ANNONSE
Annonse

460 vestkantungdommer banker på dører

PÅ DØRENE: 460 konfirmanter fra alle menighetene i vårt område; Ris, Røa, Voksen, Skøyen og Ullern, går fra dør til dør tirsdag kveld og samler inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Illustrasjonsfoto: Erlend Angelo, Kirkens Nødhjelp

– Rent vann redder liv, sier Asbjørn Håkonseth i Skøyen menighet, lokal aksjonsleder for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, som 460 konfirmanter i menighetene Skøyen, Ullern, Røa, Voksen og Ris deltar i tirsdag kveld.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 16.03.2016 kl 00:39

ANNONSE
Annonse

OSLO VEST: Bøssebærere fra menighetene i bydelene våre gir deg mulighet til å støtte Kirkens Nødhjelps arbeid i katastrofer. Tirsdag 15. mars får folk i bydelene våre mulighet til å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016. Da besøker rundt 460 konfirmanter fra menighetene, i tillegg til andre unge og voksne, alle husstander for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid.

Bøssebærerne kommer fra de fem menighetene i bydelene; Skøyen, Ullern, Røa, Voksen og Ris.

Vann er kritisk

Årets aksjon heter «I kriser er vann kritisk». Den retter oppmerksomheten mot Kirkens Nødhjelps vannarbeid i katastrofer, og hvordan klimaendringene skaper flere og verre katastrofer.

Pengene går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden, og vil blant annet bidra til at organisasjonen raskt kan stille med rent vann når katastrofen rammer.

– Rent vann redder liv. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. Vår støtte gir Kirkens Nødhjelp mulighet til å handle raskt og gjøre en best mulig jobb. Derfor håper vi folk tar godt imot oss og har pengene klare når vi kommer med bøssene, sier Asbjørn Håkonseth, som er lokal aksjonsleder i Skøyen menighet.

Mange store kriser

Aksjonstemaet er dagsaktuelt. Aldri før har verden sett så mange store katastrofer på en gang, og flyktningkrisen har gjort at lidelsene også har rykket nærmere oss her hjemme i Norge. Kirkens Nødhjelp har katastrofeinnsats i en rekke land.

– Det siste året har Kirkens Nødhjelp gitt rent vann til blant andre flyktninger i Sør-Sudan, Syria, Nord-Irak og langs fluktrutene i Europa, flomofre i Malawi, tørkerammede i Etiopia og jordskjelvrammede i Nepal. Pengene vi samler inn i fasteaksjonen er enormt viktige for at vi skal klare dette arbeidet, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Det hjelper å engasjere seg

– Inspirerende

Fasteaksjonen har en lang tradisjon i Kirkens Nødhjelp og i menighetene, og ble arrangert første gang i 1967. I fjor ble det satt ny innsamlingsrekord på landsplan, med 37 millioner kroner.

– Det er inspirerende å se hvordan både unge og voksne sammen bidrar til å gjøre en forskjell for de som trenger det mest, sier Asbjørn Håkonseth.

Han og aksjonslederne fra de andre menighetene oppfordrer til å ta godt imot bøssebærerne, men ber også om at flere skal bli med som bøssebærere.

Solveig Gjesdal, som leder aksjonen i Ullern menighet, forteller at foreldre, speiderne og barnekoret stiller opp sammen med de 120 konfirmantene.

– Og for andre som vil gå med bøsse, er det bare å møte opp i Ullern menighetshus klokken 17.30 på tirsdag, sier hun. – Det er viktig for oss at flest mulig får muligheten til å støtte Kirkens Nødhjelp under fasteaksjonen 15. mars.

Aksjonslederne i de andre menighetene har det samme budskapet. I Skøyen, Ullern, Røa og Voksen starter aksjonen klokken 17.30, og i Ris starter bøssebærerne klokken 18.15.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 15. mars

• Utfordrer oss til å gi penger til rent vann når katastrofen rammer. I kriser er vann kritisk.

• Det er menighetene landet rundt som står for gjennomføringen.

• Pengene som samles inn under fasteaksjonen går til alt av Kirkens Nødhjelps arbeid, og gir organisasjonen nødvendige økonomiske muskler til å handle raskt når katastrofen rammer.

• Du kan støtte aksjonen direkte ved å:

• Benytte kontonummer 1594 22 87493

• Sende en sms til 2426 (200 kroner)

Kontaktinformasjon menighetene:

• Skøyen: Trosopplæringsleder Asbjørn Håkonseth, tlf 23 62 94 25 / 488 65 942, ah543@kirken.no

• Ullern: Kateketvikar Solveig Gjesdal, tlf 992 60 678, sg585@kirken.no

• Røa: Trosopplæringsleder Åse Kristine Nordlund, tlf 23 62 94 35, an544@kirken.no

• Voksen: Diakon Espen Rakli, tlf 23 62 94 56 / 922 13 663, er282@kirken.no

• Ris: Menighetspedagog Vibeke Kolstø Andersen, tlf 23 62 94 78 / 957 33 064, va473@kirken.no

ANNONSE
Annonse