ANNONSE
Annonse

- Bilens dominans er definitivt forbi

100 PROSENT UTNYTTELSE: Området rundt T-banen og Smestad-lokket. Grape Architects/Topic Architecture

Biltrafikken skal strupes i forbindelse med planene for Smestad, hvor mulighetstudiene for 50, 75 og 100 prosent utnyttelse er lagt frem.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 07.03.2018 kl 16:01

ANNONSE
Annonse

SMESTAD: Dagens utnyttelse av planområdet er på cirka 30 prosent. Mulighetstudiene som Plan- og bygningsetaten har lagt frem, kan i sin helhet leses på etatens saksinnsyn for områderegulering Smestad.

Se gallup lenger ned i saken

Smestadkrysset blir rundkjøring

Mulighetsstudiet med 50 prosent utnyttelse, legger opp til å utnytte området/aksen Smestad-Hoff til fortetting, fordelt på 33 500 m2 bolig og 17 700 m2 næring. Boligene fordeles på boligblokker 3-5 etasjer og tre etasjers rekkehus. Næringsbyggene nær Smestadlokket er tenkt å være på 4-6 etasjer. Store deler av småhusbebyggelsen blir bevart. Torgløsning ved T-banestasjonen.

Det slås fast at «bilens dominans er definitivt forbi». Det innebærer blant annet at Smestadkrysset gjøres om til rundkjøring og at Sørkedalsveien blir en bygate med lavere fart og hvor sykkel, gange og kollektivtransport blir prioritert. Aksen Smestad-Hoff legges opp til en blå/grønn struktur.

Tekst fortsetter under bildene. Klikk på bildene for større versjon.

50 PROSENT: Utbygging rundt stasjonsområdet. Skisse: Dyrvik arkitekter

50 PROSENT: Utbygging mot Hoff. Skisse: Dyrvik arkitekter

50 PROSENT: Perspektiv. Skisse: Dyrvik arkitekter

Graver ned T-banen

75 prosent-varianten legger opp til at T-banen mot Majorstua graves ned og skaper rom for ny bebyggelse på og langs linjen og nye gang/sykkelvei-forbindelser. Store deler av bevaringsverdig bebyggelse/småhusbebyggelse blir beholdt. Eget kollektivfelt på Smestadlokket og Ring 3. Næringsbygg på 4-8 etasjer nærmest Ring 3. Ulike boligbygg fordelt på bygg mellom 3 til 6 etasjer.

Del legges opp til næringsarealer på 25 700 m2 og 1854 boliger fordelt på 128 600 m2. Torgløsning.

75 PROSENT: Utbygging av området.

75 PROSENT: Perspektiv

Struping av trafikken

Mulighetsstudiet med 100 prosent utnyttelse gir ikke rom for å bevare store deler av småhusbebyggelsen. Kollektivtrafikk, sykkel og gange har høy prioritet. Det legges opp til struping av trafikken gjennom et såkalt T-kryss, hvor Jon Smestads vei og Munkengveien blir gjennomkjørings/avlastningsveier og det etableres nye gang og sykkelforbindelser. Gode kollektivløsninger på Smestadlokket. Det er beregnet at det vil bli tilført cirka 63 800 m2 næringsarealer og 164 700 m2 boligareal med 2031 boliger. Torgløsning.

Les også: - Bruker villaveier for å gjennomføre et umulig prosjekt

100 PROSENT: Utbygging av området. Grape Architects/Topic Architecture

100 PROSENT: Perspektiv. Grape Architects/Topic Architecture

Gallup

Hvilken løsning for Smestad liker du best?

Vis resultat

– Ødelegger folks hjem

Høyre avviser samtlige mulighetsstudier og holder fast ved at småhusområdet på Smestad skal beholdes. Pia Farstad von Hall er Høyres gruppeleder i bystyrets byutviklingskomité. Hun reagerer blant annet sterkt på planer om store kontorkomplekser rundt Smestadkrysset i forbindelse med 100 prosent utnyttelse.

- Utnyttelsen det er åpnet for på Smestad viser hvor galt det blir om vi tenker at Smestadkrysset skal utvikles til bymessig område. Det kan ikke være meningen at Smestad skal løse kontorkapasiteten i Oslo. Forslaget vil ødelegge flere småhusområder og med det folks hjem. I tillegg vil forslaget bidra til trafikkaos i området. Hverken gående, syklende eller kjørende er tjent med en slik situasjon. Jeg kan ikke forstå at bedrifter vil være interessert i å etablere seg i et område med så store utfordringer som det i så fall vil bli på Smestad, sier Farstad von Hall i en kommentar.

Hun stå fast ved at Smestad-området ikke egner seg til bymessig fortetting.

- Høyre vil tilbakeføre Smestad til småhusplanen. Det har vi ikke fått Arbeiderpartiet og MDG med oss på. Det er synd.

Les også:

100 prosent utnyttelse av Smestad

"Massiv utbygging av Smestad er urealistisk"

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse