ANNONSE
Annonse

Blir dette nye Slemdal sentrum?

MASSIVT: Flere mente Union Eiendomsselskaps mulighetsstudie for Slemdal var voldsomt. Foto: Vidar Bakken

Plan- og bygningsetaten legger opp til 10 etasjer i Slemdal sentrum. En boligutvikler har tatt konsekvensen av det.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 20.09.2018 kl 11:34

ANNONSE
Annonse

HUSEBY: Vestre Aker Høyre arrangerte publikumsmøtet om bymessig fortetting, med fokus på Slemdal. Denne gangen møtte to boligutviklere med planer for sentrale Slemdal, som presenterte henholdsvis et forlag til regulering av et delområde og en mulighetsstudie for et annet større delområde.

Byantikvaren kritisk

Først innledet Marte Muan Sæther fra Byantikvaren om etatens syn på Plan- og bygningsetatens forslag til planprogram, som etter politisk vedtak vil danne grunnlaget for områdereguleringen av Slemdal.

I planprogrammet har PBE gått inn for alternativ 2, som innebærer den største utnyttelsen av Slemdal, med opp til 10 etasjer sentralt på Smestad med avtrapping ned til 4 etasjer i ytterområdet. I dette alternativet er lagt lokk over nedgravd T-bane og planfritt kryss. Alternativ 1, som ikke er foretrukket, angir blant annet maks etasjetall på 7 etasjer i Slemdal sentrum.

Les om PBEs forslag: Går for 10 etasjer og lokk på Slemdal

Sæther viste til Byantikvaren uttalelse og konklusjonen i denne.

- Byantikvaren mener at begge alternativer legger opp til høyder som sprenger skalaen i området. Vi anmoder om at minimumsalternativet justeres ned til 6 etasjer. Vi ønsker en moderat utvikling med tett-lav struktur og ivaretakelse av kulturminner i tråd med de føringer som vi har gitt i uttalelsen, sa Sæther.

Hun viste et kart over området med en rekke bygninger som enten er vernet eller er på gul liste. Sæther understreket at etaten ikke var ferdig med registrering av kulturminner i planområdet.

- Byantikvaren anmoder Plan- og bygningsetaten om å utrede et nytt alternativ basert på minimumsalternativet. Byantikvaren vurderer også å stille eget planalternativ, sa Sæther, som viste til at etaten i konklusjonen også er sterkt kritisk til at planprogrammet ikke angir maksimal utnyttelse for utredningsalternativene, og derfor ikke gjør det mulig å ta stilling til dette ved oppstart av arbeidet.

Følg denne lenker for å se hele uttalelsen til Byantikvaren.

Saken fortsetter under bildene

KRITISK: Marte Muan Sæther fra Byantikvaren var kritisk til planprogrammet. Her viser hun avmerkede bygg på Slemdal som er bevaringsverdige. Foto: Vidar Bakken

Nedskalert prosjekt

Neste ut var Slemdal Utvikling, som har kjøpt opp flere eiendommer på nordsiden av Slemdalsveien.

Oppgaven fra Slemdal Utvikling, som ble introdusert av Kjersti Haagaas, var å skape et område med tydelig stedsidentitet, stedskvalitet, gode torg og møteplasser. Andre stikkord er stort mangfold og miljøvennlig.

R21 Arkiteker vant konkurransen for utvikling av området og dette ble presentert av Thomas Thorsnes.

Thorsnes påpekte at oppdragsgiver ville ha et nedskalert prosjekt uten å legge vekt på høy utnyttelsesgrad.

- Vi har lagt vekt på et prosjekt som ivaretar støyutfordringene mot Slemdalsveien og småhusbebyggelsen i bakkant, samtidig som vi har lagt vekt på gode lysforhold med attraktive uteområder med to torg og stillesoner. Den nye bebyggelsen er avtrappet mot småhusbebyggelsen og vi har laget nye forbindelseslinjer fra småhusbebyggelsen mot sentrum av Slemdal. Byggene er fordelt på flere volumer og høyder, hvor det høyeste bygget er på 6 etasjer, sa Thorsnes blant annet.

Det er planlagt butikker og servicefunksjoner ut mot Slemdalsveien og prosjektet er uavhengig av hvilken veiløsning det blir i Slemdalkrysset.

Les også: Planlegger 132 leiligheter ved Slemdal t-banestasjon

MODERAT FORSLAG: Kjersti Haagaas fra Slemdal Utvikling introduserte med hvilke tanker selskapet hadde for Slemdal. Foto: Vidar Bakken

80 til 90 prosent leiligheter

I samspillgruppen som skal komme med innspill til områdereguleringen, sitter blant andre Arne Sødal fra «moderasjonsgruppen», som har utarbeidet en alternativ plan for Slemdal.

Dessverre sviktet teknikken da Sødal skulle illustrere forslaget.

- Vi har utarbeidet et forslag som er i tråd med 150 uttalelser som har kommet inn i forbindelse med planprogrammet som representerer beboerne i området, sa Sødal.

Han understreket at trafikkproblemet for å få til et levelig Slemdal måtte løses og at man ikke måtte bygge høyt og tett i kontrast til Slemdals småhusbebyggelse. Han mente at man kunne oppnå god fortetting med maks fire etasjer og med en blandet bebyggelse som reflekterer at Slemdal har cirka 1/3 leiligheter, 1/3 rekkehus/tomannsboliger og 1/3 leiligheter.

Skulle vi følge alternativ 2 i planprogrammet vil Slemdal i fremtiden bestå av 80 til 90 prosent leiligheter, sa Sødal, som understreket at med moderasjonsgruppens forslag ville alle bevaringsverdige bygg på Byantikvarens liste bestå.

Han mente at utbygging på et lokk over T-banen og fortsatt gjennomgangstrafikk er en dårlig løsning.

- Med det blir det et eiendomsprosjekt og ikke et stedsprosjekt, sa Sødal, som ikke opplevde medvirkningsprosessen som reell.

Han viste til arkitekturen i området med ulike stilarter og så tenke bygninger som reflekterer disse.

Les Sødals innlegg om plansmier som også omhandler Slemdal.

Voldsomt

Union Eiendomskapital disponerer Slemdal senter og parkeringsplassen ved T-banen. Are Duus Carlsen presenterte en skisse for utbygging av denne delen av planområdet. Han understreket at dette kun var et mulighetsstudie som var laget de siste uken.

- Vi tar sikte på en blanding av boliger, kontorer og butikker. I mulighetsstudiet er det tatt utgangspunkt i planprogrammet. Vi vil skape større aktivitet på Slemdal med blant annet større butikktilbud. Og en bedre sentrumsstruktur, sa Duus Carlsen.

Skissen viste utbygging på lokk over T-banen, parkeringsplassen, Slemdal senter og videre langs Stasjonsveien. Basert på blokker og med det høyeste bygget tegnet inn med 10 etasjer. Forutsetningen for bygging over lokk, er at utbygger gir anleggsbidrag til Sporveien.

Flere av tilhørerne syntes dette var voldsomt, også sammenliknet med prosjektet til Slemdal Utvikling. En uttrykte at det ikke var tatt hensyn til området rundt.

- Dette er bare en skisse og det er ikke bestemt noe om byggehøyder. Spørsmålet er om man ønsker kosmetiske endringer eller et nytt Slemdal sentrum, sa Duus Carlsen.

Les også: Planlegger 280 boliger og lokk over t-banen på Slemdal

Møteleder Yngvar A. Husebye var bekymret for at det ikke var noe samarbeid mellom de to store aktørene Slemdal Utvikling og Union.

- Vi må få en masterplan. Utbyggere må snakke sammen, sa Husebye.

Det var ulike reaksjoner på de forskjellige presentasjonene. Felles for disse var viktigheten å ta hensyn til småhusbebyggelsen, bygge ut moderat rundt selve stasjonsområdet og finne en løsning på trafikkproblemene.

Les også:

- Denne planen er ikke hugget i sten

Vil rive villaen, men Byantikvaren sier nei

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse