ANNONSE
Annonse
Akersposten

100 000 lastebillass ut fra Huseby

Vannbehandlingsanlegg på størrelse med Telenor Arena

TRE ALTERNATIVER: Planområdet: B3 viser Husebyplatået, B2 viser området bak FO-bygget og B1 viser "hundejordet" mot Sørkedalsveien. Skisse: Vann- og avløpsetaten

Det er bestemt at Huseby er området hvor det enorme vannbehandlingsanlegget på størrelse med Telenor Arena skal komme. Inn og ut av området kommer også store tunneler. Informasjonsmøte blir 13. februar.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 02.02.2018 kl 17:58

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HUSEBY: Fra Huseby i 2028, kan rent drikkevann distribueres videre til sentrale Oslo, og det etter en byggeperiode på åtte år, nesten døgnet rundt. Vannbehandligsanlegget som reservevannsforsyning er strengt nødvendig på grunn av at vannforsyningen til Oslo er svært sårbar.

Når?

Enorme løsmasser skal fraktes ut. 100 000 lastebillass skal ut og inn av Husebyområdet i løpet av en tre års periode. Hvordan vil det påvirke området og hva skjer med Husebyskogen og friområdene? Når skal arbeidet starte? En rekke spørsmål åpenbarer seg. Noen svar vil vi få når Vann- og avløpsetaten arrangerer informasjonsmøte Tirsdag 13. februar, klokken 18.00, i bydelsadministrasjonens hus i FO-bygget, Sørkedalsveien 150.

Akersposten skrev i august ifjor om planene og nødvendigheten av et vannbehandlingsanlegg, som skulle lokaliseres i Oslo vest. Da var Ullernåsen, Bogstad og Huseby blant alternativene i våre bydeler.

Les saken: Er det plass til en Telenor Arena inni Ullernåsen?

Saken fortsetter under bildet

VIKTIG: Nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby blir helt nødvendig for å sikre vannforsyningen til sentrale Oslo. Skisse: Vann- og avløpsetaten

Minst realistisk

Nå er det altså bestemt at anlegget skal lokaliseres til Husebyområdet og tre alternativer skal vurderes videre. Se skissen øverst.

Husebyplatået, hvor JM Norge og Miliarium planlegger høyblokker er ett alternativ. Her er det også uavklarte planer med hensyn til hva Statnett vil gjøre med tunneler for kraftoverføringsanlegg. Frakt av løsmasser ut av dette området blir åpenbart et problem. Dermed vurderer Akersposten de to alternativene som omfatter friområdene i Huseby/Husebyskogen som de mest sannsynlige alternativene.

1,2 - 1,4 millioner kubikk

Et vannbehandlingsanlegg på størrelse med Telenor Arena og tunnel ut og inn av anlegget krever naturlig nok sprengning og frakt av enorme løsmasser. I forslaget til planprogrammet er det snakk om 1,2 – 1,4 millioner kubikk løsmasse. Det betyr at cirka 100 000 lastebillass skal ut av området og lastebilene skal også inn i området igjen, Hvor skal disse ta veien? Røakrysset? Smestadkrysset? Det kan vi få spørre om på Informasjonsmøtet den 13. februar. Og hva med dyreliv og friluftsliv. Hvordan vil dette bli berørt?

Mest realistisk

Det er slått en sirkel rundt det nye idrettsanlegget bak FO-bygget og deler av skogområdet. Blir dette valgt som anleggsområde, vil nok de som har ambassadesaken friskt i minnet komme på banen igjen. Her ligger erstatningsarealer og kompensatoriske tiltak etter amabssadereguleringen. Nærmeste vei er Torjusbakken og Smithsvingen, som er lite egnet til å ta imot kanskje 200 000 lastebilbesøk. Det er også lite trolig at man vil lage en anleggsvei tvers igjennom området, forbi gardeleiren og FO-bygget med sine barnehager og skoler.

Dermed står man igjen med «hundejordet» ut mot Sørkedalsveien som det mest troverdige alternativet. Her er det i hvert fall lett tilgang til en «hovedvei» - Sørkedalsveien. Hvor løsmassene skal fraktes er som sagt et åpent spørsmål.

Saken fortsetter under bildet

HUNDEJORDET: Jordet mot Sørkedalsveien er etter Akerspostens mening det mest realistiske alternativet. Foto: Fredrik Eckhoff

Mange spørsmål

Tunnelen under Røa frem til Huseby og videre gjennom Bydel Ullern åpner også opp for en rekke spørsmåk med hensyn til konsekvenser av sprengning og hva med hensynet til for eksempel planlagt Røatunnel og en rekke energibrønner i områdene.

Til slutt vil det komme et administrasjonsbygg med grunnflate på cirka 500 m2 over «bassenget», som også skal plasseres i terrenget. Hvordan vil det fremstå?

Fra Holsfjorden til Huseby og videre til sentrale Oslo er selve anleggsarbeidet planlagt start i 2020 og ferdig i 2028. Arrbeidet vil foregå 07.00 til 23.00 mandag til fredag og lørdager om nødvendig.

Forslag til planprogram og ulike innspill ligger på Plan- og bygningsetatene saksinnsyn. Ytteligere informasjon om prosjektet ligger på Vann- og avløpsetatens nettside. Frist for innspill og merknader til forslaget er 19. mars og kan sendes postmottak@vav.oslo.kommune.no

Les også:

- Vi vil vise at vi tar ansvaret alvorlig

Følg Akersposten på Facebook