Akersposten

Dette har skoleelever «skylden for»!

I Husebybakken er skoleveien for mange elever blitt tryggere etter at skoleelever selv meldte i fra gjennom Trafikkagenten. Foto: Trafikkagenten

Tommel opp eller tommel ned? Slik markerer skoleelever hva de syns om veier i sitt nærmiljø. Det skjer gjennom app’en Trafikkagenten, og allerede har Bymiljøetaten gjort flere skoleveier tryggere i Oslo vest etter påtrykk fra elever.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 17.02.2017 kl 11:42

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO VEST: Alle barneskoler i Oslo har de siste to årene fått tilbud om å delta i prosjektet Trafikkagenten. I fjor var 52 skoler med, i år er målet at 80 skoler skal delta. Det betyr i praksis at tusener av skolebarn i Oslo får aktiv innføring i bruken av appen til Trafikkagenten, og selv kan melde inn hvor de mener at det trengs forbedringer i for eksempel trafikksikkerhet.

PÅ BEFARING PÅ RØA: Fra v: Valerija Vaitiuk, Tina Hofland Engen Vibeke Rørholt og Britt-Ida Tøftum i Trafikkagenten. Foto: Fredrik Eckhoff

Trafikkagenten er et prosjekt i Bymiljøetaten, og det ble startet opp for to år siden. Huseby, Smestad, Grindbakken, Svendstuen og Vinderen er blant skolene som er med på prosjektet, og hvor elevene aktivt er ute og vurderer trafikksikkerheten i sitt, og vårt, lokalmiljø. Prosjektleder Vibeke Rørholt, som selv er vokst opp på Vettakollen, sier at hun håper flere av skolene i vest vil delta etter hvert, for eksempel Bestum, Lysejordet, Bogstad, Voksen, Sollerudstranda, Voksentoppen, Montessoriskolen(e), Midtstuen, Øraker, Ris, Bjørnsletta, Hovseter, Slemdal, Skøyen og Lilleaker.

Prosjektleder for Trafikkagenten, Vibeke Rørholt, forteller at prosjektet har egne midler. Dermed kan barna se at det kan lønne seg å si i fra.
– Vi kan gjennomføre egne tiltak, for eksempel å utbedre fortau i Husebybakken og gangvei i Hoffsveien, sier hun og viser oss før- og etterbilder begge steder.

– Ordner opp

– Det er veldig in i tiden med medvirkning. Vi hadde en gutt på Vinderen som meldte i fra at det var en vei hvor det var dårlig sikt på fortauet. To dager senere var buskene klippet. Gutten kunne slå seg på brystet etterpå og si at «det er jeg som har fikset dette». Sånt er moro. Da merker barna at kommunen ordner opp, sier Rørholt.

Slik var det tidligere i Husebybakken.

– Målet er at barna skal føle seg trygge, og at foreldrene skal tørre å slippe dem ut, sier hun. – Foreldre er gjerne redde for trafikken, mens barna er redde for store hunder og slemme gutter...

Her er Huseby-elevenes rapporter til Trafikkagenten. Tommel opp er positive meldinger, tommel ned er negativt.

Huseby er et godt eksempel på en skole hvor elevene virkelig har engasjert seg i prosjektet. I høst var elever fra skolen ute og kartla trafikken blant annet i Røa-området, og i januar arrangerete FAU ved skolen en egen dag hvor foreldre ble oppfordret til å følge barna og rapportere om trafikkfarlige steder for skoleveien.

Helt konkrete resultater av prosjektet kan man se på bildene fra Husebybakken og fra Hoffsveien. Det er elever fra Smestad skole som har fått gjennomslag for at skoleveien burde bli tryggere, og det er den blitt, som man kan se. Fortau er anlagt i Husebybakken, og gangveien er kraftig utbedret den avstikkeren av Hoffsveien som går opp mot Ullernchausseen.

Skal vare

– Vi ønsker at elevene rapporterer både på sommerstid og på vinterstid, for å se om elevene oftere blir kjørt til skolen i vinterhalvåret og se om vi kan minske foreldrekjøringen, sier Rørholt. – Målet er å få flere elever til å gå, sykle eller ta kollektivt. I tillegg får skolene et kart, der noen ruter til skolen markerer seg som bedre enn andre. Dette er nyttig å formidle til foreldre og barn når man skal planlegge gå-grupper.

– Hvor lenge skal dette prosjektet pågå?

– Trafikkagenten skal brukes kontinuerlig som et kartleggingsverktøy. Vi ønsker å se hvor elevene går og sykler og la dem kontinuerlig rapportere hvor de synes det er bra å gå og hvor de synes det er vanskelig eller skummelt, sier hun.

– Vi legger ut bilder av tiltakene vi gjør på Facebook-siden til Trafikkagenten, for der følger foresatte med. Dette fordi elevene er anonyme, så vi må formidle resultater gjennom skole eller foresatte, sier Rørholt, som altså håper flere skoler i vest vil gjøre elevene sine til trafikkagenter fremover.

LES OGSÅ:

Liverpool-legenden tilbake på Ullernbanen

Smestad: – Underlig at ingen har tenkt på konsekvensene

Følg oss på Facebook