ANNONSE
Annonse
Akersposten

Forbudt å parkere hele døgnet – unntatt for kunder

Bydelsleder vil åpne opp

KLAR BESKJED: Ikke på noe tidspunkt eller dag er det mulig å parkere på dette store parkeringsområdet for andre enn kunder av Maxbo. Foto: Vidar Bakken

Igjen kommer det henvendelser til Akersposten om hvorfor den enorme parkeringsplassen ved Maxbo er stengt for allmennheten.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 10.10.2018 kl 14:27

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VÆKERØ: - Hva er grunnen til at vi som er eldre og dårlig til bens ikke skal få tilgang til kyststien i dette området. Dette gjelder særlig i helgedagene. Som du kanskje husker så var det tidligere debatt om Løvenskiold skulle få bygge nytt varehus på området eller om det skulle bli holdt av til boliger i stedet for næring. Løvenskiold fikk bygge, men da må han også gi noe tilbake, i stedet for å stenge av hele området for allmennheten. Kan ikke Akersposten ta opp dette. Dette gjelder jo også de som er funksjonshemmet, lyder en henvendelse til Akersposten.

Ingen andre gjør tilsvarende

Dette er en sak som Akersposten har tatt opp ved flere anledninger opp gjennom årene, uten at Løvenskiold Vækerø har respondert på dette. Parkeringsplassen ligger like inntil den engelske parken under Vækerø hovedgård og turveien går gjennom Maxbos område langs sjøkanten.

Løvenskiold Vækerø er konsernet som gjennom Løvenskiold Handel står bak Maxbo-kjeden, som disponerer den store parkeringsplassen.

Leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H), synes det er synd at selskapet ikke gjør noe for at allmennheten skal få tilgang til området ved sjøen. Han mener det er på tide å ta denne saken opp igjen på nytt.

- Det er uheldig at et dette har blitt et stort ubenyttet område, uten tilgang for allmennheten. Jeg vet ikke om noen andre som gjør noe tilsvarende. Løvenskiold Vækerø fremstiller seg som et selskap som tar samfunnsansvar. Her har de mulighet for å være en del av lokalsamfunnet i betydningen å legge til rette for tilgang til sjøen, ikke minst for bevegelseshemmede. Jeg vil sende en ny oppfordring til Maxbos ledelse å gjøre noe med dette, sier Pedersen.

Leder av bydelsutvalget, Carl Oscar Pedersen (H)

Bakstreversk

Dette sa bydelslederen til Akersposten i 2012: En annen prioritert sak er tilgangen til området. Løvenskiold disponerer en stor parkeringsplass ved Maxbo som de ikke vil holde åpen utenfor stengetid. Her vil bydelen ha en løsning, slik at blant andre eldre og funksjonshemmede kan få lett tilgang til turområdet

Pedersen viser til det arbeidet som er gjort for å få etablert kyststien og for at allmennheten skal få tilgang til sjøen.

- Maxbo bidrar til det motsatte. Det fremstår det som litt bakstreversk at Maxbo opprettholder parkeringsforbudet utenom varehusets åpningstider. Som sagt så rammer det særlig eldre og bevegelseshemmede. Dette vil vi som sagt på nytt ta opp med selskapets ledelse, sier bydelslederen, som understreker at dette ikke står i motsetning til at folk fortsatt oppfordres til å bruke offentlig kommunikasjon, gå eller sykle.

Store utfordringer

Akersposten tok kontakt med Løvenskiold Vækerø og ble henvist til administrerende direktør i Løvenskiold Eiendom, Jens-Fredrik Jalland.

- Hvorfor er det ikke mulig å bruke parkeringsplassen ved Maxbo for andre enn varehusets kunder, for eksempel i helgene, slik at flere kan få tilgang til turveien og sjøen. Det er særlig eldre og bevegelseshemmede som etterspør dette.

- Dette er et privat område. Maxbo har åpent til klokken 21.00 hver kveld og til klokken 18.00 på lørdager. Da er parkeringsplassen i bruk for våre kunder og for oss som jobber her. Utenom disse tidene har vi store utfordringer med hensyn til folk som kommer her utenom åpningstidene. Det dreier seg om folk som kaster fra seg søppel, setter igjen biler og tilhengere med søppel. Trailere parkerer her for overnatting. Dette er vanskelig å håndheve fra før. Å åpne opp for parkering utenom åpningstidene vil gjøre det enda vanskeligere å håndheve, sier Jalland.

- Det skulle vel være mulig å sette av et lite område for for eksempel bevegelseshemmede uten at det skaper ekstra problemer. Søndager er jo en stor utfartsdag, hvor flere kunne bruke parkeringsplassen innenfor en tidsperiode.

- Det er som sagt krevende å ha kontroll på dette området fra før og vi har ikke noe ønske om å åpne opp for mer trafikk til området, sier Jalland, som mener at det er god nok kollektivdekning i området, slik at de som vil kan nå kyststien.

- Leder av bydelsutvalget og representant i bystyret, Carl Oscar Pedersen, sier til Akersposten at det vil gå en henvendelse til Løvenskiold Vækerø med oppfordring om å åpne opp parkeringsplassen for publikum. Han sier at han kjenner ikke til andre selskaper som har så rigide parkeringsbestemmelser med hensyn til å få tilgang til sjøen og tursti for allmennheten.

- Vi vil ta imot henvendelsen når den kommer og ta en ny vurdering, sier Jalland.

Også kajakklubben

Oslo kajakklubb har også meldt behov for parkering for sine medlemmer. Blant deres medlemmer er det også bevegelseshemmede og flere som har med eget utstyr til bruk på sjøen. Kajakklubben har gjennom flere år hatt fokus og kampanjer for at medlemmene skal gå, sykle eller bruke offentlig transport, men det er fremdeles nødvendig med parkeringsmuligheter for medlemmer med spesielle behov. Klubben har tidligere forsøkt å få til en leieavtale med Løvenskiold Vækerø på parkeringsområdet, uten å lykkes.

I forbindelse med regulering av den nye gang- og sykkelveien forbi Oslo kajakklubb vedtok bystyret i 2012 blant annet: Byrådet bes legge frem sak om parkering i området, herunder muligheter for parkering for funksjonshemmede og av- og pålessing. Dette er så langt ikke fulgt opp.

Les også:

«På tide med svømmeanlegg på Skøyen»

2,5 mål gressmatte til glede for bydelens barn og unge

Følg Akersposten på Facebook