ANNONSE
Annonse
Akersposten

Fullstendig ansvarsfraskrivelse. Da må politikerne på banen

PÅ PLASS: Armatur er på plass og snart kommer vinteren, men ingen vil tenne lys eller ta ansvar for brøyting og strøing. Foto: Fredrik Eckhoff

Politikerne må på banen når byråkratene ikke blir enige om hvem som har driftsansvar for en offentlig gang- og sykkelvei. Noen må ta såkalt grep.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 17.10.2016 kl 23:24

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

RØA: Akersposten har i flere omganger etterlyst hvem som har ansvaret for gang- og sykkelveien mellom Røa bad og T-banelinjen, som munner ut i trappen ned til Ostadalsveien, hvor en syklist i sommer skadet seg alvorlig ved å sykle ut i trappen. Siden har Røa vel tatt ansvar for opprydding når ingen andre gjorde det, etter at gang- og sykkelveien fikk skader etter flommen på sensommeren. Nå står vinteren for døren. Det er fremdeles ikke lys på veien, selv om stolper og armatur er på plass, og hvem skal brøyte og strø denne vinteren?

Les også: Millioner brukt på gangvei, men ingen tar ansvar

Bymiljøetaten nekter

Under torsdagens møte i bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, ble det gjort klart at Sporveien ikke hadde noe ansvar for gang- og sykkelveien. Eiendomsdirektør i Sporveien, Steinar Skjerdingstad, viste i et innlegg under «Åpen halvtime» til at Sporveien hadde akseptert at gang- og sykkelveien ble lagt over den delen som gjaldt Sporveiens eiendom, men at selskapet ikke hadde ansvaret for å drifte denne.

- Bymiljøetaten har tidligere nektet å overta driften av gangveien, fordi krav som etaten har til å drifte gangveien ikke er oppfylt, sa Skjerdingstad.

Det dreier seg blant annet om at gang- og sykkelveien er vanskelig tilgjengelig for vedlikehold med maskiner og andre tekniske spesifikasjoner som er manglende. Plan- og bygningsetaten har derimot godkjent gang- og sykkelveien som utført i henhold til reguleringsplanen knyttet til prosjektet Røa Bad.

Ba Bymiljøetaten være løsningsorienterte

- I forbindelse med sykkelulykken i sommer, pekte Bymiljøetaten på Sporveien som ansvarlig for gangveien. Det er ikke riktig. I et møte mellom Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Sporveien i vår, ble det klart at gangveien er kommunens ansvar. Plan- og bygningsetaten ba i møtet Bymiljøetaten om å være løsningsorienterte i denne saken. Men, gangveien er ikke overtatt av Bymiljøetaten. Det er Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten som må rydde opp i dette, noe som kom klart frem av møtet, sa Skjerdingstad.

Les også: - Den trappen skulle aldri vært sånn

Bare avstått grunn

IKKE VÅR SKYLD: Sporveiens Eiendomsdirektør, Steinar Skjerdingstad, var klar på at kommunen hadde ansvar for gangveien. Foto: Vidar Bakken


Akersposten ville ha en kommentar av Skjerdingstad etter møtet, om Sporveien kunne gjøre noe for å få fortgang i saken.

- Ingen vil ta eierskap til denne veien. Vi har prøvd å få folk til å enes, blant annet gjennom møtet i vår. Det ligger jo i sakens natur at når det blir gjennomført en regulering til gang- og sykkelvei fra kommunens side, så er det et kommunalt ansvar å drifte denne når ikke annet er avtalt. Vi har bare vederlagsfritt avstått grunn for at formålet i henhold til reguleringsplanen kunne bli gjennomført, sier Skjerdingstad.

Fire punkter

Bydelsutvalget hadde saken oppe til behandling på møtet.
- Det er ikke første gang vi er i en slik situasjon, hvem som skal gjennomføre, hvem som skal betale og når ting skal skje. Vi har prøvd å sette oss inn i saken og har et forslag til vedtak, sa leder av bydelsutvalget, Lars Asbjørn Hanssen (H).

Venstres Terje Bjøro supplerte med å understreke at hvis det ikke kom fortgang i saken, ville den havne på bordet i byrådet.

Bydelsutvalget vedtok følgende:

Vestre Aker bydelsutvalg ber Bymiljøetaten om å se på de fire punktene under og gi bydelen en tilbakemelding på eventuelle tiltak, samt avklaring hvem som har ansvaret for at det blir lys i lysmastene:
1. Helling fra Røa Bad må rettes opp med flere steinblokker for å hindre utgliding/ras av pukk ned i stien.
2. Steinblokker av samme type som er benyttet ellers langs stien bør markere overgang fra sti til trapp for å hindre at syklister raser utfor trapp.
3. Rist og renne bør monteres på topp av trapp for å hindre at regnskyll fyller trapp med grus fra ovenforliggende vei (se også bilde med trapp full av grus. Personer har klaget på vanskelige gåforhold i trapp med så mye grus).
4. Vedlikehold av stien – sommer som vinter.

Bymiljøetaten nekter fortsatt

Etter intervju med Skjerdingstad og vedtak i bydelsutvalget spurte vi Bymiljøetaten om følgende:

- På et møte i bydelsutvalget i Bydel Vester Aker sist torsdag møtte en representant fra Sporveien og informerte om at Sporveien ikke hadde driftsansvar for gang- og sykkelvei som er opparbeidet mellom prosjektet Røa Bad og T-banelinjen, som ender i trappen ned mot Ostadalsveien. Sporveien har bare avstått grunn vederlagsfritt for at formålet i reguleringen kunne gjennomføres.
Det er ikke lys i gangveien, det er ingen som har tatt på seg driftsansvar mht vedlikehold, brøyting eller strøing, samt sikring av trapp.
Plan- og bygningsetaten anbefalte i vår at Bymiljøetaten skulle overta gangveien og ba BYM å være løsningsorienterte med hensyn til forholdene på stedet. Nå som Sporveien har klarlagt at de ikke har driftsansvar for veien, så er det vel Oslo kommune/BYM som har ansvaret for driften av denne.
Når vil lyset komme på i gangveien og kan BYM garantere at det blir brøytet og strødd denne vinteren?


Bymiljøetaten svarer: "Den aktuelle gangveien er ikke godkjent opparbeidet av Bymiljøetaten, og anlegget er ikke utformet på en slik måte at det kan driftes av oss."

Saken er dermed gått i vranglås.

Les også:

Høygravid Røa-jente i krigsområder med bokprosjekt