Akersposten

– Byråden må vise at hun er styringsdyktig

VIRKELIG?: Lars Asbjørn Hanssen og Eirik Lae Solberg mener skiltet har lite hold i virkeligheten. Foto: Vidar Bakken

Leder av Samferdsels- og miljøkomiteen, Eirik Lae Solberg (H), mener at byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG)i byrådsavdeling for miljø og samferdsel lider av styringsvegring.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 06.01.2017 kl 20:49

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

RØA: Eirik Lae Solberg og leder av Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Lars Asbjørn Hanssen (H) mener at nok er nok når det gjelder manglende drift av den omtalte gangveien på Røa.

Molbopolitikk

– Så lenge dette er en offentlig godkjent gangvei, så skal den naturligvis driftes uansett hvor mye og hvor lenge Bymiljøetaten har tenkt å utrede og prosjektere en eventuell ny gangvei. Det er tydelig at byråd Berg ikke har kontroll på situasjonen. Nå må byråden vise at hun er styringsdyktig og instruere Bymiljøetaten. Sett utenfra fremstår dette som en molbopolitikk som Oslo kommune ikke kan være bekjent av, sier Lae Solberg.

Kommunaldirektør og byråd sier

Han viser til uttalelsen fra kommunaldirektør Inger-Anne Ravlum: «Vi beklager den inntrufne situasjonen som førte til usikkerhet for publikum vedrørende drift og vedlikehold av gang- og sykkelvei ved Røa bad.

Som du viser til i din henvendelse oppsto det en uenighet mellom to kommunale etater om kvaliteten på gang- og sykkelveien og hvem som var ansvarlig for drift og vedlikehold. Dette skal ikke påvirke Oslo kommunes beboere, og det er avklart med Bymiljøetaten at det er de som er ansvarlige for drift og vedlikehold av gang- og sykkelveien."

Og svaret til bystyrerepresentanter fra byråd Berg: «Jeg har bedt BYM om å ta ansvaret for drift og vedlikehold for gang og sykkelveien ved Røa bad.»

Ikke la etaten overstyre

-– Det kan ikke forstås på annen måte at Bymiljøetaten skal være utførende av drift og vedlikehold av gangveien. Denne saken vil jeg ta opp i Samferdsels- og miljøkomiteen. Nå må byråden sørge for at gangveien blir driftet i henhold til egen uttalelse i saken og ikke la etaten overstyre hennes beslutninger.

MÅ TA STYRING: Lars Asbjørn Hanssen og Eirik Lae Solberg mener at byråden må ta styring og få på plass driften av gangveien. Foto: Vidar Bakken

Prestisjekamp

Bydelsleder Lars Asbjørn Hanssen mener det hele bunner i en prestisjekamp mellom Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten.

– Gangveien er altså godkjent av Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten og gangveien er anlagt i henhold til reguleringsplan og reguleringsbestemmelser vedtatt av bystyret. Dermed er det saken uvedkommende om Bymiljøetaten i etterkant kommer opp med egne krav, normaler og standarder, sier bydelslederen.

– Jeg ser at etaten henviser til Plan- og bygningsetaten som ansvarlig oppfølger, som altså har godkjent gangveien og mener den er fullt ut brukbar. Det føles ikke særlig oppklarende at en godkjent gangvei plutselig blir farlig og lite brukbar som en følge av interne og til dels uklare etatsforhold, som også kommunaldirektør Ravlum peker på i sin uttalelse. Kan det være urimelig å forvente at etatene samordner seg slik at de kan tjene publikums interesser, som er selve formålet med kommunal virksomhet, spør Hanssen.

Han peker på at det må bli en interessant diskusjon mellom to MDG-byråder.

Hanna Marcussen er byutviklingsbyråd og har ansvaret for Plan- og bygningsetaten. Nå må Berg og Marcussen finne ut hvilken av etatene som har rett og det blir spennende å se hva de kommer frem til, sier Hanssen.

Gjør jobben for 15000 kroner

Akersposten har gjort en uformell henvendelse til leverandører som blant annet drifter gangveier. Hva koster det å måke og strø denne gangveien resten av denne vinteren? Vi har fått et tilbud på i underkant av 15.000 kroner for maskinell måking og strøing resten av vinteren.

– Det er vel nesten mindre enn det det har kostet Bymiljøetaten å lage samt sette opp og ta ned skiltene i to omganger. Hvis Bymiljøetaten fortsetter å nekte å drifte gangveien, så må kommunen i stedet la en privat aktør gjøre det. Jeg stoler på at Plan- og bygningsetatens godkjennelse av gangveien gjelder og at den dermed med riktig skilting skal være trygg. Både byrådsavdelingen og etaten har et budsjett som kan finansiere at en privat aktør gjør jobben. Byrådsleder Raymond Johansen har også et eget budsjett for påkommende tilfeller, og det er også byrådslederen som til syvende og sist har ansvaret for at byrådet er styringsdyktig, sier Lae Solberg.

Akersposten har spurt byrådsavdeling for miljø og samferdsel hvordan Bymiljøetaten kan overprøve en instruks fra etaten om å drifte gangveien. Vi har fått bekreftet at kommunaldirektør Inger-Anne Ravlum står bak følgende uttalelse og at byråd Lan Marie Nguyen Berg er orientert om denne:
"Det er ikke uenighet mellom byrådsavdelingen og Bymiljøetaten (BYM) ang driftsansvar for gangveien. Dette ansvaret er gitt BYM via brev, som du er vel informert om. Del av ansvaret er også hvordan de skal drifte gangveien. Etaten har påpekt at det er flere ting ved gangveiens utforming som må undersøkes nærmere og eventuelt utbedres før de kan sette i gang med ordinær vinterdrift. Det er derfor satt opp et midlertidig skilt. Det betyr ikke at etaten har fraskrevet seg ansvaret.

Bymiljøetaten gjør de vurderinger som er nødvendig for drift av alle kommunale gangveier. Byrådsavdelingen er opptatt av at det skal være sikkert å ferdes på alle gangveier og forholder seg til de faglige vurderinger som etaten til enhver tid gjør."