ANNONSE
Annonse

Bydel Ullern tar styringen på Smestad

UTFORDRERE: Tore Strandskog og Carl Oscar Pedersen på taket av bydelshuset med Smestadområdet i bakgrunnen. Foto: Vidar Bakken

Bydel Ullern har bestemt seg. Bydelen vil ha et eget, grundig områdestudie som en motvekt til Plan- og bygningsetatens prosess og mandat for områdeplanen for Smestad.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 25.04.2017 kl 12:10

ANNONSE
Annonse

ULLERN: - Bydelsutvalget har vedtatt å utrede et selvstendig områdestudie for Smestadområdet. Vår strategi er at vi vil være et betydelig høringsorgan i forbindelse med Plan- og bygningsetatens områdeplan for Smestad. Det er viktig å ikke være naiv i denne prosessen. PBEs mandat fra byrådet er å utrede et områdeprogram med 100 prosent utnyttelse og to alternativer med lavere utnyttelse. De to siste oppfatter vi som å ha ren symbolverdi, sier Tore Strandskog (H), leder av Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite.

Motkompetanse

- Det betyr ikke at vi er negative til PBEs ønske om en prosess med lokal involvering. Bydelen er blant annet aktivt med i den samspillgruppen som er opprettet av etaten. Samtidig ønsker vi en prosess på egne premisser, med den hensikt å bygge opp faglig motkompetanse med lokal forankring. PBE er ikke glad for dette, men vi ser dette som strengt nødvendig med bakgrunn i det begrensede mandat som etaten har fått når det gjelder utredning av områdeplanen, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H).

Les også: - Utidig innblanding av Plan- og bygningsetaten

Setter foten ned

- Det har kommet mye ny informasjon den siste tiden, både med hensyn til befolkningsvekst, trafikkavvikling og ikke minst hvilke kulturhistoriske verdier som ligger i området. Vi er trygge på at det vi gjør er riktig. Vi trenger et uavhengig studie. Vi setter foten ned og spør, hva er egentlige det faktiske behovet for bymessig fortetting av Smestad, sier Strandskog.

Naiv tilnærming

- Det er flere betenkelige sider i forløpet av områdeplanen. Her har man sett helt bort fra de trafikale problemene knyttet til blant annet Smestadkrysset, som i mange år har vært et problemkryss og som med flere tusen nye boliger vil få uante konsekvenser for krysset. Denne problematikken ønsker ikke dagens byråd å forholde seg til.

- Nå må de ta innover seg at dette er et problem. Det er en naiv tilnærming til problemet å tro at folk flest har endret vanene til å gå, sykle eller bare bruke kollektivt innen nye blokker reiser seg på Smestad, særlig med tanke på at kollektivnettet allerede er sprengt i rushtiden. At Smestadkrysset ikke ble en del av prosessen da Kommuneplanen ble vedtatt er synd. Det må også Høyre i tidligere byråd og bystyre ta sin del av ansvaret for da Kommuneplanen ble vedtatt. Det er ikke for sent å snu. Nå opplever vi bare at byrådet skyver Kommuneplanen foran seg, sier Pedersen.

Utbygger i strupen på aksjonsgruppen på Smestad

Må tenke helt nytt

- Det samme gjelder den utredningen som Byantikvaren har gjort. Det ble en vekker å få vite hvilke kulturhistoriske verdier det er snakk om i dette området. Det skulle vært utredet på forhånd og vært et premiss i forbindelse med den vedtatte Kommuneplanen. Nå har vi gjort Byantikvarens utredning til en del av vårt mandat. Smestad har et særpreg med nasjonale verdier som ikke må forsvinne.

- Vi må begynne å tenke helt nytt også med hensyn til befolkningsutvikling, når vi ser en tendens til at befolkningsveksten blir mindre enn tidligere antatt. I siste omgang kan det godt være at 0-alternativet er det mest realistiske for Smestad. Uansett er det ikke utbyggernes interesser som skal være retningsgivende. Det er nok av byggeklare tomter i byen fra før, sier Strandskog.

Les også: Fortetting, ikke rasering!

Avgjørende for legitimiteten

Bydel Ullern tar sikte på å ha områdestudiet klart før sommeren. Studiet omfatter hele området som er tiltenkt bymessig fortetting, både i bydel Ullern og Vestre Aker. Et arkitektkontor er allerede i gang med arbeidet.

- I denne prosessen vil vi gjennomføre møter med ulike grupperinger lokalt og samtidig ha en god intern politisk forankring i Ullern. Det er helt avgjørende for legitimiteten og egenverdien for det vi vil spille inn i den videre prosess. Alternativene vi ser på er restriktive med klare krav til bevaring og miljø.

- Et såkalt null-alternativ er mer aktuelt, og premisser i småhusplanen som er gjeldende regulering for området, må legges til grunn uansett. Verneverdige bygg skal synliggjøres og bevares, og de trafikale forholdende skal belyses. Sistnevnte ønsker som sagt ikke byrådet å forholde seg til, sier Pedersen.

Les også:

Mærradalen forlenges til Abbediengen

Hva gjør at du trives i ditt nabolag?

Brukte 270 000 0g mistet alt

"Båtopplaget i Bestumkilen forsvinner"

ANNONSE
Annonse