Akersposten

Er dette bra for livet i og rundt vassdraget?

Det er flere som har reagert på avrenningen fra anleggsplassen på Hundejordet på Huseby.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HUSEBY: Flere bekker med slamholdig vann renner ut i Mærradalsbekken og misfarger bekken. Alt dette kommer fra rigg- og anleggsområdet på Hundejordet, vis a vis Huseby skole. Store områder mot bekken er dekket av dette slamvannet, og flere steder på selve gangveien renner det friskt. Alle vannveiene fører rett ut i Mærradalsbekken.

Akerspostens lesere reagerer på at Mærradalsbekken ikke er til å kjenne igjen. Hva vil dette ha å si for bunnforholdene i Mærradalsbekken? En leser skriver og mener dette ikke er bra for det biologiske mangfoldet om det vedvarer. Leseren mener også at dette er på grensen til miljøkriminalitet, da det ikke er klart hva avrenningen fra byggeplassen inneholder og i hvilken grad slammet legger seg på bunnen av Mærradalsbekken.

Vi spurte Vann- og avløpsetaten, som til syvende og sist har ansvaret for prosjektet på Hundejordet, om en kommentar til dette. Bilder ble vedlagt. Akersposten har fått svar fra kommunikasjonsrådgiver i Vann- og avløpsetetn, Anine Falsen:

- Det har regnet mye det siste døgnet, og slikt kan skape utfordringer. Avrenningen er registrert som et avvik, og vi jobber med å følge opp. Vi har allerede tettet flere drensrør på området for å hindre nettopp dette. Derfor sjekker vi nå om det kan være rør vi har oversett og om det kan være noen av disse som leder regnvann fra området og ut mot gangveien.

Følg Akersposten på Facebook