Akersposten

– Dalen fungerer fantastisk godt som den gjør i dag

Planen er at Mærradalsbekken skal opp i dagen igjen, omtrent langs gangveien til høyre på bildet. Men nå har flere lokale politikere snudd i sitt syn på åpning. Foto: Fredrik Eckhoff

Et tidligere stort flertall for åpning av 900 meter av Mærradalsbekken i Hovseterdalen har snudd. Nå er både Høyre og Arbeiderpartiet negative til åpning.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 03.09.2019 kl 17:22

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HOVSETERDALEN: 900 meter av Mærradalsbekken ligger i dag i rør gjennom Hovseterdalen, fra Sørkedalsveien og opp til omtrent der Røahagen ender i en snuplass. Det er tre år siden bydelsutvalget i Vestre Aker med et stort flertall gikk inn for åpning. I praksis betyr det at det er snakk om åpning av bekken, med et tre meter bredt elveløp og lav vannføring – med membran ned til grunnen.

Vann- og avløpsetaten har siden den gang gjennomført et forprosjekt.

Stor lokal motstand

Vedtaket om å åpne bekken har vakt sterke reaksjoner i lokalbefolkningen, noe som blant annet har resultert i en underskriftskampanje og et innbyggerinitiativ til bystyret.

Det samme bystyret behandlet forslaget fra innbyggerne i oktober 2018. Forslaget om å stoppe bekkeåpningen ble stemt ned.

På familiefestivalen og gratiskonserten tidlig i august i år fikk lokalpolitikerne som sto på stand, mange henvendelser fra engasjerte lokalbeboere med sterke meninger om åpningen. Hovedargumentet har vært at Hovseterdalen fungerer fint som den gjør i dag, og åpning av bekken vil gjøre det mer utrygt for for eksempel barn å leke i området.

Høyre har snudd

Akersposten har snakket med flere bydelspolitikere om saken. I Vestre Aker bydelsutvalg har Høyre en god stund signalisert at de har snudd i synet på bekkeåpningen.

– Det er et stort og entydig flertall av beboerne som ikke ønsker å grave frem bekken, fordi det har konsekvenser for daglig bruk og lek for barna, sier Yngvar Husebye (H), kandidat til å bli leder av bydelsutvalget etter valget.

– Jeg mener derfor at vi må snu i saken og ikke grave opp bekken, sier Husebye, som understreker at han prinsipielt er positiv til åpning av bekker.

– Men prinsipper må veies opp mot realiteter. Det er mange bekker som ligger i rør, og det er ikke en god idé at absolutt alt graves opp. Hovseterdalen fungerer ypperlig i dag, og vi har allerede et godt stykke av Mærradalsbekken åpen i Hovseterdalen, oppover mot Bogstad, sier han.

Husebye sier at det er viktig at barna ikke mister sin akebakke.

– Hvis det skal være et poeng med lokaldemokrati, må det være å lytte til publikum, sier han.

– Nå har vi Hovseterdalen som fungerer fantastisk godt som den gjør i dag. Vi ønsker dessuten en lang Røatunnel, som gjør at vi kan få et flott grøntdrag over lokket, sier Husebye.

Ap har snudd

Peter Hausken, Arbeiderpartiets gruppeleder i bydelsutvalget, sier til Akersposten at hans parti også har snudd i denne saken.

– Alternativet, som har membran og er en slags falsk bekk, koster 20 millioner ekstra. Jeg ser ingen grunn til at vi skal ha det. De 900 meterne kan vi ha denne bekken under bakken, sier Hausken.

Han forteller at det var mange som snakket om bekken da Arbeiderpartiet sto på stand på Familiefestivalen i Hovseterdalen i august.

– Jeg har ingen problemer med grunntanken om å åpne bekker, understreker han.

MDG har ikke snudd

– Vi er for åpning, definitivt, sier MDG-representant i bydelsutvalget, Knut Frederik Horn.

– Det som imidlertid er en forutsetning, er at leken og aktiviteten i dalen kan fortsette. En bekk skal berike, og det skal vi få til, sier Horn.

– Bekk blir gjennomført

Ida Fossum Tønnesen, tidligere leder av Oslo Elveforum, nåværende leder for Mærradalsbekkens Venner, har lenge kjempet for åpning av 900 meter av bekken i Hovseterdalen.

Hun understreker at bystyret har vedtatt åpning, med stort flertall. Kun fire representanter fra Frp stemte imot.

Fossum Tønnesen mener at det drives feilinformasjon fra motstanderne av åpning.

– Jeg tror ungene kommer til å fryde seg. Vi skal ikke ødelegge tumleplasser. Her skal folk fortsatt få gå på ski, spille fotball, ake og løpe. Vi mener at bekken vil berike dalen, sier hun til Akersposten og peker på andre, vellykkede bekkeåpninger i byen, som Hovinbekken.

– Det viser seg alltid å være vellykket, sier hun.

Fossum Tønnesen påpeker at det er snakk om å legge bekken på venstre side av dalen, sett sørfra, altså omtrent der gangveien går i dag. Dermed vil store arealer forbli som i dag.

– Åpningen av bekken er vedtatt, og den blir gjennomført, slår hun fast.

Rådhuset følger med

I bystyret har politikerne nå begynt å legge merke til at vinden er i ferd med å snu lokalt når det gjelder åpningen av bekken.

Høyres kandidat til byrådslederjobben, Eirik Lae Solberg, understreker at Høyre mener at gjenåpning av bekker i Oslo gjør byen både grønnere, triveligere og bedre å bo i.

– Da Høyres bystyregruppe tok stilling til innbyggerforslaget om Mærradalsbekken i fjor høst, var det et flertall i Vestre Akers bydelsutvalg som hadde støttet planene om å anlegge en bekk i Hovseterdalen i forbindelse med at vann- og avløpsledningene uansett skal rehabiliteres. Vi lyttet til de folkevalgte i bydelen som var for gjenåpning, og naboene til Hovseterdalen som har engasjert seg mot, sier han. – Derfor var det viktig for Høyre å sikre at forprosjektet skulle utvikles i samarbeid mellom Bymiljøetaten, beboerne i området og bydelens politiske ledelse.

– Hvis det nå er slik at tverrpolitisk flertall i bydelsutvalget i Vestre Aker har snudd, og det ikke er mulig å finne en omforent løsning mellom partene lokalt, så er dette noe bystyret bør ta en ny runde på, sier han.

Anders Røberg-Larsen (Ap), leder for Byutviklingskomiteen i bystyret, viser til at de for halvannet år siden, sammen med et nesten samlet bystyre, sa at de er positive til at det arbeides videre med alternativ 3, altså åpning av en en grunn bekk med membran.

– Nå venter vi på at dette arbeidet blir ferdig, så har vi en endelig plan å ta stilling til. Vi vil få til et prosjekt som i størst mulig grad ivaretar de lokale ønskene, sier Røberg-Larsen.

Nytt innbyggerinitiativ?

En mulighet for å få saken opp til behandling igjen, kan være at det lages et nytt innbyggerinitiativ til det nye bystyret etter valget, altså samles inn minst 300 underskrifter igjen.

En av dem som har stått i front mot åpning av bekken, er Nicolay Bruusgaard. Han sier til Akersposten:

– Det er veldig positivt at stadig flere politikere innser at å bruke 20 millioner på å gjenåpne en uønsket bekk gjennom Hovseterdalen er en dårlig idé. Når det er sagt, vi er litt overrasket over at Oslo Arbeiderparti ikke er like tydelige på at de nå er mot bekk som jeg har blitt fortalt at byrådsleder Raymond Johansen var da han gjestet Røa forrige uke.

– Vi gir oss uansett ikke. Er det et nytt innbyggerinitiativ etter valget som skal til for å få omkamp i bystyret, så skal vi sørge for det, sier leder for Hovseterdalens venner Nicolay Bruusgaard.