ANNONSE
Annonse

«Det er ikke nok å ha gode tilbud og aktiviteter hvis ikke vi kan få de eldre til å ta dem i bruk og komme seg ut»

Ordfører Marianne Borgen er klar for å møte Ullern-seniorer på MandagsSTOPPEN på Lilleaker mandag 18. november. Arkivfoto

– Å møte folk der de bor, er noe av det viktigste jeg gjør, sier ordfører Marianne Borgen. Hun besøker Ullern kultursenter mandag 19. november.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 16.11.2018 kl 09:59

ANNONSE
Annonse

ULLERN: Det skjer mye i Oslo kommune for tiden: Utvidelse av gratis aktivitetsskole, Aldersvennlig by, Europeisk miljøhovedstad 2019, undervisningsmål i Oslo-skolen, el-bil hovedstad og det grønne skiftet.

Oslos ordfører Marianne Borgen virker ikke bekymret for at det kan bli for mange mål å holde fokus på. Hun synes fortsatt det er gøy å reise rundt i bydelene og snakke med byens borgere.

Neste uke er det seniorene i Ullern bydel som står for tur. Da besøker ordfører Marianne Borgen Ullern kultursenter og MandagsSTOPPEN for å fortsette samtalen fra forrige besøk om hvordan kommunen og bydelen kan bidra til en tryggere hverdag for bydelens beboere og gjøre Oslo til en aldersvennlig by.

Ordføreren lytter og forteller

Borgen forteller at å reise ut i bydelene og møte folk der de bor er noe av de viktigste hun og medlemmene av bystyret gjør. Det er i tillegg til en oppgave Borgen synes er svært hyggelig og som hun gleder seg til.

– Det er to ting jeg legger vekt på når jeg reiser rundt og snakker med folk: Det ene er å lytte til innspillene som jeg kan ta med meg tilbake til rådhuset; det andre er å fortelle hva jeg og byrådet gjør, blant annet for å skape en aldersvennlig by.

Ordføreren er selv godt på vei inn i seniorenes rekker, og som mor og bestemor har hun gjort seg noen tanker om hvordan hun ser for seg Oslo i fremtiden.

– Som bestemor er jeg opptatt av at Oslo skal være en god by for barn og barnebarn. Det betyr gode møteplasser og en god by å bo i for alle. Aldersvennlig by er mange forskjellige ting som gode tilbud, møteplasser, transport, eldreomsorg.

Hva det er som gir trygghet i hverdagen har nettopp vært et av temaene for møteserien MandagsSTOPPEN denne høsten. I tillegg inviterte representanter for Bydel Ullern til en workshop for å diskutere fremtidige aktiviteter og tjenester for å gjøre bydelen mer aldersvennlig. Tilbakemeldingene forteller om behov for et aktivt liv, å bo hjemme, å komme seg ut og rundt – noe som krever egnet transport og tilgjengelig parkering.

Fremmed i egen bydel

Bydel Ullern er i rask utvikling. Det er planer om ytterligere fortetning; gamle industribygg har blir konvertert til handelssentre, boligformål og knutepunkter for travle trafikkårer. Mange eldre kjenner seg ikke igjen i alt det nye og kan føle seg fremmedgjort. Borgen forteller at selv om utfordringene er ulike fra bydel til bydel, er fellesnevneren forandring.

– Forandring kan virke skummelt for mange, spesielt for eldre, og kan føre til isolasjon og ensomhet, Det er store helseforskjeller og sosiale forskjeller fra bydel til bydel, derfor er det opp til bydelene å utvikle de tiltakene det er mest behov for i sin bydel. sier Marianne Borgen.

For mange eldre er ensomhet kombinert med svakere helse og dårligere mobilitet, en oppskrift for sosial isolasjon. Er det fare for at tiltak som aldersvennlig by og miljøby kun er et løft for de friskeste?

– Ensomhet er et problem for mange eldre. Derfor er gode møteplasser viktig. Men det er ikke nok å ha gode tilbud og aktiviteter hvis ikke vi kan få de eldre til å ta dem i bruk og komme seg ut, sier Borgen. Hun mener at tilbyderne av tjenester må bli flinkere til å invitere folk inn og dem til å føle seg velkomne.

– Vi må finne gode måter å inkludere og få dem til å nyttiggjøre seg av alle de gode tilbudene.

Seniorer en viktig ressurs

Men en god alderdom dreier seg ikke bare om hva de eldre kan forvente av samfunnet. Alle har et ansvar for eget liv. Vi er allerede en million mennesker over 60 år i Norge. Er det ikke vel så viktig å stimulere de eldre til å spørre hva de selv kan gjøre?

Ordføreren er rask med å gripe ordet og snu på spørsmålet.

– Norges eldre bidrar med utrolig mye av sin tid og ressurser. Hvor hadde frivillig arbeid vært uten seniorene? Det er viktig at samfunnet verdsetter de ressursene som finnes hos de over 60. Vi har bruk for dem.

MandagsSTOPPEN

På MandagsSTOPPEN kan du også diskutere temaer som å klare seg hjemme, å komme seg ut og rundt, å unngå isolasjon, transport, mobilitet og tilgjengelighet som for de fleste dreier seg om parkering i egen bydel og i sentrum.

Transport og parkering er en utfordring for eldre og kan bidra til isolasjon og ensomhet. Mange eldre har en del tilfelles med funksjonshemmede. De får økende helseproblemer og nedsatt funksjonsevner med alderen. Tone Tellevik Dahl sa i et intervju i Akersposten i sommer at man «… skal kunne komme seg dit man ønsker, når man ønsker uavhengig av funksjonsnivå».

Hvordan skal ordføreren og det sittende bystyret ivareta disse grunnleggende behov? Nå har du sjansen til å treffe Oslos ordfører, Marianne Borgen, ansikt til ansikt på MandagsSTOPPEN og få svar på dette og andre spørsmål du har på hjertet.

Kom og fortell hva en trygg hverdag betyr for deg mandag 19. november klokken 12. på Ullern kultursenter, Stoppestedet på Lilleaker.

ANNONSE
Annonse