ANNONSE
Annonse
Akersposten

Byrådet dropper Sollerudstranda

TAR GREP: Byråd Arild Hermstad (MDG) kan fortelle at det ikke lenger er aktuelt å bruke Sollerudstranda som utskipingshavn for de kolossale steinmassene.

Det ble litt av en gladmelding til befolkningen i Bydel Ullern og ikke minst til aksjonsgruppen "Redd Sollerudstranda". Marerittet med 7 års kontinuerlig anlegg og drift på Sollerudstranda blir forkastet. Men, hvor skal de enorme massene fra vannbehandlingsanlegget da fraktes ut fra?

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 12.07.2019 kl 10:40

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SOLLERUDSTRANDA: På sin siste dag som miljø- og samferdselsbyråd kommer Arild Hermstad (MDG) med den oppsiktsvekkende nyheten. Det blir ikke noe av at Sollerudstranda blir utskipingshavn for de enorme steinmassene fra vannbehandlingsanlegget.

Les også: «Nye endringer - B1 peker seg ut som eneste alternativ»

Dette kommer frem i et intervju med den ferierende byråden, som har svart på spørsmål fra Akersposten som er tilsendt per mail. Her blir også plassering av administrasjon/driftsbygg og plassering av portal på «Hundejordet» berørt. Her kommer intervjuet i sin helhet:

I forbindelse med valg av alternativ til administrasjon/driftsbygg så informerer VAV om at portal og tunnelinnslag vil komme på B1, jordet ut mot Sørkedalsveien, uansett hvor administrasjon/driftsbygget blir lagt. Dette kom uventet på mange. Var Byråd/byrådsavdeling oppmerksom på at portalen var låst til B1, uansett valg av lokalisering av administrasjon/driftsbygg og er det riktig som VAV påstår at dette har hele tiden vært eneste alternativ?

- Dette ligger i Planforslaget, som ble lagt ut på offentlig høring 1. februar i år. Planforslaget er ikke politisk behandlet ennå, men alle alternativene der krever portal og riggområde på Hundejordet (B1). Det vil dessverre generere støy for nærområdet, og kommunen vil samarbeide med interessenter og beboere i nærområdet for å minimere støy og ulemper i anleggsfasen.

Mener byråden at det er mulig å gjøre en realistisk vurdering av alternativene B4 og B5, med et tidsperspektiv hvor det skal foreligge forslag til reguleringsplan allerede i overgangen august/september? Verken Høegh Eiendom (B4) eller Forsvarsbygg (B5) har signalisert at de vil akseptere et slikt tiltak, noe som innebærer forhandlinger over tid.

- Som ansvarlig byråd for at Oslos innbyggere skal ha trygt drikkevann, er det viktig for meg at vi nå kommer videre og får startet bygging av dette store og viktige prosjektet for byen. Jeg skal gjøre mitt for at bystyret får saken til behandling i høst, slik at vi også kan unngå dagbøter fra Mattilsynet. Jeg har bedt Vann- og avløpsetaten om å vurdere alternativ B3, B4 og B5. Per nå tyder alt på det er B1 vi vil anbefalte til Bystyret. Det kan være at det kommer frem mer informasjon før den tid som gjør at vi skifter mening, men det er lite sannsynlig.

Det er beregnet at tunnelinnslag med vei og snuplass vil beslaglegge cirka 3,5 mål. Hvor vil byrådet finne erstatningsarealer for disse? Med administrasjon/driftsbygg i tillegg vil det være snakk om enda flere mål. Ifølge rikspolitiske retningslinjer skal erstatningsarealer finnes i nærområdet, ref. Fylkesmannens avgjørelse i ambassadesaken. Hvordan skal man løse dette med krav til erstatningsarealer?

- Når endelig plassering av driftsbygg og portal er ferdigbehandlet, skal prosjektet se på kompenserende tiltak for nærområdet. Et mulig tiltak er å utvikle gjenstående friområder ved B1 til arealer for lek og friluftsliv i samarbeid med lokalmiljøet. B1 alternativet er den løsningen som vil være minst belastende med hensyn til naturområder og trafikk i boligområdet på Huseby. Ved anleggsdrift vil det alternativet være på totalt 4,5 mål.

Var byråd/byrådsavdeling klar over at det vil bli et anlegg/riggområde på B1 på cirka 20 mål med kontinuerlig tungtrafikk og støy i 7 år og at det ikke er snakk om at dette riggområdet kan ligge noe annet sted enn B1 ifølge VAV. Dette er rett overfor Huseby skole og vil også berøre skoleveien til både Huseby skole og skolen i FO-bygget. Vil byråden be VAV om å vurdere andre alternativer?

- Dette kommer fra Planforslaget, som ikke har vært til politisk behandling enda. Vi vil selvsagt vurdere hvordan riggområdet kan bli så lite sjenerende som mulig når vi får forslaget til behandling. Å sikre trafikksikkerhet og trygg skolevei er viktig når de endelige planene skal legges.

Hva med riggområde og uttransport av stein i like mange år (7) fra Sollerudstranda. Vil det foreligge kompensatoriske tiltak for dette? Har byrådsavdelingen bedt VAV om å vurdere om utskiping av stein kan flyttes lenger inn i fjorden for å spare dette friområdet, noe som er foreslått av aksjonskomiteen «Redd Sollerudstranda».

- Sollerudstranda er en perle og et mye brukt friområde for befolkningen i bydel Ullern. Det må vi bevare, også i byggeperioden. Opprinnelig var planen å skipe ut masser med lekter fra Sollerudstranda via en tunnel fra Huseby. Den planen legges nå bort. Jeg har bedt Vann- og avløpsetaten se på andre løsninger for å fjerne masser når ny vannforsyning skal bygges. Massene skal nå fraktes med lastebil og blant annet brukes til å utvide Drammen havn.

På et oppfølgingsspørsmål fra Akersposten: Massene som skal kjøres ut på lastebil til Drammen, hvor skal de kjøres ut fra?, svarer pressekontakt ved byrådsavdelingen, Tuva Otterlei Blikom:

- Massene vil nå i stedet bli transport ut via en tunnelportal ved Makrellbekken og ut på Ring 3. Merk at Vann- og avløpsetaten opplyser om at det fortsatt vil være behov for noe anleggsaktivitet på Sollerudstranda, men at den nå reduseres til et minimum. Brukerne av stranda må regne med ca. 8 måneder med begrenset anleggsaktivitet, som skal skje utenom badesesongen.

LES OGSÅ: Nå står kampen om Sollerudstranda