Akersposten

Funksjonshemmede i Ullern mistet planlagte boliger

STENGT: Flere ganger har hun vært på befaring i den planlagte boligdelen og i mange år drømt om bofellesskapet som skulle komme her. Nå er døren stengt. Foto: Vidar Bakken

I ti år har en gruppe bestående av foreldre og verger jobbet sammen for å skaffe boliger til personer med funksjonsnedsettelser. Gruppen "Mitt eget hjem" har som målsetning å få til et bofellesskap for unge voksne med funksjonsnedsettelser i Bydel Ullern. Kjøpet var i orden, før kommunen stengte døren.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 27.09.2016 kl 09:24

MONTEBELLO: – Det er veldig fortvilende. Utslitte pårørende har blitt syke etter at kjøpet ble stoppet av Bydel Ullern. Vi hadde etter ti års jobbing funnet en finansiell samarbeidspartner og kunne da restaurere et bygg som vi har ønsket oss i 6 år. Dette er en perfekt løsning, og vi hadde høyeste bud i budrunden. Ikke minst er vi glade for at vi kunne finansiere bygget og restaureringen uten en krone i offentlig støtte, sier Berit Førland, sekretær i gruppen.

Helt overraskende

I Montebello Terrasse 15 ligger det som tidligere var tuberkulosehjem. Bygget har en flate på cirka 1400 kvadratmeter og skulle bygges om til boliger for 8 unge voksne med funksjonshemming. Det kommunale bygget var til salgs i det åpne marked, og budet fra gruppen var bekreftet av kommunen som høyeste bud.

– Det kom helt overraskende på oss. Vårt bud lå på bordet, og kommunen ga beskjed om at nå gjenstod det bare formaliteter. Vi ventet på beskjed om detaljer rundt overtakelsen og jobbet videre med arkitekt. Det tok lang tid før vi hørte noe nytt fra kommunen, og ved henvendelse dit får vi beskjed om at slike formaliteter alltid tar noe tid. Sjokket var derfor stort da vi fikk høre at salget var trukket fra kommunens side.

– Etter noe tid ble vi informert om at det var Bydel Ullern som ba Eiendoms- og byfornyelsesetaten stoppe vårt kjøp av bygget. Vi fikk vite at bygget som sist ble brukt som behandlingssted for rusavhengige og som hadde stått tomt i seks år, nå skulle brukes av Bydel Ullern. I tillegg bekreftet Boligbygg til oss at bydelen hadde meldt inn behov for bygget.

Vondt for å tro

I et intervju Akersposten gjorde med bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten og BU-leder Carl Oscar Pedersen nylig, sa Joten at det var basert på en misforståelse. Det var Eiendoms- 0g byfornyelsesetaten (EBY) som stoppet salget, på grunn av mangel på kommunale bygg i Oslo vest. Bydelen hadde deretter meldt inn behovet for boliger til 23 mindreårige flyktninger, fordelt på bydelene Ullern og Vestre Aker.

– Det har jeg fremdeles vondt for å tro. Da vi henvendte oss til Byrådsavdeling for næring og eierskap for å få bekreftet at salget var stoppet, skrev byråd Geir Lippestad i april at Boligbygg hadde informert byrådsavdelingen om at Bydel Ullern hadde ombestemt seg og likevel hadde behov for bygget. Man skulle tro at byråden for næring og eierskap visste at dette var riktig. Selv om vi fikk positiv respons av politikerne i bydelen når vi la frem prosjektet, følte vi ikke at vi hadde bydelsadministrasjonen med Joten i spissen på vår side, sier Førland.

Les også: Flyktninger eller funksjonshemmede?

– EBY hadde ikke gitt andre føringer til Boligbygg enn at etaten anbefalte at det ble foretatt en kartlegging av kommunal bruk av eiendommen til ulike formål før eiendommen eventuelt ble solgt. De stoppet ikke salget. Vi oppfatter det slik at med bydelens behovsmelding ble salget stoppet, sier Førland.

50 år og bor på gutterommet

Hun føler at ti års sammenhengende kamp og seks års kamp og venting på å få avklart kjøp av bygget, har rammet funksjonshemmede i Ullern hardt.

– Tenk deg at foreldre har barn på 50 år som fremdeles bor på gutterommet. Det er tungt, særlig sett på bakgrunn av at det fantes andre alternativer for de mindreårige flyktningene. Vi mener at bydelen har valgt en svært dårlig løsning, fordi bygget i seg selv egner seg dårlig for formålet. Det har også hele tiden vært sagt av fagmiljøet, også fra bydelsadministrasjonenes side, at den beste form for integrering er å etablere flyktninger i mindre enheter. Her vil man plassere 23 ungdommer sammen. UDI var her tidligere for å se om det egnet seg til mottak for flyktninger. De sa nei til en leieavtale etter å ha besiktiget bygget, sier Førland.

– Jan Gustav Thrane-Steen, som tar den finansielle risikoen ved et eventuelt kjøp, vil bygge om og tilrettelegge for funksjonshemmede. Han vil selge leilighetene til en pris som kan betjenes gjennom for eksempel uføretrygd. I tillegg har han tilbudt bydelen boliger til 9 flyktninger i en bolig på tomten ved siden av, som er ferdig oppusset og kan være innflyttingsklar ved årskiftet. Han har også tilbudt seg å finne flere boliger, som kan dekke bydelens øvrige behov. Alt lå til rette for at dette skulle gå i orden, sier Førland, som selv jobber som frivillig for flyktninger.

20 års etterslep

Hun er sterkt kritisk til at Bydel Ullern har gjort veldig lite for å legge til rette for at voksne med funksjonshemming får bo i egen bolig.

– Dette var jo egentlig et tilbud til bydelen, å skaffe 8 boliger til funksjonshemmede med base for personale. Lokalpolitikerne og bydelsadministrasjonen sier at det er veldig vanskelig å få leid eller kjøpt boliger for vanskeligstilte i bydelen. Hvis det er så vanskelig å skaffe boliger til vanskeligstilte, hvorfor meldte ikke da bydelen inn behov for bygget på et tidligere tidspunkt, når det sto tomt i seks år? spør hun.

– Bygget skal altså egne seg for ombygging og som boliger for flyktninger, men ikke for dem med funksjonshemming? Bydel Ullern har et 20 år gammelt etterslep når det gjelder boliger for funksjonshemmede. Det er stygt å si det, men vi føler at bydelens beslutning også er basert på at bosetting av flyktninger fører til statlige støtteordninger. Alle vet at funksjonshemmede krever ressurser når de flytter ut fra foreldrehjemmet, med kostnader som bydelen selv må dekke. Det er trist hvis det er slik.

Hun peker på byggets beskaffenhet og betingelser knyttet til bruk og ombygging.

– Det er et iskaldt bygg med fuktskader, som krever mye opprustning og vedlikehold. Det er mangel på ventilasjonsanlegg. Det må bygges egen vei ved siden av bygget i henhold til brannforskriftene, for at biler fra brann- og redningsetaten skal komme frem. Alt dette var vi klar over etter befaring. Store deler av bygget er vernet innvendig. Her er det blant annet store saler som ikke kan bygges om. Vår idé var at disse skulle bli fellesrom og aktivitetsrom, samt at vi ville ha aktive kunstnere inn i lokalene. Dem ville vi ha et samarbeid med, som også skulle være til inspirasjon for beboerne, sier hun.

Dyrt

– Hoveddelen for leilighetene på rundt 40-45 kvadratmeter, skulle være i den delen som er av tre. Vi ville få utbedret den allerede eksisterende heisen og bekostet heis gjennom alle tre etasjer. Heisrommet er stort nok for å frakte sengeliggende og korridorene er brede nok, sier hun.

– Å tilrettelegge for 23 mindreårige flyktninger og isolere dem her oppe blir kostbart. Jeg har sett kontrakten som bydelen nylig har inngått med Boligbygg. Bare leien er på 3,35 millioner i året. Det er nærmere 2400 kroner kvadratmeteren. I tillegg må bygget rustes opp for mer enn 10 millioner kroner. Thrane-Steen kunne på et tidlig tidspunkt tilby fullt fungerende boliger til en brøkdel av leieprisen og de første flyktningene ville allerede ha hatt en bolig med personalbase i samme område, sier Førland.

Blir etterspill

Hun understreker at pårørendegruppen ikke er "blendahvit" med god økonomi.

– Gruppen består av både enslige mødre og par med ulik etnisk bakgrunn. De funksjonshemmede er tilhørende i Bydel Ullern. Vi har sittet og regnet på dette i seks år, for å gjøre dette til en perle for funksjonshemmede i Ullern. Vi ville skaffe dem et miljø og et trygt hjem som de eier selv, uten risiko for å bli flyttet rundt på. De ville bli i nærmiljøet de kjenner og nær familie og venner. Så vidt jeg vet er Bydel Ullern den eneste bydelen som ikke har en samlokalisering av selveide boliger for unge voksne med funksjonshemming. Vi forstår naturligvis at flyktninger må få boliger, men her var det et helt konkret boligalternativ fra Thrane-Steen.

– Vi må også få lov til å spørre, hvorfor unge voksne med funksjonshemming må vike, fordi Bydel Vestre Aker skal få dekket sitt behov for flyktningeboliger. Det er et argument for bydelens behov for hele bygget. Man må forstå hvilket nederlag dette er for oss. Det er to store tapere i denne saken, unge voksne funksjonshemmede i Ullern som nå blir fratatt sin fremtidige bolig samt enslige mindreårige flyktninger som nå får et mye dårligere tilbud. Det må bli etterspill av dette. Bydelsadministrasjonen kan ikke overkjøre Ullerns beboere på denne måten, sier Førland.

Akersposten stilte EBY følgende spørsmål:

– På hvilket tidspunkt stoppet EBY salget av den kommunale eiendommen og bygget i Montebello Terrasse 15 og hva var grunnen til det?

– EBY ble orientert av Boligbygg i juni 2015 at de ønsket å selge Montebello Terrasse. EBY motsatte seg ikke salget, men på bakgrunn av at kommunen eier lite eiendom i de vestlige bydeler presiserte etaten at det var viktig å vurdere nøye kommunens arealbehov før eiendommen eventuelt selges. Etaten anbefalte at det ble foretatt en bred kartlegging av alternativ kommunal bruk av eiendommen til ulike formål før eiendommen eventuelt selges, sier Kommunikasjonssjef i EBY, Lena Nesset.

Bydel Ullern og Boligbygg svarer

Akersposten stilte følgende spørsmål til Bydel Ullern per mail:

– EBY sier at de ikke motsatte seg salget, men etaten anbefalte at det ble foretatt en bred kartlegging av alternativ kommunal bruk av eiendommen til ulike formål før eiendommen eventuelt selges. På den bakgrunn mener gruppen som ville kjøpe bygget at Bydel Ullerns behovsmelding stoppet salget. De mener at det dermed ikke er noen misforståelse knyttet til det byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, informerte gruppen om: "Etter at eiendommen var lagt ut for salg ombestemte bydelen seg og ga beskjed til Boligbygg at det likevel var behov for bygget". Betyr det at salget av bygget ville gått i orden dersom Bydel Ullern som eneste interessent ikke hadde meldt inn behovet?

Bydel Ullern mener det er riktig at Boligbygg svarer på spørsmålet.

– Nei, det er ikke riktig, alle kommunale virksomheter ble i juni 2015 bedt av Eiendoms- og byfornyelsesetaten om å gå gjennom alle eiendommer som lå for salg, og foreta en bred kartlegging av alternativ kommunal bruk til flere formål, herunder den tiltagende flyktningestrømmen. Derfor trakk Boligbygg denne eiendommen fra markedet, sier Eiendomssjef i Boligbygg, Henrik B. Heide.

- Er det riktig at fagmiljøet, også i Bydel Ullern, mener det er viktig at at den beste form for integrering er å etablere flyktninger i mindre enheter. Hvorfor ble ikke da tilbudet fra Jan Gustav Thrane-Steen vurdert nøyere, som kunne skaffe boliger til flyktninger i mindre enheter. Tilbudet gikk også til Bydel Vestre Aker. De mindreårige flyktningene ville da også fått bolig på et tidligere tidspunkt.

– Kommunen (ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten) ønsker å eie eiendom. I fjor sommer da flyktningestrømmen tiltok, bestemte EBY seg for å kartlegge alle kommunale bygg som lå ute for salg, inkludert Montebello terrasse 15. Etter kartleggingen bestemte Boligbygg seg for å trekke salget av Montebello Terrasse 15 fra markedet. Bydelen fikk ikke kjennskap til dette før i november samme år. Bydelene Vestre Aker og Ullern skal ta i mot totalt 23 enslige mindreårige flyktninger i år, og etablerte et samarbeid om å etablerere dette botiltaket i november i fjor, svarer Bydelsdirektør i Bydel Ullern, Marie Anbjørg Joten.

– Det ble i salgsprospektet sagt at en generell opprusting av bygget vil koste rundt 10,5 millioner kroner. I tillegg kommer kostnadene knyttet til å gjøre bygget om til boliger og baser for ansatte. Hvor mye utgjør det og hvem er det som står for disse utgiftene?

– Som eier vil Boligbygg dekke kostnadene til å sette bygget i stand. Prosjekteringen er under arbeid, og vi kan ikke si nøyaktig hvor mye det vil koste, svarer Heide.

– Er det riktig at husleien for Bydel Ullern er 3,35 millioner kroner i året?

– Det stemmer. Kostnadene til husleie og drift dekkes i hovedsak av tilskudd fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), sier Joten.

Heide svarer i tillegg:

– Ja, det stemmer. Boligbygg har inngått en leiekontrakt for 3 år, med opsjon på ytterligere 3 år, med en årlig leie på 3,35 mill. kroner.

– Er det riktig at på grunn av at boligene ikke vil stå klare før i mars 2017, så vil flere av dem som ble tildelt bydelen som mindreårige ha nådd myndighetsalder før boligene står klare?

– I Montebello Terrasse 15 er det bestemt at Bydel Ullern og Vestre Aker til sammen skal bosette inntil 23 enslige mindreårige flyktninger. Bydelen har en dialog med IMDI om bosetting. Per dags dato har vi ikke navn på dem bydelen skal bosette. Hvor mange enslige mindreårige asylsøkere Ullern tildeles i 2017, vet vi ikke ennå, svarer Joten.

– På grunn av statlige støtteordninger, er det riktig at det for bydelen er mye rimeligere å drifte boliger for flyktninger enn et bofelleskap for unge med ulike former for funksjonshemming?

– Bydelen har ansvar for å gi et forsvarlig tilbud til begge gruppene du nevner, sier Joten.

Flere nyheter på Akersposten.no:

Inntaksområdet blir endret for fem skoler i vest

Nå gir nye Joker på Røa svaret på det "alle" lurer på

Flere overfall og voldtekt i området
Røa-dynamitt i en halvtime

– Geir er Norges fremste lagbygger og bør bli landslagssjef

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Akersposten bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...