ANNONSE
Annonse

32 år siden bommen kom – fortsatt ingen løsning

MENINGSLØST: Mange synes fremdeles at det er meningsløst at skolebarn må gå spissrotgang i trafikken, når en rekke av disse bilene i Skogryggveien kunne ha kjørt en annen vei. Per-Trygve Hoff (H) følger saken fra bystyret.

Det står bokstavelig talt stille i Svenstuveien. Nå har riktignok byråd Lan Marie Berg på nytt bedt Bymiljøetaten på om å estimere for tid og kostnader knyttet til å fjerne bommen - eller ikke.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 04.12.2018 kl 13:01

ANNONSE
Annonse

VETTAKOLLEN: Tidligere i år ba samferdselsbyråd Lan Marie Berg om et tids- og kostnadsestimat for opparbeidelse av Svenstuveien. Det skulle danne grunnlaget for en beslutning om å fjerne bommen, som nærmest er et folkekrav i nærområdet.

Forundret

Oppgaven ble gitt til Bymiljøetaten, som til manges forundring kom tilbake med et svar uten noen form for estimat. Etaten støttet seg i stedet på argumentene som oppsitterne har, altså de som har ansvaret for bommen. Etaten skriver: Bymiljøetaten er enig med oppfatningen til Svenstuveien Veilag (oppsitterne - journ.anm.) om at etableringen av et godt fortau i Skogryggveien er en bedre løsning enn å åpne bommen i Svenstuveien.

Les kommentaren: «Bomsaken er en tragedie»

- Det var jo merkelig at Bymiljøetetan skulle komme med en slik vurdering, uten å følge opp bestillingen fra byråden. De anbefaler altså en løsning som vil berøre en rekke eiendommer i Skogryggveien, som grunneierne rundt bommen anbefaler. Etter dette har jeg igjen stilt spørsmål til byråden om hva som skjer med estimatene som er bestilt. Det har jeg nå fått svar på, sier Per-Trygve Hoff (H) i bystyrets samferdsels- og miljøkomité.

Negativ føring

Hoff mener at en frivillig løsning med oppsitterne ville være det beste.

- I stedet for eksproriasjon av eiendommer rundt bommen, ville den beste løsningen være å opparbeide fortau med dagens bredde på veien og med sterkt begrenset hastighet gjennom området. Det jo snakk om en liten strekning. Det ville innebære en omregulering, uten at eiendommene i Svenstuveien blir berørt. Dette er ett av altenativene som Lan Marie Berg har bedt om skal utredes, men hun har lagt ved noe som jeg oppfatter som en negativ føring når hun skriver: Løsningen kan medføre at ønsket effekt på økt trafikksikkerhet i området ikke oppnås. Det liker jeg dårlig, sier Hoff, som er oppgitt over tidsbruken.

Les også: - Bommen skal vekk

Saken fortsetter under bildet

OMVEI: Rød markering viser Svenstuveien. Pilen viser bomplassering. Grønn markering viser omvei gjennom Skådalsveien og Skogryggveien, som igjen går ut i Svenstuveien og videre til Frognerseterveien. Google Maps

Dette er Lan Marie Bergs (MDG) svar til Per-Trygve Hoff:

"Jeg viser til mitt svar av 23.05.2018, notat 123/2018, om bommen i Svenstuveien, der jeg skrev at jeg ville komme tilbake til komiteen med et tids- og kostnadsestimat av den påkrevde opparbeidingen av veien til kommunal standard.

Jeg har bedt Bymiljøetaten om grovestimater på tid og kostnad for følgende tre alternativer:

1. Opparbeidelse av Svenstuveien i henhold til gjeldende veinorm slik at bommen kan fjernes. Dette vil nødvendiggjøre omregulering og erverv av eiendom da tilgjengelig areal i Svenstuveien er for smalt.

2. Opparbeidelse av Svenstuveien med fravik fra gjeldende veinorm, men likevel slik at bommen kan fjernes. Dette innebærer omregulering, men ikke erverv av eiendom. Løsningen kan medføre at ønsket effekt på økt trafikksikkerhet i området ikke oppnås.

3. Opparbeidelse av fortau i Skogryggveien, men la bommen i Svenstuveien stå.

Jeg vil understreke at det i bestillingen til etaten ikke er snakk om en omfattende utredning av tids- og kostnadsestimat. Formålet med estimatberegningene er å få et bedre informert grunnlag for å beslutte videre prosess. Dersom det blir aktuelt å iverksette tiltak i området vil jeg be etaten om å utarbeide mer detaljerte tids- og kostnadsestimater. Som ledd i dette arbeidet har jeg bedt Bymiljøetaten om å ha dialog med bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker om utfordringer og muligheter i området. Jeg har forstått at det er flere interesser i området med ulik oppfatning av hva som vil være gode løsninger på utfordringene rundt trafikksikkerhet, så innspillene fra bydelen vil vurderes i forbindelse med valg av videre prosess. Jeg tar derfor sikte på å gi komiteen tilbakemelding på videre prosess innen første halvdel av 2019."

Les også:

Kaotisk på skoleveien

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse