ANNONSE
Annonse

– Friske midler til tjenester for eldre

RESSURSER TIL ELDRE: Bydel Ullern øker innsatsen rettet mot de eldre.Foto: Johner Images / NTB scanpix

Bydelen styrker satsingen på tjenester til bydelens eldre. Også helsesøster- og skolehelsetjenseten styrkes betydelig.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 29.11.2018 kl 10:24

ANNONSE
Annonse

ULLERN: – Forslaget til neste års budsjett innebærer et redusert økonomisk handlingsrom på 2,7 millioner, sammenlignet med årets budsjett. Likevel har vi funnet penger til å styrke tjenestene våre til eldre, sier Marie Anbjørg Joten, Bydelsdirektør i Bydel Ullern.

- Gjennom budsjettprosessen har vi sett på andre måte å jobbe på, slik at de noe strammere rammene ikke går ut over tjenestene vi tilbyr innbyggerne våre.

Flere sykehjemsplasser

Bydelen har over flere år satset på tjenester til hjemmeboende, med en dreining fra sykehjemsplasser over til hjemmetjenester. Veksten av eldre over 80 år som forventes fremover, innebærer at bydelen må ta hensyn til behovet for flere sykehjemsplasser i de kommende årene.

Bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten

– De fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og det har vi over flere år lagt til rette for. Men, ettersom vi kommer til å bli flere eldre i bydelen i årene fremover, foreslår vi nå å øke antall sykehjemsplasser fra 280 til 289, sier Joten.

Styrking

Det er i tillegg foreslått å styrke følgende:

 • 1,6 millioner til implementering av velferdsteknologi i hjemmene
 • En hel stilling til mer målrettet samarbeid med sykehusene
 • Rask psykisk helsehjelp videreføres med kommunal finansiering
 • Økonomisk sosialhjelp styrkes med 2 millioner
 • Stillingen som boligfremskaffer økes fra 0,6 til 1,0 stilling
 • NAV styrkes med en saksbehandlerstilling
 • Ungdomstilbudet styrkes på Stoppestedet kulturhus med nye lokaler og egen ungdoms-LOS
 • Barnehagene får 1,3 millioner til IKT og digital satsing
 • Barnevernet styrkes med 2 stillinger
 • Bydelen ansetter en prosjektleder til satsingen «Oslohjelpa – tidlig innsats i barnehagene»
 • Erstatte fire leasede biler på fossilt brennstoff med tilsvarende antall el-/hybridbiler, som miljøsatsing

- I tillegg styrker vi helsesøstertjenesten med 1,3 stilling og skolehelsetjenesten med en ekstra stilling. Det er også satt av midler til familievikar for forsørgere og familier i akutt krise, sier Joten.

Les også: Stoppestedet: – Vi gleder oss til årene som kommer

– Vi er fornøyd med årets budsjettprosess, som har vært preget av det gode samarbeidet vi har med politikerne og medarbeiderne våre, avslutter Joten.

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2019 og økonomiplanperiode 2019-2022 behandles av bydelsutvalget 20. desember.

Les også:

Nye Oslo vest-skoler på topp

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse