Akersposten

«Er dette lyder fra sprengningsarbeider i fjellet?»

Torsdag ettermiddag frem til kl. 19 svarer VAV og Skanska på spørsmål og innspill fra Akerspostens lesere.

Akerspostens nettmøte med VAV og Skanske er akkurat avsluttet.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 14.10.2021 kl 19:29

OSLO VEST: Noen opplever at bilder ramler ned fra veggen, mens andre sliter med støynivået. Noen lurer på hvordan det vil se ut når prosjektet en gang er ferdig, mens en annen lurer på om det gjøres tiltak for at radon ikke skal havne i drikkevannet.

Frem til klokken 19 har det vært mulig å sende inn spørsmål og innspill, og fremdeles sitter Vann- og avløpsetaten og Skanska og svarer.

Det har kommet inn en rekke spørsmål og innspill i forkant av møtet, og det kom mange nye under møtet.

De siste spørsmålene besvares nå, og snart er alle svarene klare.

Se lenger ned i saken!

Husk å oppdatere siden, for her legges det fortløpende inn nye spørsmål og svar.

Nettmøte

Nettmøtet stengte 14.10.2021 kl. 19:15:00.

Spørsmål og svar

Snu listen

Hei,
Kan dere slå av lyset lang anleggsveien i Makrellbekkdalen i tidsintervaller dere ikke jobber på anlegget. Det er sjenerende idag og helt sikkert mer når bladene faller av og dalen blir snødekket og ren
Rolf

Rolf Bergseng - 14.10.2021 kl 18:13:04

Hei Rolf,
Takk for innspill. Vi vil se på muligheten for en sensor som gjør at lyset ikke står på ved tider av døgnet vi ikke har trafikk inn og ut av anleggsområdet.
Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 18:59:29

Hei! Har dere startet å bygge i Husebyskogen og når starter sprengingen under Nordheimbakken?

Liza Kern - 14.10.2021 kl 18:12:55

Hei Liza,
Vi holder på å sprenge tunneler innover i Husebyskogen fra Huseby. Fra Husebybakken Skipark er vi nå ca. 200 m unna Nordheimbakken og vil passere i området under mot slutten av året.
Vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 18:41:36

Hei, ser at det tidligere er stilt spørsmål og gitt svar vedr. sprengning og vinduer. Men likevel - jeg er også svært bekymret for mine store vinduspartier (hele fasaden), for det er rett og slett sjokkerende hvor mye glassene beveger seg når det sprenges! Er derfor redd for at disse skal punktere eller løsne i rammene. Opplever overraskende lite (nesten ingen) strukturelle ristelser i resten av boligen overført via berggrunnen. Oppleves mer som at det er ''lufttrykket'' der får vinduene til å bevege seg så kraftig. Siden det påståes at det sprenges innenfor tillatte kriterier, så stiller jeg spørsmål ved om kriterier er tilstrekkelig strenge.
Bor øverst i Sørbyhaugen, rett overfor tunnelåpningen.

Kim H. Sørensen - 14.10.2021 kl 18:12:41

Hei Kim,
Vi har full forståelse for at sprengninger kan oppleves skremmende, men det er ikke farlig.Ta gjerne kontakt med vår bydelskoordinator Kristian Bjelland på kristian.bjelland@vav.oslo.kommune.no, så skal vi se nærmere på saken.

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 19:23:50

Det er allerede altfor mye trafikk i skoleveien over Smestad-krysset. Er ikke en mulighet å pålegge ALLE lastebilene fra Huseby å kjøre over Røa-krysset? Er vel mer gunstig både med tanke på reisevei og trafikk?

Elise - 14.10.2021 kl 18:05:17

Hei Elise,

Vi har forståelse for at trafikkbildet i Smestadkrysset tidvis er utfordrende, spesielt for skolebarn. Derfor har vi satt i verk ulike trafikksikringstiltak i området. Som nevnt tidligere i nettmøtet er det slik at vi ikke kan pålegge kjøreruter. I hovedsak går trafikken via Smestadkrysset og videre til Drammen, men i blant vil det være mer gunstig å kjøre over Røakrysset.

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 18:59:03

Nå som alle restriksjoner er opphevet må det vel være mulig å få til et fysisk infomøte igjen. Kan vi ha det neste gang?

Line - 14.10.2021 kl 17:59:27

Hei Line,
Vi ønsker veldig gjerne å arrangere fysiske infomøter igjen snart. Vi har også fått mange gode tilbakemeldinger på våre digitale informasjonsmøter, så fremover kommer nok til å ha både digitale og fysiske varianter. Vi kommer tilbake med mer informasjon i våre ulike kanaler når tidspunkt og form for et fysisk møte er fastsatt.

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 19:00:17

Når er «anleggsarbeidet ferdig» i Makrellbekkdalen? Viser til svar på spørsmål om revegetering.

Marie - 14.10.2021 kl 17:56:31

Hei Marie,
Det er de første årene at anleggsaktiviteten vil være mest merkbar for naboene rundt rigg- og anleggsområdet ved Husebybakken Skipark, men det vil være noe anleggsaktivitet her helt frem til prosjektet er ferdig mot slutten av 2027.
Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 18:40:45

Det å sykle forbi anlegget nedover/oppover Sørkedalsveien til/fra jobb gjøres tidvis i komplett "støvtåke" og kan ikke være helsefremmende.
1. Hvor ligger offentlig tilgjengelige støvmålinger på dagsnivå?
2. Hvor mange målepunkter er det langs Sørkedalsveien?
3. Har Bydelsoverlegen godkjent situasjonen mht. støv slik det har vært i høst?

Vennligst ikke et svar med generell bortforklaring og tilbakeholdelse av informasjon, men direkte henvisning til støvmålingene! Og ja vi ser det kjører en kostebil der, men det hjelper ikke...

Tom Jenssen - 14.10.2021 kl 17:40:52

Hei Tom,
Den siste støvmålingsrapporten ligger til enhver tid på våre nettsider her: 2021-09_83714-Delrapport 18 Holsf-Huseby.pdf (oslo.kommune.no). I denne rapporten fremkommer det også hvor det er utplassert støvbøtter ved riggområdene våre.
Steinstøv, støv og partikler fra anleggsaktivitetene skal ikke medføre at mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager. Denne verdien gjelder over bakgrunnsverdiene i området.
Vi måler nedfallsstøv i støvbøtter som er satt ut rundt anleggsområdene våre. Etter hver 30 dagers-periode samles bøttene inn og støvet analyseres på laboratorium før vi får resultater som publiseres på våre nettsider.
Uavhengig av resultatene fra støvmålingene våre har vi forståelse for at støv er sjenerende, og vi jobber kontinuerlig for å forbedre situasjonen i Sørkedalsveien. I løpet av uke 42 planlegger vi å gjennomføre en omfattende høstvask av hele veibanen, og vi mener dette vil forbedre situasjonen.
Frem mot jul jobber vi med opparbeiding av permanent veibane inn og ned i tunnelanlegget på Husebyjordet. Denne vil bli asfaltert, noe som gir en halv kilometer økt kjørelengde på asfaltert vei før bilene våre kommer ut i Sørkedalsveien. Når asfaltering ned i tunnelanlegget er gjennomført etableres også en løsning for vask av bildekk nede i tunnelen. Vask av bildekk må gjennomføres inne i tunnelanlegget for at dette skal være frostfritt.
Vi har forståelse for at vår tilstedeværelse i området gir en økt belastning for nærmiljøet, og vi jobber med å minimere vår belastning på omgivelsene.

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 18:57:55

Tirsdag denne uken var det støyende arbeider ved Husebybakken skipark til kl 23. Dette forstår jeg fra andre naboer som har klaget og fått svar, beror på en feil og at støy ikke skal forekomme etter kl 19. Hvis jeg leser rett av info på nettsider, kan støyende arbeider utføres etter kl 19 når man har kommet 50 meter inn i tunellen. Hvis man nå er 40 meter inn i tunellen og det bråker slik det gjorde tirsdag, hva blir forskjellen på 10 meter til, eller 50 for den saks skyld, og hvor langt på kveld kan det holdes på? Jeg har hjemmekontor de fleste dager og det er uholdbart om man ikke har litt ro på kvelden i det minste.

Christin Tønnessen - 14.10.2021 kl 17:30:07

Hei Christin!
Du har rett i at vi har en støydispensasjon som sier at vi ikke kan drive svært støyende arbeider etter kl 19:00 og at denne inntil nylig har vært gjeldende.
Det er imidlertid slik at vår arbeidstid for støyende arbeider endres etter passerte 50 meter tunnel, da støyen fra tunnelmunningen gradvis vil oppleves som mindre sjenerende etterhvert som vi kommer lengre inn i tunnelen:
07:00-23:00 på hverdager og 08:00-16:00 på lørdager.
På mandag kveld 11. oktober ble det lastet opp stein 55 meter inn i tunnelen. Dette har vi forståelse for at dessverre kan ha opplevdes som støyende for de som bor i nærområdet, og vi innser at endringen i støydispensasjon etter passerte 50 meter tunnel burde vært kommunisert tydeligere til dere naboer.
Det er som du sier ikke så stor forskjell på støyen om arbeidene utføres 40 eller 50 meter inn i fjellet, men heldigvis avtar støyen for de som bor rundt rigg- og anleggsområdet gradvis ettersom vi kommer lenger med tunnelarbeidene våre. Til jul regner vi med at vi er ca. 200 til 250 meter inn i fjellet.

Med vennlig hilsen,
Skanska

Besvart: 14.10.2021 kl 18:19:11

1 Er det overtrykk eller undertrykk fra Holsfjorden i tunnel i forhold til grunnvannet!
2 I tunnel mot Lysaker - tror jeg - går det overskuddvann. Har man en slik tunnel fra Maridalsvannet.

Dagfinn Sæther - 14.10.2021 kl 17:21:20

Hei, Dagfinn
Det er undertrykk i forhold til grunnvannet.
Anlegget i Maridalen har ikke et tilsvarende utløp som Sollerudtunnelen, noe som gjør anlegget der mer sårbart for driftsproblemer. Dette anlegget er eldre, og ville ikke blitt bygget på samme måte i dag. Sollerudtunnelen er viktig for å øke driftssikkerheten til vannbehandlingsanlegget på Huseby.

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 18:39:58

Hei,
Jeg leder Sollerud Vel.
å langt har søndre del av vellets område opplevd sprekker og setningsskader. Nordsiden med Sollerudveiden, Brønnveien og Skogbrynet; vil det bli gjort forebyggende tiltak for å unngå at det samme skjre her?

Lisbet Natland - 14.10.2021 kl 17:04:09

Hei Lisbet,

Det gjøres rutinemessig forebyggende arbeid ved sprengning. Det kan likevel oppstå skader, og hvis Vann- og avløpsetaten er ansvarlig for skaden vil den bli erstattet.

Det er ikke oppdaget setningsskader som følge av prosjektet på Sollerud og det er gjort befaringer på de individuelle skadene som er meldt inn. Rapportene vil bli gjort tilgjengelig for de aktuelle adressene.

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 18:27:53

Vi bor på Røa sør for Røakrysset. Vi hører med ujevne mellomrom romlelyder som kan minne om en motorsykkelstart langt unna. Det varer et par sekunder. Er dette lyder fra sprengningsarbeider i fjellet under, eller må det ha annen forklaring? Det skaper ikke problemer for oss, men greit å få avklart.

Finn Haugen - 14.10.2021 kl 13:42:33

Hei Finn,
Lyd fra sprenging kan bære langt i fjell. Det er likevel vanskelig for oss å fastslå om det er romlelyd fra våre sprengningsarbeider du opplever basert på informasjonen som fremkommer i spørsmålet ditt.

Vi anbefaler at du melder deg på vår SMS-varsling, slik at du kan se om du opplever romling i forbindelse med at vi sender ut varsel om at sprenging skal gjennomføres.

Meld deg på SMS-varsel ved å sende kodeord HUSEBYJORDET til 27 333.

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 18:28:19

Sprengningene på Sollerudstranda foregår med liten overdekning, og våre (naboers) målinger viser at støyen i husene i forbindelse med sprengningene er på 80-100db. Det tilsvarer å få et godstog(!) gjennom stua, og er ca 100 til 1000 ganger høyere enn grenseverdien som er satt for innendørs støy. I tillegg skrangler og skjelver huset, og alt klirrer, og det har oppstått sprekker i fasaden og et terrassevindu er knust.

1. Grenseverdiene for innendørs støy er satt 35db. Men støyverdien er satt som GJENNOMSNITT for tidsrommet kl 07-19. Hvis 2 sprengninger om dagen hver gir 100db lyd innendørs, har man da brutt grenseverdien? Hvis nei: Hva er eventuelt vitsen med disse grenseverdiene hvis de ikke beskytter mot "godstog gjennom stua", og hva slags arbeider planlegger dere som vil kunne overskride denne grenseverdien? Dere har jo allerede søkt og fått dispensasjon fra støykravene, så jeg antar at det er noe?

2. Videre sprengningsarbeider vil gå under en rekke boliger fra E18 opp mot Bestum, og på denne strekningen er det også liten overdekning. Hva vil dere gjøre for å forebygge at tilsvarende skader som det som allerede har skjedd i husene ved Sollerudstranda, oppstår der? Siden tunnelen ikke er på tidskritisk linje, virker det rimelig å minke sprengsalvene og fremdriften noe, for å sikre at det ikke oppstår ytterligere skader på hus. Vil dere minke sprengsalvene?

Kristinn Hegna - 14.10.2021 kl 10:42:39

Hei Kristinn,

Takk for omfattende spørsmål.

Det er riktig at grenseverdier for støy ofte baserer seg på beregninger over et gitt tidsintervall. Det er ikke et direkte vektet gjennomsnitt ettersom desibel er en logaritmisk, ikke lineær, skala. I tillegg er det ulike føringer som ligger til grunn for hvordan beregningene skal gjennomføres. Du kan lese mer om dette i støyrapportene som legges ut på våre nettsider: Ny Vannforsyning Oslo - Oslo kommune.

Hva gjelder dine kommentarer til skader på bygninger, så kan vi ikke kommentere på enkelthendelser her. På generelt grunnlag kan vi si at vi gjennomfører stedsspesifikke vurderinger av bygninger som utsettes for vibrasjoner fra sprengningsarbeider, og ut fra disse vurderingene settes en grenseverdi for svinghastighet som det er forventet at ikke vil forårsake skade på de respektive bygninger.
Om det allikevel skulle oppstå skader vi er skyld i vil vi erstatte disse.
Om du har ytterligere spørsmål kan du kontakte bydelskoordinator Kristian Bjelland: kristian.bjelland@vav.oslo.kommune.no
Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 19:22:41

Hvordan blir det når det er ferdig i Makrellbekkdalen? Hvor lenge er det til dere kan plante og gjøre det fint rundt portalen? Slik det ser ut nå ser det jo helt forferdelig ut fra dalsiden på motsatt side

Martin - 14.10.2021 kl 09:38:29

Hei Martin,

Vi er opptatt av å tilbakeføre området til opprinnelig stand etter at anleggsarbeidet er ferdig.

Vi skal etablere en tunnelportal (betongkonstruksjon) i åpningen der tunnelpåhugget er i dag. Tunellportalen kan ikke bygges før vi er ferdige med fjellarbeidene. Når tunnelportalen er etablert vil vi fylle masser over denne, og området vil re-vegeteres.

Du kan lese mer om hvordan hele området blir seende ut til slutt under byggesaken i Oslo kommunes saksinnsyn, under fanen for prosjektets rammetillatelse.

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 17:46:27

Jeg bor på Sollerud. Jeg snakket med en som arbeider på anlegget. Han trodde ikke det ble noe av transport med lekter fra Sollerudstranda. Nå må det vel være bestemt. Skal det bli transport på lekter eller ikke – og hvor mye av massene i så fall?

Trond S: - 14.10.2021 kl 09:09:38

Hei Trond,

Sollerudtunnelen skal etter planen stå ferdig i løpet av 2023. Det ligger en mulighet i reguleringsplanen for å transportere masser via tunnelen og videre sjøveien på lekter. Vi må komme nærmere tilbake til dette, men forhåpentligvis kan vi gi et godt svar her om ikke så lenge.

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 17:39:08

Lokalavisen vår skrev at en stor del av de tunge transportlastebilene gikk gjennom Røakrysset, tross løfter om noe annet. Er dette rettet opp i? I tillegg skriver VAV at de ikke kan pålegge en fast kjørerute (se under). Hva er da vitsen med å hevde overfor lokalbefolkningen at massetransporten skal gå gjennom Smestadkrysset når VAV ikke kan pålegge en fast kjørerute?

Sagt til Akersposten:
"Massene fra tunnelen ved Huseby fraktes i hovedsak til Drammen, og da vil retning Smestadkrysset være hovedrute for massetransporten. Men vi kan ikke pålegge en fast kjørerute. I visse tilfeller vil for eksempel trafikkbildet på Ring 3 være slik at kjøring over Røa-krysset vil være svært tidsbesparende."

Magne M.H: - 14.10.2021 kl 09:07:27

Hei Magne,
Som vi tidligere har uttalt til Akersposten vil massetransporten fra Husebyjordet går i hovedsak via Smestadkrysset og videre til Drammen. I blant vil det være mer gunstig å kjøre over Røakrysset, særlig som følge trafikkbildet rundt Smestadkrysset.

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 18:00:29

Hei,

Jeg er veldig fornøyd med kommunikasjonen via Facebook med deres kompetente og raske kommunikasjons-team.

Når det er sagt, er jeg litt bekymret for hvordan alle naboklager mv loggføres. Facebook er en uformell kanal, men det at spørsmål håndteres her vil da også medføre at omfanget av innspill og klager (1) ikke loggføres på sak og (2) ikke er gjenstand for offentlighet. Hvordan blir dette mtp bestemmelsene i offentlighetslova?

Jeg vil veldig gjerne at kanalen opprettholdes. Noe annet ville være trist og skape en mye dårligere kommunikasjon med prosjektet.

Burde man da opplyse om og loggføre dialog og klager sendt på Facebook på saksinnsyn? Tror dette kunne være nyttig for alle.

Mvh
Morten

Morten von Halden - 13.10.2021 kl 16:26:31

Hei Morten,
Det er veldig hyggelig å høre at du er fornøyd med jobben vi gjør på Facebook.

Som du sier er Facebook en uformell kanal, og henvendelser her loggføres ikke på samme vis som klager og henvendelser per mail og telefon. Sender man inn innspill på Facebook får man beskjed om at hvis henvendelsen krever saksbehandling, må man kontakte prosjektet på e-post.

Vi loggfører henvendelser som kommer inn via e-post og telefon i vårt interne arkiveringssystem, men det er kun innspill gitt i planprosessen som lagres offentlig i saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten.

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 18:01:20

Det sprenges etter leggetid for barn og voksne. Kan dette reduseres fra kl. 23 til kl 22? Det refereres stadig til at det er godkjent i reguleringsplanen, men denne planen burde aldri vært godkjent. I perioder er siste salve kl 22:59 om kvelden og første salve kl 0700, og de er såpass kraftige at man våkner av det…

Magnus Strømnes - 13.10.2021 kl 12:17:04

Hei Magnus,

I reguleringsplanen til prosjektet har vi fått tillatelse til å sprenge fram til kl.23:00 under bakken på hverdager. En viktig årsak til at vi holder på såpass lenge utover kvelden er å minske det totale antallet dager vi er til belastning for hvert område vi påvirker, og for å holde progresjonen i prosjektet.
Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 17:32:17

Vi bor i Ostadalsveien 12 b med soveværelse vendt mot anleggsområdet. Vi vekkes hver morgen kl 0600 til 0700 av støy fra området. Vil støyen avta, eller er det planlagt noen støyskjerming?

Eivind S. Platou - 13.10.2021 kl 11:03:03

Hei Eivind,

det svært beklagelig at dere vekkes hver morgen. Vi har tillatelse til å arbeide hele døgnet så lenge arbeidet ikke overskrider grenseverdiene. For øyeblikket er det ikke planlagt noen støyskjermer, men det kan være lokale tiltak inne på riggområdet som kan vurderes.

Dersom dere ønsker en nærmere dialog om dette, ta kontakt med vår bydelskoordinator Benedicte Andersen: benedicte.andresen@vav.oslo.kommune.no

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 18:02:13

1. Hva er grunnen til at lyset på strekningen fra Husebybakken skipark ned mot Ullernchausseen må stå på om natten? Stor lysforurensing, opplever vi.
2. Flere kvelder forrige uke og mandag kveld denne uken har sprengningene resultert i kraftige rystelser i huset vårt i Sørbyhaugen og sikkert hos mange andre også. Hvor blir det av støyskjermingstiltakene som ble lovet under oppstarten og ved besiktigelsen av husene våre?

Cecilie Klæboe - 12.10.2021 kl 21:56:27

Hei Cecilie,
Vi vil se på muligheten for en sensor som gjør at lyset ikke står på ved tider av døgnet vi ikke har trafikk inn og ut av anleggsområdet.
Vi har full forståelse for at den siste perioden har vært utfordrende for naboer rundt rigg- og anleggsområdet ved Husebybakken Skipark.Vi tilstreber å holde oss innenfor støygrensene prosjektet er underlagt, og justerer aktiviteten ved behov. Det benyttes moderne støysvake anleggsmaskiner gitt den konvensjonelle driftsmetoden. Når tunnelviften er på plass vil denne være støydempet. Skjermingstiltak langs anleggsveien er i prosjekteringsfasen.
Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 18:58:33

Støvet fra lastebilene må da være svært skadelig for gående, syklende og folk som bor tett på Sørkedalsveien mellom Huseby og Smestadkrysset. Selv sykler jeg der hver dag og merker støvet tidvis veldig godt. Veien blir grå av støv.
Dekke til lasteplanene og vaske gatene ofte kan være en tanke. Andre tiltak kan sikkert også virderes.

Johan Henrik Ness - 12.10.2021 kl 21:53:51

Hei Johan Henrik,
Vi beklager utfordringene knyttet til støv.
Det er utplassert flere støvmålere i området ved Husebyjordet, og vi følger kontinuerlig med på disse. Det gjennomføres daglige tiltak for å bedre støvutfordringene i området. Det går hyppig en vaskebil langs Sørkedalsveien. I tillegg spyler vi bildekkene til lastebilene og sprayer et støvdempende middel, Dustex, på anleggsområdet. For tiden arbeider vi med asfaltering innover i tunnelen, og det vil bli etablert et vaskeanlegg inne i tunnelen på Husebyjordet før jul.
Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 17:31:21

Når kommer det vaskehall for bilene med massetransport fra Husebyjordet?

Sander J. Tufte - 12.10.2021 kl 15:52:00

Hei Sander,
Vaskeanlegget vil være på plass før jul inne i tunnelen på Husebyjordet. For tiden arbeider vi med asfaltering innover i tunnelen, noe som vil bedre støvutfordringene i området også før vaskeanlegget er ferdig.
Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 17:29:59

dere holder jo hele dalen våkne (mandag 11.) Hva med å kommunisere litt?????????

Gøran Sørensen - 11.10.2021 kl 22:01:31

Hei Gøran,
Du har rett i at vi har en støydispensasjon som sier at vi ikke kan drive svært støyende arbeider etter kl 19:00 og at denne inntil nylig har vært gjeldende.
Det er imidlertid slik at vår arbeidstid for støyende arbeider endres etter passerte 50 m tunnel, da støyen fra tunnelmunningen gradvis vil oppleves som mindre sjenerende etterhvert som vi kommer lengre inn i tunnelen:
07:00-23:00 på hverdager og 08:00-16:00 på lørdager.
På mandag kveld 11 oktober ble det lastet opp stein 55 meter inn i tunnelen. Dette har vi forståelse for at dessverre kan ha opplevdes som støyende for de som bor i nærområdet, og vi innser at endringen i støydispensasjon etter passerte 50 m tunnel burde vært kommunisert mer tydelig til dere naboer.
Vi beklager uleiligheten anleggsarbeidene medfører i perioder. Heldigvis vil støyen avta når vi kommer lengre inn i tunnelen.

Med vennlig hilsen,
Skanska

Besvart: 14.10.2021 kl 17:33:20

Min forståelse er at arbeidstiden ved Husebybakken skipark er fra 0700-1900 på hverdager. I dag, mandag 11. okt, pågår det fremdeles svært støyende arbeider kl. 21.30. Støyende arbeid på kveldstid er en særlig stor belastning for naboene. Derfor er spørsmålet mitt enkelt, kan dere slutte med det?

Siri Horgen Hinze - 11.10.2021 kl 21:30:12

Hei Siri!
Du har rett i at vi har en støydispensasjon som sier at vi ikke kan drive svært støyende arbeider etter kl 19:00 og at denne inntil nylig har vært gjeldende.
Det er imidlertid slik at vår arbeidstid for støyende arbeider endres etter passerte 50 m tunnel, da støyen fra tunnelmunningen gradvis vil oppleves som mindre sjenerende etterhvert som vi kommer lengre inn i tunnelen:
07:00-23:00 på hverdager og 08:00-16:00 på lørdager.
På mandag kveld 11 oktober ble det lastet opp stein 55 meter inn i tunnelen. Dette har vi forståelse for at dessverre kan ha oppleves som støyende for de som bor i nærområdet, og vi innser at endringen i støydispensasjon etter passerte 50 m tunnel burde vært kommunisert mer tydelig til dere naboer.
Vi beklager ubeleiligheten anleggsarbeidene medfører i perioder. Heldigvis vil støyen avta når vi kommer lengre inn i tunnelen.

Med vennlig hilsen,
Skanska

Besvart: 14.10.2021 kl 17:29:24

Er det VM i dårlig planlegging? Hvorfor har dere ikke sagt fra at dere jobber kveld mandag 11. oktober? Det er jo ok om vi vet det, men nå er jo alle barna her våkne kl halv 10 snart………..

Magnus Jensen - 11.10.2021 kl 21:21:36

Hei Magnus!
Du har rett i at vi har en støydispensasjon som sier at vi ikke kan drive svært støyende arbeider etter kl 19:00 og at denne inntil nylig har vært gjeldende.
Det er imidlertid slik at vår arbeidstid for støyende arbeider endres etter passerte 50 m tunnel, da støyen fra tunnelmunningen gradvis vil oppleves som mindre sjenerende etterhvert som vi kommer lengre inn i tunnelen:
07:00-23:00 på hverdager og 08:00-16:00 på lørdager.
På mandag kveld 11 oktober ble det lastet opp stein 55 meter inn i tunnelen. Dette har vi forståelse for at dessverre kan ha opplevdes som støyende for de som bor i nærområdet, og vi innser at endringen i støydispensasjon etter passerte 50 m tunnel burde vært kommunisert mer tydelig til dere naboer.
Vi beklager uleiligheten anleggsarbeidene medfører i perioder. Heldigvis vil støyen avta når vi kommer lengre inn i tunnelen.

Med vennlig hilsen,
Skanska

Besvart: 14.10.2021 kl 17:28:43

Dere kan ikke bråke etter kl 19. hvorfor gjør dere det?? (11. okt)

Martin J - 11.10.2021 kl 21:08:10

Hei Martin J!
Du har rett i at vi har en støydispensasjon som sier at vi ikke kan drive svært støyende arbeider etter kl 19:00 og at denne inntil nylig har vært gjeldende.
Det er imidlertid slik at vår arbeidstid for støyende arbeider endres etter passerte 50 m tunnel, da støyen fra tunnelmunningen gradvis vil oppleves som mindre sjenerende etterhvert som vi kommer lengre inn i tunnelen:
07:00-23:00 på hverdager og 08:00-16:00 på lørdager.
På mandag kveld 11 oktober ble det lastet opp stein 55 meter inn i tunnelen. Dette har vi forståelse for at dessverre kan ha opplevdes som støyende for de som bor i nærområdet, og vi innser at endringen i støydispensasjon etter passerte 50 m tunnel burde vært kommunisert mer tydelig til dere naboer.
Vi beklager uleiligheten anleggsarbeidene medfører i perioder. Heldigvis vil støyen avta når vi kommer lengre inn i tunnelen.

Med vennlig hilsen,
Skanska

Besvart: 14.10.2021 kl 17:27:19

Hva i helvete skjedde 11. Oktober?? Bråk kl 21 på kvelden!!

Samer K - 11.10.2021 kl 21:07:25

Hei Samer K!
Du har rett i at vi har en støydispensasjon som sier at vi ikke kan drive svært støyende arbeider etter kl 19:00 og at denne inntil nylig har vært gjeldende.
Det er imidlertid slik at vår arbeidstid for støyende arbeider endres etter passerte 50 m tunnel, da støyen fra tunnelmunningen gradvis vil oppleves som mindre sjenerende etterhvert som vi kommer lengre inn i tunnelen:
07:00-23:00 på hverdager og 08:00-16:00 på lørdager.
På mandag kveld 11 oktober ble det lastet opp stein 55 meter inn i tunnelen. Dette har vi forståelse for at dessverre kan ha opplevdes som støyende for de som bor i nærområdet, og vi innser at endringen i støydispensasjon etter passerte 50 m tunnel burde vært kommunisert mer tydelig til dere naboer.
Vi beklager uleiligheten anleggsarbeidene medfører i perioder. Heldigvis vil støyen avta når vi kommer lengre inn i tunnelen.

Med vennlig hilsen,
Skanska

Besvart: 14.10.2021 kl 17:26:50

Hei,
Vi som bor i området er belastet med mye trafikk med til dels høy hastighet. Som tiltak ifm. anlegget er det satt opp ekstra skilting av 30 sone. Vi opplever at dette ikke er tilstrekkelig og etterspør bruk av fartsdumper i Ullernchausseen. Vi har forståelse for at vanlige fartsdumper er problematisk for tungtransport ifm anlegget og gjenbruksstasjonen. Men bør enkelt kunne løses med fartsdumper som er tilpasset for buss, slik det er i Hoffsveien.

Ane Katrine Moe - 11.10.2021 kl 21:03:13

Hei Ane Katrine,
Vi tar med oss innspillet. Pr. nå er ikke fartsdump et av tiltakene vi har planlagt. Vi vurderer løpende behov for ytterligere tiltak.
Slik jeg forstår forslaget ditt foreslår du å lage fartsdumper som begrenser farten til personbiler i Ullernchausseen. Riktig instans å ta opp dette med er Bymiljøetaten.
Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 18:04:22

Hei, det er mandag 11 oktober og klokken er 1940. Det er fortsatt full aktivitet med bulldosere, lastebiler og masse støy. Spørsmålet mitt er om hvorfor anleggsarbeiderne ikke overholder fristen med stans i arbeidet kl 19.

Mvh Øivind

Øivind Tønnessen - 11.10.2021 kl 19:40:07

Hei Øivind!
Du har rett i at vi har en støydispensasjon som sier at vi ikke kan drive svært støyende arbeider etter kl 19:00 og at denne inntil nylig har vært gjeldende.
Det er imidlertid slik at vår arbeidstid for støyende arbeider endres etter passerte 50 m tunnel, da støyen fra tunnelmunningen gradvis vil oppleves som mindre sjenerende etterhvert som vi kommer lengre inn i tunnelen:
07:00-23:00 på hverdager og 08:00-16:00 på lørdager.
På mandag kveld 11 oktober ble det lastet opp stein 55 meter inn i tunnelen. Dette har vi forståelse for at dessverre kan ha opplevdes som støyende for de som bor i nærområdet, og vi innser at endringen i støydispensasjon etter passerte 50 m tunnel burde vært kommunisert mer tydelig til dere naboer.
Vi beklager uleiligheten anleggsarbeidene medfører i perioder. Heldigvis vil støyen avta når vi kommer lengre inn i tunnelen.

Med vennlig hilsen,
Skanska

Besvart: 14.10.2021 kl 17:25:43

Strømmen har gått i huset etter sprenging ved et par anledninger og det smeller voldsomt. Er det noe som kan gjøres for å dempe de værste smellene og forhindre strømbrudd?

Ellen Arntzen - 11.10.2021 kl 19:33:22

Hei Ellen,
Vi har forståelse for at smellene fra sprenging kan oppleves voldsomme. De vil heldigvis avta etter hvert som vi sprenger oss lengre inn i tunnelsystemet. Vedrørende strømbrudd ber vi deg ta kontakt med vår bydelskoordinator Kristian Bjelland slik at vi kan undersøke saken nærmere: kristian.bjelland@vav.oslo.kommune.no.

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 18:04:59

Vi har stadig spreninger langt ut på Ettermiddag. Sprengingene er så kraftig at hele huset rister. I kveld var kl 1900 så kraftig at ting falt fra skapene. Vårt varmbrønn har mistet sitt effektivitet. Hvem skal betale for de skadene som er påført oss? De kommer stadig service fordi trykket faller! Nesten etter hver kraftig eksplosjon

Mvh

Jafar

Ullernchaussen 22

Mir Jafar Mousavi - 11.10.2021 kl 19:04:25

Hei Mir,
Vi forstår at sprengninger er en belastning og det beklager vi.
Når det gjelder minsket effektivitet i energibrønnen må det undersøkes nærmere om hva som kan være årsaken til dette. Det samme gjelder ting som eventuelt har blitt skadet. Har du mulighet til å sende en e-post til vår bydelskoordinator kristian.bjelland@vav.oslo.kommune.no. Han vil kunne følge opp saken videre.

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 17:51:00

Hei,

Mandag 11. oktober har vi lagt ungene halv 7 og aner fred og ingen fare. 18:50 tikker det inn en melding om «sprenging innen 30 minutter» og så smeller det kl 19:00 ?! Ungen våkner selvfølgelig vettskremt og bare helvetes leven her hjemme.. Det MÅ da gå an å planlegge bedre? Dette er da også dagens eneste sprenging

Mona Aarebakk - 11.10.2021 kl 19:04:17

Hei Mona!
Skanska sin tunneldrift er en arbeidssyklus basert på forskjellige arbeidsoppgaver. Dessverre er det slik at selve sprengningen kan forekomme rett før angitt sluttid for støydispensasjonen.
Våre varslingsrutiner er med SMS-varsel der det er angitt at sprengningen skal skje innen 30 minutter. Vi beklager at varselet i dette tilfellet kom sent, og vi forstår veldig godt at dette er ubeleilig - særlig med små barn i huset.
Med vennlig hilsen,
Skanska

Besvart: 14.10.2021 kl 17:40:11

11. oktober:

Den største sprengingen hittil i Makrellbekkdalen og dere legger den til kl 18:58 med varsel 18:45???

Forbanna - 11.10.2021 kl 19:02:18

Hei Forbanna!
Skanska sin tunneldrift er en arbeidssyklus basert på forskjellige arbeidsoppgaver. Dessverre er det slik at selve sprengningen kan forekomme rett før angitt sluttid for støydispensasjonen.
Våre varslingsrutiner er med sms varsel der det er angitt at sprengningen skal skje innen 30 minutter. Vi beklager at varselet i dette tilfellet kom seint, og vi forstår at dette er ubeleilig.

Med vennlig hilsen,
Skanska

Besvart: 14.10.2021 kl 17:36:16

Hei. Tre spørsmål:
1) Hvor foregår sprengningsarbeidet under bakken? Er det mulig å få se et kart?
2) Drønn til alle døgnets tider. Sprenges det når som helst på døgnet?
3) Er det fare for ras, sprekkdannelse, ødeleggelse av fjellstruktur eller annet for beboere som bor over eller i nærheten av tunnelarbeidet?

Are Enger - 11.10.2021 kl 18:07:06

Hei Are,
Vannforsyningen er en del av kritisk infrastruktur, så disse kartene er dessverre ikke noe vi kan sende ut. Om du ønsker det kan du kontakte oss for et besøk på vårt prosjektkontor for å se på kartene sammen med oss.
Vi har tillatelse til å sprenge i perioden 07:00-23:00 på hverdager og 08:00-16:00 på lørdager.
Det er svært lav risiko for slikt ut i fra de rystelsene som genereres fra sprengning og de sikringsmetoder som benyttes i fjellanlegget.
Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 17:36:50

Det er en del radon i området til det nye vannanlegget. Hvordan løses det slik at det ikke blir radon i drikkevannet til Oslo`s innbyggere?

Dersom man har fått høyere konsentrasjon av radon i boligen som følge av sprengningene. Er det noen form for støtte til tiltak for å få redusert nivåene igjen?

Christian Balch-Barth - 11.10.2021 kl 18:01:16

Hei Christian,
vi forstår dine bekymringer for at radon er kreftfremkallende gass, og aktsomhetskartet til NGU (Norges geologiske undersøkelse) viser at det er radon i området. I prosjekt Ny vannforsyning Oslo har vi god ventilasjon i anlegget, og eventuell radon i vannet luftes ut siden bassengene er åpne. Da damper radongassen av.
Radongass kan finnes i de fleste bergarter.  Gassen kommer opp til overflaten gjennom sprekker i berggrunnen.  For at den skal trenge inn i bygninger, må det være sprekker i grunnmuren som gassen kan passere gjennom. Radongass består av relativt store molekyler og vil ikke trenge gjennom massivt berg eller betong uten oppsprekking. Den vil heller ikke kunne passere gjennom tette lag med leire. Konklusjonen er derfor at tunneldriving ikke har negativ innvirkning på radonkonsentrasjonen i en bygning, med mindre bergoverdekningen er svært liten (anslagsvis mindre enn 5 m) og eventuelle løsmasser over berget har åpne kanaler (stein, pukk, grus og sand). 
Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 17:17:21

Sikkert et dumt spørsmål, men jeg følger opp fra tidligere.

I makrellbekk-dalen snakket vi tidligere om støyskjerming mot t-banen. Denne har ikke plaget oss tidlgiere, men det blir jo flere samvirkende støykilder nå. Dette kunne dere ikke gjøre noe med, da pengene må benyttes til formål som er godkjent for VAV.

MEN kunne dere vennlig og uformelt hørt med Sporveien om man pga støyen kunne bremset ned t-banen FØR dalen, og ikke ETTER. Det bremses allerede ned rett forbi prosjektet pga husene, men dette kunne da avdempet støy mot dalen.

Jeg snakker ikke om et veldig «offisielt» krav fra VAV til Sporveien, men bare en mail om at dette kanskje kan gjøres. Litt koordinering mot andre aktører i området må da kunne gjøres. Dette tar vel maksimalt en halvtime å gjøre.

Håper på positivt svar!

Mona - 11.10.2021 kl 14:29:21

Hei Mona,
vi har videresendt henvendelsen din til Sporveien. Du kan også kontakte dem direkte. De har en egen mailadresse for dette:
Henvendelser om støy, ytre miljø og nabovarsler: firmapost@sporveien.com

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 17:15:58

Hvor lenge er det til dere er ferdig med sprenging av tunnelen til Huseby fra Makrellbekkdalen?

Morten F - 11.10.2021 kl 14:22:24

Hei Morten,

Vi forventer å ha sprengt ca. 200-250 meter av denne tunnelen ved juletider. Tunnelen er en del av adkomsten til fjellanlegget som sprenges ut under Husebyskogen. Det er for tidlig å si eksakt når den vil står helt ferdig, men sprengningsarbeidene her er forventet ferdig i 2024.

Besvart: 14.10.2021 kl 17:37:20

Sikkert ikke noe stort problem, men bilalarmen min går hver gang dere sprenger 2-300 meter unna på Makrellbekken! Litt upraktisk når jeg ikke er hjemme ☺️ mulig å justere litt her?

Marianne - 11.10.2021 kl 13:55:50

Hei Marianne,
Bilalarmer kan ofte være veldig sensitive, det finnes muligheter for å justere sensitiviteten på mange nyere bilmodeller. Det er flere arbeidere på anleggsområdene våre som har gjort slike justeringer for å unngå at alarmen utløses.
Tunnelarbeidene er også på vei lenger inn i fjellet og når vi kommer lenger inn i fjellet vil lyden fra sprengningene bli mindre.
Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 17:34:45

Det smeller i glassene på huset hver gang dere sprenger og jeg er redd det skal løsne i rammene. Vil ikke ha permanente skader. Vinduene er forskriftsmessig installert, så ikke noe galt på min side.

Hva gjøres med tanke på dette?

Jon - 11.10.2021 kl 13:54:41

Hei Jon,
i utgangspunktet er vinduer sterke konstruksjoner som skal tåle sprengninger som er innenfor grenseverdier. Vi dimensjonerer sprengninger slik at nærliggende bygninger skal tåle disse.
Om vinduene er i forskriftsmessig stand og installert riktig er det lite sannsynlig at våre sprengninger forårsaker skader. Om det allikevel skulle oppstå skader vi er skyld i vil vi erstatte disse.
Om du har ytterligere spørsmål kan du kontakte bydelskoordinator Kristian Bjelland: kristian.bjelland@vav.oslo.kommune.no

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 17:15:00

Hei,

Skriver til dere om et viktig tema vedrørende Makrellbekkdalen.

For oss som har bodd i området hele livet, og vil leve her resten av det, er støyen nå av forbigående art. Selv disse monsterviftene vil bli borte. Det som er viktig er hvordan dette blir seende ut på lang sikt.

Skogen er i store deler eviggrønn og det er mange fine arter her ellers. Portalen har totalt rasert den grønne åssiden og smurt sprøytebetong utover det hele. Det ser rett og slett ikke ut i dag, men vi regner med at det blir bedre.

Så til mitt spørsmål; hva er planen for re-vegetering og beplantning for portalområdet? Det må etter mitt syn tas sikte på mest mulig grønt der det i dag er «grått», da fjernvirkningene fra skogsområdene blir viktig.

Et viktig poeng til er at det å forskjønne området kan påbegynnes straks selve tunnelen er sprengt ut og lastebilene er i gang med utkjøring av masser. Man behøver da ikke å vente i 8 år med samtlig arbeid her.

Hva er tenkt med tanke på hvordan området skal se ut på sikt?

Mvh
Martin O

Martin Olsen - 11.10.2021 kl 13:52:17

Hei Martin,
Vi er opptatt av å tilbakeføre området til opprinnelig stand etter at anleggsarbeidet er ferdig.
Vi skal etablere en tunnelportal (betongkonstruksjon) i åpningen der tunnelpåhugget er i dag. Tunellportalen kan ikke bygges før vi er ferdige med fjellarbeidene. Når tunnelportal er etablert vil vi fylle masser over denne, og området vil re-vegeteres.
Du kan lese mer om hvordan hele området blir seende ut til slutt under byggesaken i Oslo kommunes saksinnsyn, under fanen for prosjektets rammetillatelse.

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 17:49:27

Hva er planen for håndtering av økt trafikk langs ullernchausseen og i Smestadkrysset?

Vil skianlegg holdes åpent på vinteren, selv under byggeperioden?

Hvilke tiltak gjør dere for å redusere støy på kveldstid og i helger?

Marielle Hvide - 11.10.2021 kl 12:49:13

Hei Marielle,
Vi har allerede satt i gang en del tiltak for å sikre veien langs Ullernchausseen til Nedre Smestad kryss.
Dette er en kontinuerlig prosess og per nå er følgende tiltak satt inn:
Vi leder gående og syklende under undergangen slik at de ikke passerer innkjørselen til Husebybakken Skipark.
Vi har trafikkvakter ved innkjøringen og i Nedre Smestad kryss ved behov. Vi har sperret av den tidligere snarveien over busslommen slik at de som ferdes langs vegen holder seg på fortauet.
Trafikkvakten i krysset er plassert ved den ene sperringen som også sørger for at gangfeltet benyttes og at barna kommer trygt gjennom krysset.
Skianlegget vil dessverre være stengt i hele anleggsperioden. Traseen til skiløypa er lagt litt om, men vil fortsatt være mulig å benytte i anleggsperioden.
Et av tiltakene våre for støyredusering er støydempede vifter. Det benyttes moderne støysvake anleggsmaskiner gitt den konvensjonelle driftsmetoden. Vi tilstreber å holde oss innenfor støygrensene prosjektet er underlagt, og justerer aktiviteten ved behov.
Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 17:50:01

Spm 1:
Hva var utslagsgivende for at vannbehandlingsanlegget inkl lagerbasseng ikke ble lokalisert ved Holsfjorden? Det ville medført mye mindre belastning for nærmiljøet i Vestre Aker. - mindre belastning på nærmiljøet (trafikk, støy og støv)- transportkostnader for sprengstein ville blitt mye mindre- tap av friområde da driftsbygning ville blitt liggende ved Holsfjorden

Spm 2:
Asker og Bærum kommune bygger også nytt vannrenseanlegg også med kilde fra Holsfjorden. Hvilke vurderinger ble gjort i konseptfasen ved å se disse to prosjektene i sammenheng for å spare kostnader? 

Øystein Grande - 11.10.2021 kl 12:19:47

Hei Øystein,
Spm 1: Med dagens prosjekt er det en råvannstunnel fra Holsfjorden til Huseby. Med et vannbehandlingsanlegg ved Holsfjorden ville det vært nødvendig med en rentvannstunnel med rør, en løsning som ville vært vesentlig dyrere enn en råvannstunnel.
Spm 2: Asker og Bærum vannverk og Vann- og avløpsetaten har samarbeidet under utredningsarbeidet. Å bygge et felles anlegg på Kattås i Bærum ble vurdert og forkastet av teknisk-økonomiske årsaker siden dette ville gi et mer kostbart anlegg for Oslo enn det som bygges nå.

Med vennlig hilsen, prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 17:10:31

Vi bor på Ullernchausseen 22. Jeg lurer på om de har fått dispensasjon til å kjører gjennom denne små gaten fra kl 5 om morgenen til langt ut på kveldens mørket i tillegg til gjennom hele helgen. Det er da vi er hjemme og prøver å slappe av etter harde økter med arbeid?

Mvh

Jafar

Mir Jafar Mousavi - 11.10.2021 kl 11:43:57

Hei Mir,
vi har fått igangsettingstillatelse for arbeidene ved Husebybakken Skipark og er nødt til å benytte oss av Ullernchausseen som tilkomstveg for bilene som skal til/fra Husebybakken Skipark.
Vi beklager de ulempene anleggsarbeidet fører til. Det er nødvendig for å kunne gi en trygg vannforsyning til Oslo i fremtiden.

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning

Besvart: 14.10.2021 kl 17:09:38 - Oppdatert: 14.10.2021 kl 17:09:44

I fjor sommer hadde vi befaring av bolig for vurdering av støytiltak på Sørbyhaugen. Så hørte vi ikke noe mer.
Siste uker har støyen vært grusom. Siste sommerdager kunne ikke nytes på terrasse eller i hage. Hverdagen med støyen er ulidelig. Om ikke dette kvalifiserer for støytiltak i boligen, da når? Hvor mye støy må til for at dere gjør grep for oss beboere? Jeg har også sendt e-post om dette for fire uker siden, men ikke fått svar.

Julia Schreiner Benito - 11.10.2021 kl 11:37:40

Hei Julia, vi har forståelse for at belastningen for dere som bor i Sørbyhaugen har vært utfordrende over en tid nå, men dette vil heldigvis bedre seg etter hvert som vi kommer lenger inn i fjellet med tunnelarbeidene våre.
Om du ikke har fått svar fra oss angående vurdering av støytiltak ber vi deg kontakte bydelskoordinator for Bydel Ullern, Kristian Bjelland på e-post: kristian.bjelland@vav.oslo.kommune.no

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 17:07:56

Hva er status på viftene og dempingen? Viktig for oss alle at dette fungerer optimalt, da dette vil gå de neste 8 årene hele døgnet.

Henrik T - 11.10.2021 kl 11:23:12

Hei Henrik T, vi har gode erfaringer med den støysvake viften med lyddemping som er satt opp ved tunnelportalen på Husebyjordet, og det er en tilsvarende som skal benyttes ved tunnelåpningen ved Husebybakken Skipark. Denne blir montert når tunnelen har kommet litt lenger inn i fjellet.

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 17:06:00

Hei,

Dere skulle dempe fjernvirkningene i Makrellbekkdalen og så setter dere opp et knallhvitt telt midt i skogen?? Altså; ser det blir mindre synlig med snøen, men er da mulig å tenke litt lenger med en grønnfarge eller bare kamuflasje på toppen som naboene i militærleirene rett i området

Martin Hanstern - 11.10.2021 kl 11:22:11

Hei Martin, vi har forståelse for at det hvite teltet kan virke sjenerende, men dette er slik Skanskas standardtelt ser ut. Vi tar allikevel med oss innspillet ditt videre.

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 17:04:22

Miljøkulvert i Makrellbekkdalen; blir det noe av? Veldig viktig at man får dempet den langsiktige støyen og fjernvirkningene her

Ole M - 11.10.2021 kl 11:20:08

Hei Ole,
På nåværende tidspunkt gjennomgår vi trafikk estimatene våre og jobber med å oppdatere støyprognosene basert på en helhetlig vurdering av oppdaterte forventinger til fremdrift og anleggsgjennomføring. Vi er enige i at det er viktig å få dempet den langsiktige støyen, og vi vil komme tilbake til endelig løsning når vi har fått ferdigstilt støyprognosene.

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 18:27:16

Vil det bli noen åpen dag eller lignende hvor publikum kan besøke og se tunnellen under hjemmene våre?

Mvh Owe

Owe Frilch - 11.10.2021 kl 11:02:39

Hei Owe, det er ikke planlagt for publikumsarrangementer inne i tunnelen, men vi tar med oss innspillet og vil komme med informasjon om dette er noe som vil kunne la seg gjennomføre i fremtiden.

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 17:02:18

Hos oss forflytter bøkene i bokhyllen seg. Jeg dytter dem plass, men dette må gjøres ofte. I tillegg har et stort maleri vi har hengende falt ned. Gipsrammen er skadet. Hvordan går vi frem for å få erstatning?

Kari Gulbrandsen - 11.10.2021 kl 08:05:25

Hei Kari, takk for spørsmål. Om du har spørsmål om erstatning kan du ta kontakt med bydelskoordinator Kristian Bjelland: kristian.bjelland@vav.oslo.kommune.no

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 17:00:29

Ser at anlegget skal stå klart i januar 2028, og det er veldig lenge til. Nå er Husebyjordet en gigantisk byggeplass. Vil jordet være like preget av prosjektet i alle disse årene, eller er det håp om at det vil se litt penere ut også før byggingen er ferdig?

Nær nabo - 11.10.2021 kl 07:51:19

Hei nær nabo, riggarealene vil endre karakter etter hvert som prosjektet går inn i nye faser, men det vil nok ikke se pent ut før arronderingsarbeidene er ferdige helt til slutt i prosjektet.

Med vennlig hilsen,
prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 16:59:51

Er det mulig å legge inn vannturbiner i kablene slik at man også kan produsere strøm samtidig som man forskyner Oslo befolkning med vann ???

Birger Skråmm - 06.10.2021 kl 04:00:41

Hei Birger, det er mulig å bruke generator der det er behov trykkreduksjon. I vårt prosjekt så er det for det meste kun aktuelt med trykkøkning. Trykkreduksjon med turbin har vært utredet i tidligere, men dette for en del av anlegget som trolig ikke blir gjennomført.

Med vennlig hilsen, prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Besvart: 14.10.2021 kl 16:59:05

Nettmøtet er avsluttet.

Snu listen

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Akersposten bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...