ANNONSE
Annonse
Akersposten

- Et hensynsløst overgrep, i en tid da byrådet snakker om medvirkning

VELKJENT: Den gule villaen ved Smestad stasjon er godt kjent. På trappen Niels Aall, som risikerer at villaen blir et symbol på en svunnen tid. Foto: Vidar Bakken

Det «gule huset» på Smestad er vel kjent i lokalmiljøet. Uten å bli kontaktet, fikk Niels Aall plutselig se at hans hus skulle vernes inne i blant alle de foreslåtte blokkene.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 23.08.2018 kl 14:16

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SMESTAD: Niels Aall bor nærmest stasjonsområdet på Smestad og var spent på innholdet i forslaget til planprogram for Smestad. Uten å ha blitt kontaktet av Plan- og bygningsetaten, oppdaget han til sin store overraskelse og forskrekkelse at hans villa hadde fått "vernestatus".

En fornærmelse mot Smestad

- I planprogrammet for Smestad står det at min eiendom er foreslått til «vern og integrering i en sentrumsløsning». Dette skjedde uten at Plan- og bygningsetaten eller noen fra byrådet tok kontakt med meg. Dette blir altså sendt ut på offentlig høring, uten at grunneier blir kontaktet. Vår eiendom som er nærmest stasjonsområdet er sammen med naboeiendommen, de eneste som blir rammet av dette. Begrunnelsen er at man vil bevare en liten del av Smestads stedsidentitet. Det er jo en fornærmelse mot Smestad som et fantastisk småhusområde. Vi skal altså bli en museumsbakgård omgitt av høye blokker, sier en oppgitt Aall.

Saken fortsetter under bildet

VIL VERNE: I planforslaget er det blå avmerkede området foreslått som "verning som del av sentrumsutvikling". Skisse: Plan- og bygningsetaten

Enorm verdiforringelse

Han peker på konsekvensene om dette skulle bli resultatet i forbindelse med et eventuelt endelig vedtak i bystyret.

- Eneste måten dette kan gjennomføres på, må være gjennom en ekspropriasjon fra kommunens side. Dette til tross for at byrådet har sagt at ekspropriasjon av privat eiendom ikke vil bli gjort for å få gjennomført en fortettingsplan. Alle forstår hvilken enorm verdiforringelse jeg står overfor. I tillegg må jeg spørre om eiendommen i det hele tatt blir beboelig med seks til åtte etasjers blokker på alle sider - og det først etter å ha bodd på en byggeplass, kanskje i årevis. En avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten sier til Akersposten at de ikke vil ha klattvis utbygging på Smestad. Dette er jo et eksempel på klattvis utbygging.

Les saken: – Smestad skal ikke bli et tilfeldig lappeteppe

- Man tar altså hus som ligger nærmest stasjonsområdet, hvor det i utgangspunktet skal legges opp til høyest fortetting og gir disse «vernestatus». Det er jo stikk motsatt av intensjonene for fortetting ved knutepunkter. Dette må være et slags søkt kompromiss med verneinteressene. På min eiendom skulle det ifølge intensjonene i fortettingsstrategien bli bygget høyest, med avtrapping ut fra stasjonsområdet, sier Aall, som gjerne ser at Smestad blir beholdt som småhusområde.

Enten eller

- Slik jeg ser det er det kun to muligheter. Enten full bevaring og stort sett byggeforbud basert på småhusreguleringen - eller full utbygging hvor området totaltransformeres. Det foreliggende utkast er en bastardløsning, som fremstår som et dårlig kompromiss.

- Jeg har hatt minst ti utbyggere på døren. Blir det slik at Smestadområdet skal fortettes, kan ikke jeg bli sittende med en eiendom som blir sterkt verdiforringet og ubeboelig. Da må jeg få samme mulighet som andre til å selge meg ut. Å bli liggende i slagskyggen av blokker, med innsyn fra alle kanter til vårt «museum», er ingen fremtid. Det er snakk om et hensynsløst overgrep, i en tid da byrådet snakker om medvirkning og samspill. Jeg føler meg totalt overkjørt.

Aall har i den siste tiden blitt lovet et møte med Plan- og bygningsetaten.

- Tidligere svarte ikke etaten på mine henvendelser om å få et møte for å gjennomgå problemstillingene. Først etter at jeg satte byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen i kopifeltet, fikk jeg avtale om et møte.

Les også:

Dødsstøt for "dødshuset"

Mange blir 1700 kroner fattigere i disse dager

Følg Akersposten på Facebook