ANNONSE
Annonse

Ble skadet av bommen – Sporveien tar ikke ansvaret

Frank Wittendal var på besøk fra Frankrike da han i juni ikke fikk med seg at bommen var i anmarsj. Resultatet ser vi innfelt. Sporveien vil ikke ta ansvaret for hendelsen. Foto: Privat

«Når kunder får bommen i hodet, er de på vei inn til perrongen, eller oppholder seg på perrongen. Dette er ikke opphold i vognene og under av- og påstigning. Dette faller derfor utenfor det objektive ansvaret etter jernbaneansvarsloven.»

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 16.07.2017 kl 09:57

ANNONSE
Annonse

VETTAKOLLEN: Det var søndag 11. juni i år at Frank Wittendal ble truffet av bommen ved Vettakollen t-banestasjon, med et blødende sår i hodebunnen som resultat.

Wittendal, som bor i Frankrike, var på besøk hos sin venn Kjell Løvold, og Løvold varslet Sporveien om hendelsen. Han fikk først et svar fra Sporveien, der det står at opplysninger må hentes før de kan ta stilling til ansvarsspørsmålet.

Fraskriver seg ansvar

I forrige uke fikk Løvold ny epost fra Sporveien, etter at de har gjort en grundig vurdering av hendelsen. I eposten skriver Sporveien blant annet:

«Når kunder får bommen i hodet, er de på vei inn til perrongen, eller oppholder seg på perrongen. Dette er ikke opphold i vognene og under av- og påstigning. Dette faller derfor utenfor det objektive ansvaret etter jernbaneansvarsloven.»

Sporveien viser til blant annet denne paragrafen i Jernbaneansvarsloven:

§ 3: Jernbanen plikter å erstatte personskade som driften av jernbanen volder og som rammer en reisende under hans opphold i jernbanevognene eller under på- eller avstiging ). Dette gjelder selv om skaden ikke kan legges jernbanen til last.

Viser til aktsomhetsplikt

Sporveien viser også til Jernbanelovens paragraf 9, og de siterer denne:

«Alle som oppholder seg på jernbanens område plikter1 å følge de sikkerhetsanvisninger som gjelder for stedet. Det er forbudt for publikum: a) å stige på og av tog som er i bevegelse; b) å oppholde seg på jernbanens område som ikke er beregnet for publikum; c) å benytte planovergang når tog kan ventes.»

Sporveien mener at «som følge av denne regelen har alle en aktsomhetsplikt når de beveger seg inn på jernbanens område, og bommen marker grensene for dette. Hensikten med bommene er å varsle publikum om at tog er i anmarsj og at man nå beveger seg inn på et jernbaneområde.»

Sporveien konkluderer derfor slik:

"Som følge av at det ikke foreligger ansvarsgrunnlag i de aktuelle sakene, er det ikke grunnlag for at Sporveien sender noen beklagelse.

Dersom det er aktuelt å svare klagerne, må svaret vise til publikums aktsomhetsplikt når de beveger seg inn på jernbaneområdet og Sporveien ikke har noe ansvar når bommen treffer folk i hodet.»

Løvold reagerer

På vegne av sin kamerat har Kjell Løvold onsdag 12. juli skrevet et svar til Sporveien. Han er uenig i konklusjonen.

«Sporveien trekker en forhastet slutning når de viser til at de kun har ansvar for uhell ved av- og påstigning m.m., slik at de aldri har ansvar for uhell som f.eks. bare skjer på perrongen. Det kan nok være riktig at de ikke har ansvar for uhell som fysisk bare finner sted på perrongen (…). Sporveien har fortsatt ansvar for uhell som følger av driften av jernbanen, uansett om uhell som følge av driften skjer på perrongen, i t-banevognen, på gaten (…), skriver Løvold blant annet.

I brevet til Sporveien skriver Løvold også:

«Det at de reisende har en aktsomhetsplikt, må være riktig. Men det objektive ansvaret til Sporveien er klart og strengt. Aktsomhetsplikten til de reisende bør ikke kunne frita Sporveien for ansvaret som følger av driften av t- banen, når uhellet først er et faktum.»

Vettakollen-mannen forlanger i brevet at Sporveien skal beklage hendelsen til Frank Wittendal. Han ber også om at gropen i veien rett utenfor bommen fylles igjen og at bommen flyttes inntil gjerdet.

Har merket i asfalten

Etter hendelsen 11. juni har Sporveien forøvrig gjennomført et tiltak som skal gjøre folk mer oppmerksomme på bommen. Dette omtaler de slik i eposten:

«Det er nå gjort en oppmerking i asfalten på gjeldende planovergang etter hendelsen. Dette har ingen betydning for ansvarsforholdene i de aktuelle sakene, men er et adekvat tiltak for å forebygge tilsvarende hendelser.»

LES OGSÅ: Advarte mot bommen – så smalt det igjen
Tingstuåsen er reddet

Følg Akersposten.no på Facebook

ANNONSE
Annonse