ANNONSE
Annonse

Flyttes, flyttes ikke, flyttes, flyttes ikke

En fantastisk utsikt over Heftyevillaen og store deler av Oslo der Frølichbautaen – fremdeles – står. Foto: Fredrik Eckhoff

Først skulle Frølich-bautaen flyttes. Så ble flyttingen midlertidig stoppet. Så ble det nærmest gitt grønt lys for flytting. Akkurat nå er imidlertid ganske sikkert at den blir stående der den har stått de siste 112 årene. Sentral i bautasaken er Byantikvaren.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 07.11.2017 kl 13:41

ANNONSE
Annonse

FROGNERSETEREN: Forvirret? Vel, her er saken:

Bautaen «Grunnlovsdagen» ble gitt i gave fra banksjef Frølich til Christiania kommune i 1864. Den sto ved banksjefens hjem på Lovisenberg de første 41 årene, før den ble flyttet til Frognerseteren, der den har stått mellom restauranten og Heftyevillaen siden 1905. Det skal ha vært Frølich selv som ønsket at den skulle stå akkurat her.

For ni år siden ble det vedtatt av bautaen skulle flyttes tilbake til Lovisenberg, nærmere bestemt ved Diakonissehuset. I forbindelse med at Diakonissehuset Lovisenberg feirer 150 år i 2018, passet det bra at bautaen skulle være på plass. Dermed ble flyttingen igangsatt tidligere i høst.

Kieliger tok opp kampen

Etter reaksjoner, blant annet fra restaurantsjef Walter Kieliger på Frognerseteren, valgte Kulturetaten å stoppe flyttingen. De ville se nærmere på saken, og de ville også gjerne ha en uttalelse fra Byantikvaren. Den kom raskt, og til Akersposten sa byantikvar Janne Wilberg tidlig i forrige uke:

– Primært ønsker vi at bautaen blir stående på Frognerseteren, men vi vil ikke motsette oss flytting av bautaen til Lovisenberg.

– Den ble jo først oppført på Lovsenberg og sto der lenge, så man kan argumentere for å tilbakestille den dit. Det er interessant at et slikt monument har sterk tilknytning til to steder, sa Wilberg, som mente at Kulturetaten kom til å følge hennes innstilling om å flytte bautaen.

Ny beskjed

Akkurat idet Akersposten skulle formidle denne nyheten til våre lesere, kom kontrabeskjeden fra byantikvar Wilberg fredag ettermiddag i forrige uke. Da hadde hun satt seg enda mer inn i saken, blant annet etter å ha mottatt mer historisk dokumentasjon.

Hun skrev blant annet følgende i en ny uttalelse til Kulturetaten:

«Det er kommet nye opplysninger i saken som gjør at det er naturlig å justere vår tidligere uttalelse. Det skal finnes skriftlig dokumentasjon på at Banksjef F. H. Frølich helt fra starten (1864) ønsket bautaen plassert på Thomas Heftyes eiendom på Frognerseteren. Frølich skal ha tilbudt monumentet som gave til Christiania kommune, men at kommunen takket nei til gaven på bakgrunn av at monumentet kunne oppfattes som kritikk av Unionen med Sverige. Videre skal det være dokumentert at Frølich ønsket at bautaen skulle flyttes til Frognerseteren når Norge var blitt et fritt land, hvilket altså ble gjennomført i forståelse med Frølichs arvinger.

Byantikvaren skrev også:

«Såfremt disse opplysningene lar seg verifisere finner Byantikvaren det naturlig å revurdere vår uttalelse. Disse opplysningene knytter monumentet enda sterkere til Frognerseteren. Kombinert med at bautaen har stått mer enn dobbelt så lenge på nåværende sted enn på Lovisenberg gjør dette at Byantikvaren vil motsette seg en flytting av monumentet. Vi anbefaler sterkt at monumentet blir stående. Vi anbefaler samtidig at Kulturetaten søker å sikre seg kopi av den skriftlige dokumentasjonen i saken.»

Blir (antakelig) stående

Til Akersposten sier byantikvar Wilberg at hun regner med at Kulturetaten følger hennes oppfordring om å la Frølich-bautaen bli stående foran Frognerseteren Restaurant, der den altså har stått siden 1905.

Restaurantsjef Walter Kieliger er glad for at byantikvaren har snudd i saken, og nå håper han at Kulturetaten følger hennes oppfordring. Til Akersposten sier kommunikasjonsrådgiver Alv Gustavsen i Kulturetaten tirsdag formiddag at det foreløpig er for tidlig å fastslå at bautaen blir på Frognerseteren.

– Vi må finne ut mer om denne saken, og nå graver vi i det vi har av historisk materiale, sier Gustavsen.

Dermed må både restaurantsjef Walter Kieliger og andre tilhengere av at bautaen skal bli stående på Frognerseteren, vente med å sprette champagnen. Like avventende er de antakelig også ved Diakonissehuset på Lovisenberg, som kan komme til å måtte feire 150-årsjubileet sitt i 2018 uten bautaen de har satset på å få flyttet ti seg.

Om Frølich

Fritz Heinrich Frølich kom til Norge fra Danmark i 1823, som tenåring. Han ble født i 1807 og døde i 1877. Han gjorde seg bemerket i Christiania på flere områder. Han var tidlig ute med agenturforretninger, men disse var ikke veldig suksessrike. I 1844 kjøpte han eiendommen Kirkegata 34 i Christiania, hvor han drev et bredt spekter av håndverksmessige virksomheter, med det mål å erstatte importerte varer med norskproduserte.

Blant produktene Frølich produserte var fyrstikker. Han drev senere med blant annet kruttproduksjon og trekull. I 1841 var han med på å stifte handelsforeningen Handelens Venner, som nå er Oslo Handelsstands Forening. Her var han formann i flere år. Foreningen tok initiativet til opprettelsen av Norges første forretningsbank, Christiania Bank og Kreditkasse i 1848. Frølich var bankens sjef fra stiftelsen fram til sin død (unntatt 1850–52).

Navnet hans lever videre i dag blant annet gjennom at han fikk bygget Frølichbyen sammen med Anton Schjøth. Dette var et forsøk på sosial boligbygging nær sin eiendom Lovisenberg, med boliger oppført i lufttørket leire som byggemateriale. Flere av husene eksisterer fortsatt. (Kilde: Lokalhistoriewiki.no)

LES OGSÅ: Bråstopp for bautaflyttingen

– Bautaen burde blitt værende her

ANNONSE
Annonse