ANNONSE
Annonse
Akersposten

Flyktninger eller funksjonshemmede?

BEKLAGER: Bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten og BU-leder Carl Oscar Pedersen mener de ikke hadde noe valg, og beklager at Montebello Terrasse 15 ikke kunne selges til foreldregruppen med barn med funksjonshemming.

En foreldregruppe med barn med funksjonshemming ville kjøpe Montebello Terrasse 15 av kommunen. Kjøpet var så og si i havn, men så kom flyktningene.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 19.08.2016 kl 15:38

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

MONTEBELLO: Foreldregruppen følte seg sviktet av Bydel Ullern, da bydelen meldte inn behov for boliger for mindreårige flyktninger.

Bygget er totalt på cirka 1400 kvadratmeter, opprinnelig bygget i 1934 som turberkulosehjem.

Ikke bydelens skyld

- Det er ikke riktig at det var Bydel Ullern som stoppet salget. Det var Eiendoms- og byfornyelsesetaten som ba det kommunale selskapet Boligbygg om å stoppe salget. Årsaken er at etaten mente at kommunen ville ha bruk for bygningsmassen, nettopp fordi det var svært få kommunale bygg i Oslo vest igjen. I november 2015 meldte Bydel Ullern inn behovet for boliger til enslige mindreårige flyktninger. I etterkant sa Boligbygg at salget ble stoppet på grunn av dette behovet, men den misforståelsen er det rettet opp i nå. Foreldregruppen har fått beskjed om dette. Det er ikke snakk om å sette to svake grupper opp mot hverandre. Vi har ansvar for å skaffe boliger til alle vanskeligstilte grupper, understreker bydelsdirektør i Bydel Ullern, Marie Anbjørg Joten.

Les også: Unge flyktninger til Montebello

Må finne plass til flyktningene

- Kunne man ikke funnet en annen løsning likevel? Foreldregruppen har tilbudt en ferdig oppusset villa på tomten ved siden av, med plass til kanskje 9 ungdommer, som i prinsippet kan flytte rett inn. Her må det jo omfattende ombygging til for at det skal bli beboelig. Foreldregruppen ville kjøpe bygget og påta seg å bygge om til leiligheter for sine barn, uten at det ville koste kommunen noe. Dette er et tilpasset bygg med brede ganger og heis.

- Vi vurderte dette tilbudet og vi var positivt innstilt. Men slik situasjonen er nå, må vi finne plass til flere mindreårige flyktninger enn tidligere antatt. Bydel Ullern har et samarbeid med Bydel Vestre Aker om å finne plass til flyktningene vi er pålagt å finne boliger til. I bydel Ullern er det snakk om 9 mindreårige i alderen 15-19 år som skal ha bolig i 2016 og det kommer flere i 2017. I Bydel Vestre Aker er det snakk om 14 flyktninger i 2016 og flere kommer også i 2017. Vi skal etablere fire boenheter, hvor alle får hvert sitt rom og felles stue og kjøkken med plass til 23 mindreårige flyktninger. Vi regner med at boligene er ferdigstilt i mars neste år, sier Joten.

Vanskelig å finne prosjekter

Leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H), er klar på at bydelen med politikere ikke har vært gode nok til å skaffe boliger til dem med funksjonshemming. Nå er dette i endring. Bydelen hevder at den er godt i gang med planlegging og etablering av boliger til denne brukergruppen

- De har naturligvis i likhet med alle andre behov for egen bolig, enten i kommunal regi eller at det legges til rette for at de på eget initiativ kan samlokalisere og danne bofellesskap, slik foreldregruppen ønsket. Jeg forstår godt at mange finner trygghet i at deres barn skal få eie sin egen bolig. Problemet er naturligvis å finne prosjekter hvor dette lar seg gjennomføre, sier Pedersen.

LOVER BEDRING: Marie Anbjørg Joten og Carl Oscar Pedersen lover at bydelen vil gjøre større anstrengelser for å skaffe boliger til vanskeligstilte. Foto: Vidar Bakken

Krav til utbyggere

Han mener at det må stilles større krav i forbindelse med store byggeprosjekter i byen.

- De store selskapene innenfor bygg og eiendom legger sjelden til rette for boliger for vanskeligstilte. Jeg mener at politikerne må legge føringer i forbindelse med behandling av større byggesaker, hvor det kan dreie seg om flere hundre leiligheter. Det må kunne settes betingelser til utbyggere, at det også skal legges til rette for boliger til blant andre funksjonshemmede. Det har også med integrering å gjøre, sier Pedersen.

Tar det opp i byutviklingskomiteen

Leiligheter legges i de fleste tilfeller ut til salg lenge før byggesaken er ferdig politisk behandlet. Et gitt antall leiligheter kunne legges ut som tilbud til funksjonshemmede eller andre vanskeligstilte.

- Hvis det ikke er interesse for det eller bare noen av leilighetene blir solgt, er det jo fullt mulig å selge de overskytende som vanlige leiligheter. Det viktigste er at det skapes et tilbud i markedet, både for private og kommunen, noe som er nærmest ikke-eksisterende i dag, sier Pedersen som også sitter i byutviklingskomiteen i rådhuset.

- I neste møte i byutviklingskomiteen skal vi blant annet behandle det store prosjektet i Harbitzalleen 1-7. Der skal det bygges 320 leiligheter. Jeg vil ta opp dette poenget i den forbindelse, at det skal settes krav til utbygger at det avsettes leiligheter til dette formålet. I tillegg kommer det store byggeprosjektet på Lilleakerlokket og det vil også komme mange boliger ved Montebello stasjon. Her er det muligheter, sier Pedersen.

Forstår skuffelsen

Både Pedersen og Joten sier de er lei for at foreldregruppens prosjekt ikke lot seg realisere.

- Jeg forstår at de er skuffet, og jeg er opptatt av at vi også skal være med å legge til rette også for private bofellesskap. Vi har i disse dager en konseptvalgutredning hvor vi i første omgang ønsker å etablere 50 boliger for vanskeligstilte, som ikke klarer å skaffe bolig på egenhånd. Det er noe vi prioriterer, sier Joten.

Les også:

Lager snuplass i hagen til de eldre

Hjernerystelse og ødelagte tenner etter påkjørsel av syklist

Naboer reagerer på massivt kontorkompleks på Hoff

Ønsker du å motta Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost? Meld deg på her!

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!