holde tempoet oppe på ferdigstillelsen av Slemdal skole.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 18.12.2017 kl 15:32

ANNONSE
Annonse

SLEMDAL: Skolebyråden understreker at det ikke er snakk om en forsinkelse som det ble hevdet gjennom artikkelen i Akersposten: «Slemdal skole sliter mens de venter på ny skole». Hun viser også til at det var Arbeiderpartiet, Frp, SV og Rødt som gikk sammen for å utbedre Slemdal skole mot Høyre-byrådets vilje.

- Når det gjelder fremdriften på nytt bygg, ble reguleringssaken for bygget godkjent i bystyret sist onsdag. Det betyr at vi nå kan gå videre med planleggingen. Det er jeg veldig glad for, sier Tellevik Dahl.

Aldri snakk om 2019

– Onsdag, 20. desember, skal bystyret behandle byrådets forslag til skolebehovsplan for 2018–2027. I denne, og også i forrige plan, er 2020 angitt som tidspunkt for ferdigstillelse. Det er derfor ikke snakk om en forsinkelse slik noen nå hevder. 2019 har aldri vært et aktuelt tidspunkt for å ta i bruk skolen. Dette betyr imidlertid ikke at vi ikke skal bestrebe seg på å få ferdig skolen tidligere, men her gjelder det å være realistisk. Byrådet skal gjøre alt som står i vår makt både for å få Slemdal skole ferdig tidlig og for å gjøre skolen til et av Oslos flotteste skolebygg. Det er bare å glede seg, sier Tellevik Dahl, som understreker at ny skolegård blir opparbeidet uten konsekvenser for naboene.

– Byrådet har også bestemt at skolegården opparbeides innenfor dagens tomteareal, mot Plan- og bygningsetatens forslag. Dermed blir det ingen oppkjøp og ekspropriering. Dette håper jeg skolens naboer har merket seg.

Les også: Trussel om ekspropriasjon over på Slemdal

NY SKOLE: Slik kan nye Slemdal skole fremstå innenfor dagens byggegrenser. Skisse: Undervisningsbygg

Inviterer FAU

Hun har forståelse for at hverdagen for elever, foresatte, lærere og administrasjon oppleves som vanskelig, med elever som busses og har aktiviteter på forskjellige skoler.

– I tiden før nye Slemdal skole åpner må man regne med at hverdagen ikke glir like lett som tidligere. Jeg har jeg stor forståelse for at foreldreutvalget for skolen er bekymret for progresjon for den nye skolen og at mellomfasen de nå er inne i ikke er ideell. Jeg har bedt Utdanningsetaten om å vurdere de ulike lokasjonene og se etter løsninger som kan forbedre situasjonen. Jeg kommer også til å invitere foreldreutvalget til et møte, sier Tellevik Dahl.

Ekstra lærere til Slemdal skole

– Jeg mener helt klart det er behov for ekstra ressurser på Slemdal skole, både fordi Osloskolen i mange år med Høyre-styre ble underfinansiert og fordi dagens situasjon med bussing gjør hverdagen mer krevende. Derfor har vi gjennom byrådets styrking av Osloskolens grunnfinansiering gitt ekstra midler til Slemdal skole. I 2018-budsjettet vil de få rom til tre ekstra lærere. Skolen vil øke sitt budsjett per elev fra 57 400 kr. til 60 000 kr. Flere lærere vil gi skolen nye muligheter til å følge opp hver enkelt elev, til mindre klasser og til å variere undervisningen mer. Disse midlene vil skolen kunne bruke allerede fra starten på 2018, forsikrer skolebyråden.

Les også:

Slemdal skole må stenge på grunn av helsefare

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse