ANNONSE
Annonse
Akersposten

Byrådet sår tvil om Røatunnel

VANLIG DAG: Voksende trafikk og bymessig fortetting gjør at mer enn 30 000 biler passerer krysset hver dag. Foto: Vidar Bakken

I et brev fra Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel gis det uttrykk for at det ikke på noen måte er sikkert av den avtalefestede Røatunnelen blir noe av.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 08.11.2016 kl 08:53

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

RØA: Røatunnel var inne først i Oslpakke 1, så i Oslopakke 2, før den så etter mye om og men tilsynelatende ble sikret i den reviderte Oslopakke 3. Vedtaket om bymessig fortetting av Røa ble også fulgt opp med et løfte om Røatunnel i forbindelse med vedtaket.

En Røa-beboer ba nylig om status for prosjektet Røatunnel og fikk et svar fra byrådsavdelingen som ga liten grunn til optimisme. På den bakgrunn har Akersposten bedt byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) om en forklaring på hvorfor det skapes usikkerhet rundt Oslopakke 3 og Røatunnel.

Les også: Røatunnel-start i 2020

Ber om svar

Akersposten har sendt følgende mail til byråden/byrådsavdelingen fredag formiddag. Mandag ettermiddag har Akersposten ikke fått svar og velger å offentliggjøre henvendelsen til byråd for miljø og samferdsel. Leder av bydelsutvalget, Lars Asbjørn Hanssen (H), har kommentert saken.

Her er mailen Akersposten har sendt byråd Lan Marie Nguyen Berg:

"I et brev til en Røa-beboer som etterspør oppstart av Røatunnel svarer Byrådsavdeling for miljø og samferdsel følgende (tekst uthevet av meg):

Bymiljøetaten har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for en eventuell Røatunnel, hvor det utredes ulike konsepter for en slik løsning. KVUen legger til grunn en oppstart av byggearbeider i 2019 og tre års byggetid. Denne tidsplanen er svært foreløpig og vil måtte presiseres i senere faser av prosjektet.

KVUen blir for tiden kvalitetssikret eksternt (KS1). Deretter skal det, hvis man velger å gå videre med prosjektet, utarbeides et forprosjekt. Dette skal også kvalitetssikres eksternt (KS2). Først når KS2 er foretatt kan bystyret vedta en kostnadsramme for prosjektet og prosjektering påbegynnes. Det er følgelig for tidlig forutsettes i prosessen til å si med sikkerhet om prosjektet skal realiseres og til hvilken tid.

Betyr dette at byrådet kan tenke seg å bryte Oslopakke 3-avtalen som byrådspartiene har undertegnet? Røatunnel var et konkret forhandlingstema som resulterte i at det ble enighet om at Røatunnel skulle bygges, uten noen form for forbehold. Jeg siterer fra avtaleteksten:

Røa-tunnelen var i 2012-avtalen planlagt igangsatt fra 2016 med midler fra Oslopakke 3. KVU for Røa-tunnelen ble ferdigstilt i januar 2016. Det forutsettes at planleggingsarbeidet for Røatunnelen videreføres, slik at prosjektet igangsettes og finansieres med Oslopakke-3 midler senest fra 2020.

Jeg tar utgangspunkt i at denne avtaleteksten er gjeldende, og spør:

KVU var ferdig allerede i januar. Når er KS1 ferdig?

Er byrådsavdelingen klar for å sette i gang forprosjektet, så snart KS1 er ferdig?

Når kan bystyret forvente å få saken til behandling? Jeg er ikke ute etter måned eller dato, men en forventning ut fra normal saksbehandlingstid."

Les også: Røarevyen "Røa usensurert" sparker der andre står stille

Saken fortsetter under bildet.

FEIRET: Gruppeleder for Høyre og i forhandlingsutvalget for Oslopakke 3, Eirik Lae Solberg, feiret sammen med bydelsleder Lars Asbjørn Hanssen, da Røatunnel var vedtatt i juni. Foto: Vidar Bakken

– Tilbake til start

Leder av bydelsutvalget, Lars Asbjørn Hanssen, er ikke fornøyd med at bydelen igjen blir utsatt for usikkerhet med hensyn til Røatunnel.

– Den foreliggende KVU gir en god ramme for størrelsen og kostnadene på de ulike alternativer for Røatunnelen. Det foreligger en fremforhandlet helhetlig avtale der Røatunnelen er en del av denne avtalen. Bestemmer man seg eventuelt for å fravike avtalen, så er vi tilbake til start igjen. Avtaler er inngått, planer er lagt, prosessen er i rute, og målsettingen er klarlagt. Hvorfor bruker hun begreper som til de grader skaper usikkerhet om inngåtte avtaler? lurer Hanssen på.

Han fortsetter: – Dette er en håpløs måte å drive politikk på, og det blir umulig å få til helhetlige løsninger. Det er ikke rart at det blir kostbart å drive dette landet med slik vinglete adferd, sier bydelsutvalgslederen, som mener alle de flere hundre millioner kroner som nå er brukt og brukes på å få det hele i gang, vil være fullstendig bortkastet.

Les også:

Full fart på Røa - men Høyre tok kaka

Eieren av Elveli gård politianmeldt