ANNONSE
Annonse

Frognerelva kan gjenåpnes på Skøyen

ENDER HER: Kari Dogger og Øyvind Fjeld på den siste broen, før Frognerelva forsvinner under jorden i bakgrunnen. Foto: Vidar Bakken

Frognerelva er grenseelven mellom bydelene Ullern og Frogner. Med åpning av elven og med en trasé ned mot Frogenerkilen kan vi få en mektig naturperle mener Frognerelvens Venner

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 04.10.2018 kl 15:49

ANNONSE
Annonse

SKØYEN: Fra Frognerparken mot Drammensveien ligger Frognerelva åpen til glede for de nærmeste naboene, før den forsvinner under bakken. Akersposten møtte leder og nestleder i Frognerelvens Venner, Øyvind Fjeld og Kari Dogger.

Fra Frognerkilen yil Frognerparken

- Her ser vi fossekall og hegre, svære trær og restene av et gammelt damanlegg. I den litt bortgjemte dalen renner altså Frognerelva, til stor glede for naboene og for dem som tar turveien fra Frognerparken. Med en gjenåpnet elv på sydsiden av Drammensveien vil enda flere kunne få glede av elva, som ikke minst vil bidra til større biologisk mangfold i området, sier Øyvind Fjeld, leder for Frognerelvens Venner.

Områdereguleringen for Skøyen legger opp til omfattende bymessig fortetting. Bydelsutvalget i Ullern har pekt på mangel på rekreasjonsarealer i planen og vil ha utredet mulighetene for å gjenåpne Frognerelva.

- Dette er en mangel vi ønsker å bøte på. Vi ser for oss at en tursti følger en gjenåpnet elv og at det da blir mulig å ta seg fram hele veien fra Frognerkilen til Frognerparken. Med en gjenåpning av Frognerelvas nederste del vil vi få en blågrønn akse fram til fjorden og i tillegg en attraktiv turvei, ikke bare for bydelen, men også for besøkende til Frognerparken og for turgåere langs Havnepromenaden, sier Fjeld.

Saken fortsetter under bildet

ENKELT Å ÅPNE: Fotografen står omtrent på det punktet hvor Frognerelva starter sitt løp i rør. Dette området ned mot Drammensveien skulle være relativt enkelt å åpne opp for elv i dagen. Foto: Vidar Bakken

Grønn korridor

- Det er viktig å tenke langsiktig og ikke bare fokusere på at dette kan medføre kostnader. Dette vil være en investering for fremtiden. Her har vi muligheten for å lage et sammenhengende grøntdrag med elv og tursti, som binder sammen denne delen av byen på en ny og bedre måte, i et område som skal sterkt fortettes. Tenk deg en grønn korridor ned til fjorden med en attraktiv turvei i selve byen, uten å måtte dra ut i marka. Dette kan bli en sammenhengende turvei fra Sognsvann til Frognerkilen, sier Kari Dogger.

- I forslaget til områderegulering Skøyen ligger det allerede inne et forslag om gjenåpning av Frognerelva.

- Ja, det er vi glade for, men vi ønsker en mer åpen og tilgjengelig trasé. Det er derfor viktig at vi og andre her på Skøyen, koples inn og får delta i den videre planleggingen. I forbindelse med områdereguleringen ønsker vi oss et forpliktende vedtak fra bystyret som sikrer videre utredning og planlegging av en gjenåpnet elv. Det er NÅ vi har et vindu for en ny blågrønn korridor fram til fjorden. Derfor er det viktig å gripe denne sjansen. Det er ikke likegyldig om gjenåpningen kommer om fem eller 50 år, sier Fjeld.

I forslaget til områderegulering står det blant annet: «Vurdert som et isolert tiltak kan gjenåpning være kostbart, men som del av en større langsiktig strategisk utbygging, kan gjenåpning representere en merverdi og en ressurs både for prosjektet og området. Dette vil gjøre elvene mer synlig og tilgjengelig langs stier, gater og byrom.»

Saken fortsetter under bildet

OGSÅ HER: På andre siden av Drammensveien er det mulig å gi elven åpning. Området er regulert til friområde/turvei. Foto: Vidar Bakken

Urban flom

- Dessuten vil en åpning av Frognerelva ha stor betydning i fremtiden med hensyn til det vi kaller urban flom. At kapasiteten i dagens løp er for liten har vi sett tidligere, sier Dogger.

- Dagens kulvert for elva under Drammensveien, jernbanen og E 18 er ikke dimensjonert for større regnskyll. Dette kan gi langt større oversvømmelser enn den vi opplevde på Skøyen i august 2016. Dessuten vil direkte forbindelse mellom elv og fjord gjøre det mulig for fisk og andre organismer å ta seg opp i elva. En gang ble det fisket både ørret og laks i Frognerelva. Sist, men ikke minst, det er nå vi har muligheten. Områdereguleringen innebærer omfattende investeringer i offentlig infrastruktur, der ledningsnettet skal legges om og der det må graves og bygges om over hele bydelen. Her åpner det seg derfor et tidsvindu som gir muligheter til å oppnå rekreasjonsarealer som et tettere befolket Skøyen vil trenge i fremtiden, avslutter Fjeld.

Les også:

«Lysakervassdraget: Hva holder Kommunaldepartementet på med?»

Hoffselvens voktere

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse