Akersposten

Korona, et åpnere samfunn og utbygginger blir viktig

Carl Oscar Pedersen, leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, har i alle de årene han har ledet bydelsutvalget, vært opptatt av nærmiljøenes betydning i dagliglivet. Foto: Fredrik Eckhoff

– Ja, vi ønsker virkelig å involvere de unge, sier bydelsleder Carl Oscar Pedersen og legger til at tilbud til den yngre generasjon blir en viktig oppgave i det året som ligger foran.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 29.12.2021 kl 10:26

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BYDEL ULLERN: Tirsdag gikk avdelingsdirektør for kultur- og oppvekst, Stine Fritz, ut i Akersposten og sa at en ønsker å trekke de unge mer med i det å utvikle Stoppestedet kulturhus. Hun får full støtte av bydelens øverste politiske leder.

– I det året som kommer, må vi arbeide for å nå ut til folk i alle aldre. Vi ønsker å gi gode og relevante tilbud til innbyggerne i den fasen i livet de befinner seg.

I disse koronatider er det ikke tvil om at hverdagen er blitt snudd opp ned for alle – uansett alder og livssituasjon. For å kunne tilby interessante og varierte tilbud, er bydelen avhengig å samarbeide med private organisasjoner. Idrett og Frivilligsentralen er blant dem som støttes av bydelen, som også samarbeider nært med kirken.

Slitne av å være redde

Tidligere biskop Per Arne Dahl har gitt uttrykk for at det norske folk er trette – slitne av å være engstelige og redde.

– Det tror jeg er veldig riktig. Usikkerhet og angst er en stor belastning.

Korona-viruset – uansett i hvilken form det opptrer – gjør at vi lever i en tid hvor vi ikke vet. Selv fagfolkene vet ikke alt i den situasjonen verden står i. Pandemien er verdensomspennende, og viruset bruker blant annet fly for å komme seg rundt.

Folk gir uttrykk for at de er lut lei. I andre europeiske land går en i demonstrasjonstog. De protesterer mot tiltak og restriksjoner. Det er tenkelig at det ikke er de konkrete tiltakene en raser mot, men at protestene egentlig er et uttrykk for angst og usikkerhet.

– Jeg er svært glad for at vi har en meget god vaksinedekning her i landet. Det tror jeg er med på å gi en trygghet og er samtidig en del av løsningen, selv om også vi ikke vet hvordan den videre utviklingen blir. Vi vet at det er mange som er vaksinert både to og tre ganger i vår bydel og at det gir beskyttelse.

Nordmenn har stor tillit til myndigheter.

– Det opplever jeg som et sunnhetstegn fordi det bunner i et åpent og demokratisk samfunn.

Pedersen mener at åpenheten om viruset og en uttrykt usikkerhet knyttet til det, er et tegn på styrke.

Lysere tider

– Jeg er optimistisk med hensyn til det året som ligger foran oss, sier Pedersen.

Han må bare innrømme at koronatiden kom brått på oss – igjen. Det har vært både utfordrende og krevende, men Pedersen tror og håper at det går mot lysere tider. Solen har snudd, og bydelsutvalgslederen på Ullern øyner at når vi har vært gjennom denne bøygen, så vil det bli et lysere og åpnere samfunn.

– Koronaen har kostet både når det gjelder livskvalitet, men også økonomisk. Får bydelen dekket alle kostnader?

– Både ja og nei. Ja, vi får dekket direkte merutgifter, men det vil alltid bli ekstrakostnader som ikke kan plasseres i det regnskapet.

– Har bydelen fremdeles penger på bok?

– Pandemien har gjort at det nå er betraktelig mindre igjen på kistebunnen.

– Har det kommet noen godt ut av pandemien?

– Ja, det tror jeg. Vi har måttet lære oss å arbeide annerledes, og jeg tror kanskje mer effektivt og forhåpentligvis smartere.

Hjemmekontor vil etter dette få en helt annen plass i arbeidslivet.

– Vi er nok blitt tvunget til mer kreativitet for å løse de utfordringene som plutselig måtte løses.

Digitaliseringen fikk et stort løft da vi plutselig ikke kunne møtes ansikt til ansikt.

Nærmiljøet

Bydelsleder Carl Oscar Pedersen har i alle de årene han har ledet bydelsutvalget, vært opptatt av nærmiljøenes betydning i dagliglivet.

– Vi må hele tiden sørge for å ha gode og livskraftige lokalmiljøer. Det er her vi lever våre liv.

Pedersen sier at de snart to årene med korona har vist hvilken bærebjelke nærhet er for mange.

– Det er ikke tvil om at viruset har ført til at en god del har opplevd isolasjon og ensomhet. Når vi nå går mot lysere tider, håper jeg at flere søker seg til steder og aktiviteter som gjør at vi treffes og trives.

Det er ikke uten grunn at myndighetene gjør mye for at skolene skal fungere best mulig. Isolasjonen har vært en byrde for mange.

– Når det gjelder den eldre delen av befolkningen, er jeg glad for alt det som skjer på Skøyen aktivitetssenter og Ullern kultursenter.

Møteplassene for dem over 60 år har vært åpne under nesten hele pandemien.

– Det har vært viktig for bydelen at det har vært steder å gå til for å treffe andre.

Blå-grønn sløyfe

I bydelen er en også opptatt av de kommende generasjonene. Tidligere i år gikk Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønne ut med visjonen «Bypark Ullern». Her ønsker en blant annet å legge til rette for en sammenhengende blå-grønn sløyfe gjennom bydelen.

– Vi har ansvar også for de kommende generasjonene, sier Pedersen. Det var MDG som fremmet forslaget, som fikk støtte fra både Høyre og Venstre.

Forslaget handler om å ta vare på vassdragene og de grønne områdene langs vassdragene i en blå- grønn sløyfe med gangveier rundt i bydelen.

– For eksempel kan en starte på Skøyen. Så følger en sjøkanten til Lysaker og videre langs Lysakerelven oppover og tar til høyre ved Lysejordet og deretter følger dagens kraftlinje over Ullernåsen, sier Pedersen. På andre siden kan to alternativer velges, enten Mærradalen ned eller fortsette videre gjennom Husebyskogen og ta Makrellbekkdalen ned og videre langs Hoffselva mot Skøyen.

– Dette arbeidet vil fortsette også i det kommende året.

Bydelsutvalget har gitt Ullern byutviklingskomite (UBUK) i oppgave å utvikle en plan for det videre arbeidet. Her skal en beskrive mål og organisering samt skisserer en framdriftsplan.

– Dette er et spennende prosjekt.

Vann og bane

– Det er ikke tvil om at ny vannforsyning i Oslo kommune er en stor sak også i 2022. Den utbyggingen berører utrolig mange mennesker i vår bydel, sier Pedersen.

Dette er en utbygging beregnet til rundt 17 milliarder kroner.

– Vi har regelmessige møter med Vann- og avløpsetaten for å følge denne utbyggingen meget nøye.

Oslo kommune bygger en vannforsyning stor nok til å gi hele Oslo tilgang på rent drikkevann. Den nye vannforsyningen skal være klar i 2028.

– Når det gjelder Fornebubanen, så er det også en stor utbygging som berører vår bydel. Derfor forsøker vi å få til et like godt samarbeid der for å følge med i den utbyggingen, sier Pedersen, men må dessverre si at foreløpig har de ikke klart å få til det.

Fornebubanen er den største T-baneutbygging i hovedstadsområdet på mange tiår – den største siden Oslo øst ble en del av T-banenettet. Den nye strekningen skal gå fra Majorstuen til Fornebu.

Den nye T-banen skal sørge for en effektiv og god kommunikasjonsløsning for beboere i hele Oslo-regionen, redusere belastningen på overflatenettet i Oslo og Bærum, redusere framtidig trafikkvekst samt legge til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling langs traséen.