Akersposten

– Fortell oss hva du trenger

– Vi skal ansette en barnekoordinator neste år, sier bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten. Barn som mottar flere typer helse- og omsorgstjenester over lang tid, har rett på en koordinator eller en individuell plan.

– Fortell oss hva som er viktig for deg i din hverdag, oppfordrer Ullerns bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 29.11.2021 kl 12:52

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BYDEL ULLERN: – Det er viktig for oss å få vite hva det er innbyggerne savner eller trenger, fortsetter Joten. Hun og staben hennes er opptatt av å videreutvikle bydelen i forhold til de behov som finnes og de innspill innbyggerne kommer med av forbedringer eller helt nye tanker og ideer.

– Send inn forslag!

E-postadressen er til koordinatoren for aldersvennlig bydel, Mari Bilben: mari.bilben@bun.oslo.kommune.no

Bydelsdirektøren la fram forslag til 2022-budsjettet tidligere i denne måneden. Det er på cirka 1,24 milliarder kroner. Det er ikke i tvil om at økonomien setter noen grenser for hvordan en kan høste av ønskelisten. Siste ord om hvordan våre felles penger skal brukes, bestemmes av bydelspolitikerne på det siste møtet før jul.

Ny barnekoordinator

– Vi skal ansette en barnekoordinator neste år, sier Joten. Barn som mottar flere typer helse- og omsorgstjenester over lang tid, har rett på en koordinator eller en individuell plan.

– Dette er lovpålagt fra neste år.

– Hva er oppgavene til en barnekoordinator?

– Vedkommende skal sikre en nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudene til barn.

– Som for eksempel?

– Først og fremst sikre nødvendig oppfølging og hjelp og bidra til at hjelpeinstansene rundt barnet samarbeider om å nå et mål, sier Joten og legger til at det å sikre god informasjonsflyt mellom hjelpeinstansene og den familien som skal motta hjelpen, er helt essensielt.

Bydelsdirektørens første oppgave er å sørge for de lovpålagte oppgavene. Dernest er det spørsmål om hvordan bydelen kan være medspiller i det å stimulere til og støtte opp om gode møteplasser for liten og stor.

– Vi ønsker å legge til rette for at innbyggerne kan ha gode og aktive liv.

Samarbeide på tvers

Bydelsdirektøren er meget opptatt av hvordan en kan jobbe på tvers av avdelinger. Samarbeid og dialog er hennes svar på å kunne gi innbyggerne et best mulig tilbud. Hun vil snu alle steiner for å få til gode samarbeidsrutiner og hindre skotter mellom avdelingene.

– Alle vil tjene på at ansatte har kjennskap til hverandres arbeidsoppgaver samt å gi hverandre informasjon om hverandres tjenester.

– Hvordan finner jeg som bor her, veien inn til den jeg trenger å snakke med?

-– Vi skal ha én inngang inn til bydelen og ett svar ut.

Ring Bilben eller Bilben

22. september hadde
https://akersposten.no/nyheter/fa-tak-i-bilben-eller-bilben/19.7376
om døren inn til bydelen. Ringer en 950 71 048 kommer en til innbyggerkontakt Gunhild Bilben. Ringer en 917 41 425, kommer en til Mari Bilben, seniorveileder og koordinator for aldersvennlig bydel.

– En skal få svar fra den en først snakker med, sier Joten. Det er de ansatte, som skal finne fram i bydelen og som skal finne svaret eller riktig kontaktperson til innbyggerne.

– I bydelen arbeider vi hele tiden med å utvikle tjenestetilbudet, slik at innbyggerne får den tjenesten de trenger når de trenger den.

Det er et stramt men robust budsjett Joten har oversendt til politisk behandling. Omstilling er nødvendig. Både hun og avdelingsdirektørene arbeider med å omorganisere og forbedre, slik at bydelen kan gi mest mulig tjeneste for pengene som tildeles fra Oslo kommune.

Hjulene i gang igjen

Joten er sterkt opptatt av at vi må bli sosiale igjen. Når det gjelder tilbudene til de eldre, satses det blant annet på Skøyen aktivitetssenter og Ullern kultursenter. I slutten av november for seks år siden, overtok bydelen driften av de to stedene, som har veldig forskjellig preg.

– Det er to gode tilbud til dem over 60 år. Jeg håper og tror at flere vil finne veien til sentrene.

Joten er godt fornøyd med at Stoppestedet kulturhus rommer både Ullern kultursenter på dagtid og gir plass til ungdommens aktiviteter om ettermiddagen.

– En del eldre sliter med å komme seg ut etter koronaen. Ikke minst nå når smitten er på vei oppover.

– Jeg har forståelse for at folk har respekt for koronaviruset, sier Joten.

Hun sier at det er viktig at alle som får tilbud om vaksine, takker ja til dette. I disse dager får alle over 65 år mulighet til å booke tidspunkt for 3. dose av vaksinen. Hun håper at situasjonen utvikler seg slik at flest mulig får glede av det fellesskapet disse stedene kan tilby. Flere finner nye venner. Når en er godt voksen, blir det på nytt viktig å kunne knytte nye bånd fordi noen av dem en tidligere hadde omgang med, faller fra.

Gjøre noe for andre

Det er mange som arbeider som frivillige i bydelen.

– Vi klarer ikke å ha et godt velferdssamfunn her i landet, uten all den frivillige innsatsen. De frivillige er med på å skape det ekstra som gjør at gode miljøer vokser fram, slik at vi trives med det vi gjør i samspill med andre.

For alle mennesker – uansett alder eller ståsted – så er det viktig å være en del av en sosial sammenheng. Det er på mange måter en del av limet i et samfunn. Det å delta som frivillig er med på å skape rom for å se andre og selv å bli sett.

Beriker oss

– Tenk, at noen gjør noe for andre av glede og interesse. Det er av stor betydning for begge parter. Det beriker oss som mennesker.

Penger er ikke bestandig det viktigste. Omsorg og omtanke er noe vi gir hverandre – og det er ubetalelig.

– Omtanke betyr mer enn noe annet – ikke minst fordi det er et genuint ønske om å kunne gi til andre, sier Marie Anbjørg Joten. Hun tenker selv i de baner når hun en gang skal bli pensjonist. Det å bety noe for andre – være frivillig og gjøre noe for medmennesker – har en egenverdi.