ANNONSE
Annonse
Akersposten

Rammer et helt barneskoleliv:

Fortvilet på barnas vegne

FORTVILELSE: Fra venstre: rektor Kathrine Wegge, FAU-leder Kristel Alstad-Evjen og leder av driftsstyret, Alf Bjercke. I bakgrunnen er blomsterengen som et helt barneskoleliv kan bli rigg- og anleggsområde samt med evig portal og driftsbygning. og Foto: Vidar Bakken

Det kom som litt av et sjokk på skolens ledelse, foreldre og barn ved Huseby skole, da konsekvensene for skolen åpenbarte seg i forbindelse med planene for vannbehandlingsanlegget i Husebyskogen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HUSEBY: Vann- og avløpsetaten går inn for portal, tunnel, driftsbygning samt et enormt rigg- og anleggsområde på jordet, rett overfor skolen med varighet i 7 år. Ingen vet noe konsekvensene dette vil få for en av landets største barneskoler med 750 elever.

Åpenbart store konsekvenser

Akersposten møtte rektor ved Huseby skole, Kathrine Wegge, leder av skolens FAU, Kristel Alstad-Evjen og leder av driftsstyret, Alf Bjercke.

- Dette er en skole som siden 1861 har hatt stor betydning i nærmiljøet og som mange har et sterkt forhold til. Det er skole som folk bryr seg om og nå står vi overfor noe som vi vet lite om konsekvensene av, sier Kathrine Wegge.

De tre påpeker at de har fått lite eller ingen informasjon om de stadige endringene i planene og kan ikke se at de blir regnet som berørt part, tross sin nærhet til den mest omfattende delen av produksjonen på overflaten. Hele Hundejordet – 20 mål - vil bli «okkupert» i 7 år i produksjonsperioden. Siden vil portal og driftsbygg bli stående og oppta 4,5 mål av jordet om forslaget blir vedtatt.

- Det er jo åpenbart at dette vil få store konsekvenser for skolen. I tillegg til at dette naturområdet blir ødelagt i mange år, så vil skolen bli utsatt for såkalt industristøy, støv, forurensing fra maskinparken, utrygg skolevei og et trafikkbilde vi ikke vet noe om for de nærmeste årene. Har vi ingen rettigheter eller muligheter til å påvirke dette, spør Alstad-Evjen.

- Dette har heller ikke vært tema i driftsstyret. Vi har ikke blitt oppfattet som berørt part og vi har ikke mottatt informasjon som vi har kunnet forholde oss til. Nå ber vi om at vi blir part i den begrensede høringsrunden for revidert planforslag, som går ut førstkommende fredag, 9 august, sier Alf Bjercke.

Les også: Fikk meldingen midt i sommerferien: - Dette er helt uforsvarlig

Saken fortsetter under bildet

ALT DETTE: Hele området foran Huseby skole blir rigg- og anleggsområde i 7 år om planene blir vedtatt. I tillegg kommer portal og driftsbygg permanent på området. Foto: Vidar Bakken

Fortvilet på barnas vegne

- Det er trist at dette friarealet kan bli borte, for noen en hel skolegang ved Huseby skole. Denne blomsterengen har gjennom årstidene vært mye brukt, om det er til naturfagtimene eller til lek, gym og andre fysiske aktiviteter. I den nye læreplanen skal vi ha fokus på betydningen av natur, miljø og bærekraftig utvikling, hvor blant annet hvilken betydning gode grøntområder har for folkehelse og livsmestring står sentralt. Nå blir jeg fortvilet på barnas vegne, sier rektor.

At skolen har et gammelt og dårlig ventilasjonsanlegg, gjør ikke saken bedre med et potensielt «industrianlegg» noen meter fra skolen.

- Vi er avhengig av å kunne lufte gjennom å åpne vinduene. Vi vet som sagt ikke hvordan lyd- og støvforurensning vil påvirke skolens virksomhet, sier Wegge.

Kan miste ansatte og elever

Alstad-Evjen peker også på konsekvenser som går langt utover det konsekvensene for det fysiske miljøet.

- Det er fritt skolevalg i denne byen. Det er nok mange foreldre som vil kvie seg for å sende barna til en skole med et industrianlegg på andre siden av veien gjennom hele barneskolen. Det kan i verste fall få betydning for skolens budsjett med hensyn til tildeling av midler.

Les også: «Politisk rot, uforutsigbarhet og tidspress forkludrer hele saken»

Rektor er også bekymret for de ansatte.

- Det er naturligvis fare for at vi kan miste lærere og ikke minst at vi blir mindre attraktive med hensyn til å rekruttere gode og kvalifiserte lærere. Det kan skje om de fysiske forholdene rundt skolen blir vesentlig dårligere.

Barn med vikeplikt for trafikken

Vann- og avløpsetaten har varslet at det ikke blir en kulvert ved inn og utkjøring fra anleggsområdet, som tidligere planlagt. Med det ville gang- og sykkelveien bli adskilt. Nå er det lagt opp til at syklister skal ha vikeplikt for trafikken ut og inn av området.

- Det er jo ganske absurd og bekymringsverdig, at barn skal forholde seg til et komplisert trafikkbilde på en svært trafikkert sykkelvei, sier Bjercke

Flere skoler og barnehage

Det er også elever fra andre skoler som skal inn og ut av området rundt det planlagte rigg- og anleggsområdet.

- Neste år skal elevene ved Hovseter skole med 650 elever til FO-bygget i forbindelse med rehabilitering av skolen. Dette er elever som går og sykler til skolen. I tillegg kommer Persbråten skole med cirka 500 elever, som også blir berørt. Selv om dette er videregående skole, så er det totalt snakk om nesten 2000 barn og unge som blir berørt av anlegget. På toppen kommer 212 barn som skal til og fra Huseby barnehage i FO-bygget. Vi forlanger en fullstendig konsekvensutredning, som utreder alle de nevnte forhold som vår skole og andre står overfor. Vi vil vite hvilke rettigheter barna har og hvordan de skal bli hørt, sier Alstad-Evjen.

Utfordrer byrådene

Bjercke og Alstad-Evjen kommer med en oppfordring til miljø- og samferdselsbyråd, Lan Marie Berg (MDG) og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

- Det er helt nødvendig at byrådene kommer hit og ser hva som kan skje i dette området. Vi må få muligheten til å informere om hva barna skal forholde seg til om planene for området blir vedtatt, sier Alstad-Evjen.

- Det er forkastelig at dette er blitt en hastesak som kommer midt i sommerferien, når det dreier seg om konsekvenser for et helt barneliv, sier Bjercke.

Les også:

«Rasering av et helt bomiljø»

Følg Akersposten på Facebook