ANNONSE
Annonse

Ber om flere tips nesten 25 år etter

Utenfor boligen sin i Dagaliveien ble forlagssjef i Aschehoug, Wiliam Nygaard skutt ii oktober 1993. Foto: Politiet

«Vi vil gjøre alt som realistisk sett er mulig for å oppklare saken.»

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 09.10.2018 kl 13:58

ANNONSE
Annonse

SLEMDAL: Det skriver Kripos på Politiets nettsider tirsdag morgen, bare to dager før foreldelsesfristen i saken der forlagssjef William Nygaard ble forsøkt drept ved sin bolig i Dagaliveien på Slemdal. Udåden skjedde 11. oktober 1993.

I saken skriver Kripos at de nå har siktet flere personer i saken, personer som er utenlandske statsborgere og som ikke oppholder seg i Norge nå.

Den første etterforskningen av drapsforsøket foregikk aktivt frem til 1998, skriver Kripos.

«I 2008 ble det fra eksternt hold, først og fremst gjennom journalist Odd Isungsets dokumentarprogram Blodsporene fra Dagaliveien, fremført kritikk av at etterforskningen var avsluttet uten at alle adekvate etterforskningsskritt var gjennomført. Det resulterte i at Riksadvokaten i juli 2009 ga Kripos i oppdrag å sluttføre etterforskningen, og embetet uttalte i den forbindelse at handlingen fremstår som et angrep på grunnleggende samfunnsverdier. Oslo statsadvokatembeter er fortsatt ansvarlig på statsadvokatnivå.,» skriver Kripos og fortsetter:

«Siden 2009 er det gjort nye etterforskningsskritt som supplerer resultatet av de tidligere undersøkelsene. Det samlede resultatet av etterforskningen gir ingen holdepunkter for at drapsforsøket var motivert av andre forhold enn Nygaards rolle som utgiver av boka Sataniske vers i april 1989. Handlingen fremstår som et angrep rettet mot det trykte ords frihet. Det legges til grunn at forholdet rammes av straffeloven (1902) § 99a samtidig som det er et forsøk på overlagt drap, jf. samme lov § 233 jf. § 49.»

I og med at saken ikke er foreldet, er Kripos fortsatt interessert i informasjon som kan bidra til oppklaring. Kontaktinfo: 23 20 80 00 eller e-post: tips.kripos@politiet.no

«Vi vil gjøre alt som realistisk sett er mulig for å oppklare saken, og av hensyn til den videre etterforskning og det sterke ønsket om oppklaring er det ikke mulig for politiet å gi ytterligere informasjon nå. Det må tas høyde for at også den videre etterforskningen vil være tidkrevende,» skriver Kripos.

ANNONSE
Annonse