ANNONSE
Annonse

Nye regler for beboerparkering

SEKS OMRÅDER: I Bydel Ullern er det seks områder markert med grønne gater, som er tatt ut til beboerparkering. Kart: Bymiljøetaten

Bydel Ullern har fått beboerparkering i utvalgte områder. Nå er det foreslått regelendringer for private og næringsdrivende. Det er lav oppslutning om beboerparkering i bydelen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 20.11.2018 kl 10:24

ANNONSE
Annonse

BYDEL ULLERN: I bydelen ble det innført beboerparkering i seks områder i september i år, hvor 1416 plasser ble tatt ut til beboerparkering. Frem til i dag er det utstedt bare 252 pakeringstillatelser for beboerparkering, som utgjør cirka 18 prosent av totalen.

Les også: Nå innføres beboerparkering i Bydel Ullern (med delkart)

96 prosent i Bydel Frogner.

I nabobydelen Frogner er det tildelt 6170 tillatelser ev totalt 6428 plasser. Det vil si at 96 prosent av plassene er tatt. Det er lite sammenliknbart med Bydel Ullern, i og med at Frogner hadde vært prøvebydel i flere år, før beboerparkering ble permanent innført ifjor.

I Bydel Nordre Aker, som fikk innført beboerparkering samtidig som Bydel Ullern, blir noe over 50 prosent av de tildelte 1183 p-plassene benyttet til beboerparkering.

Bydel Vestre Aker er bydelen i ytre vest hvor bydelsutvalget har sagt nei takk til beboerparkering.

4000 kroner for bil nummer to

Bymiljøetaten har sendt over til byrådet et forslag til revidert forskrift, som innebærer endringer for både private og næringsdrivende med bil.

Her åpnes det for at en familie kan ha to biler i ordningen med beboerparkering, selv om begge bilene er registrert på samme person. Her ligger også muligheten for at én person kan få tillatelse på både privatbil og en bil som til daglig brukes i arbeid. I ordningen vil også bil + motorsykkel inngå. Dermed kan en person få beboerkort til to biler, eller én bil og én MC. Bymiljøetetan foreslår at beboerkort for bil nummer to blir priset til 4000 kroner i året og prisen for motorsykkel blir satt til 1500 kroner.
El-biler er unntatt beboerparkering og regnes eventuelt ikke som bil nummer to.

Les mer om forslag til revidert forskrift på kommunens nettside her

Bildeling

Flere personer er med i en bildelingsordning, noe som har vært problematisk når brukerne har bodd i ulike bydeler. Bymiljøetaten skriver: Det er ikke nødvendig eller ønskelig å ha detaljerte bestemmelser om bildeling som en del av forskriften for beboerparkering, men det er ønskelig at forskriften ikke skal være til hinder for at delte biler skal kunne parkere enkelt og rimelig i områder med beboerparkering. Bymiljøetaten foreslår at det etableres en ny paragraf som åpner for at det blant annet ikke er noe til hinder for at bildelingsbiler kan kjøpe allsonetillatelser.

Næringsdrivende

Samtidig åpnes det for en mye mer fleksibel ordning for næringsdrivende, hvor grønne skilter nærmest blir kriterium for beboerparkering:
Betingelsen er at den næringsdrivendes firma må være registrert i enhetsregisteret med adresse i beboerparkeringssonen og drive virksomhet fra denne adressen.
Den næringsdrivende må disponere kjøretøy, herunder være registrert som eier eller medeier av kjøretøyet i motorvognregisteret. Eventuell leiebil av autorisert bilutleiefirma skal dokumenteres.
Parkeringstillatelse kan tildeles til kjøretøy som innehar grønne registreringsskilter. Det tildeles ikke parkeringstillatelse til, eller til kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg.

Det åpnes også for at man kan betale for beboerparkering på månedlig basis, i stedet for årskort. Det er satt en høringsfrist for innspill til 15. februar 2019.

Les også:

«Beboerparkering: Ikke byrådets skyld, men prisen er!»

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse