ANNONSE
Annonse
Akersposten

Her kommer nye rekkehus og leiligheter

LILLEAKERVEIEN: Rekkehus og punkthus (nederst) sett fra Lilleakerveien mot sjøen. Ill.: BLÅR

De nye planene for Kirkehaugsveien 2 og 4 er betydelig nedskalert i forhold til tidligere planer. Plan- og bygningsetaten mener likevel at volumet må ned.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 05.08.2021 kl 13:51

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

LILLEAKER: Scandinavian Development AS foreslår å omregulere Kirkehaugsveien 2 og 4 til boligformål. Planforslaget tilrettelegger for cirka 22 boenheter fordelt på rekkehus og leiligheter, samt noe næringsareal mot Lilleakerveien. I tillegg foreslås det en trapp mellom Kirkehaugsveien og Lilleakerveien. Deler av skrenten mot Lilleakerveien skal bevares. Arnebergvillaen på tomten vil sammen med den andre villaen bli revet.

PLANOMRÅDET: Her ligger en villa tegnet av Arnstein Arneberg. Foto fra planforslaget

Betydelig reduksjon

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for en fortetting av Kirkehaugsveien 2 og 4 i henhold til at Kirkehaugsveien ligger ved Lysaker kollektivknutepunkt.

Rekkehusbebyggelsen får cirka tre etasjer mot Kirkehaugsveien. Punkthuset får fire etasjer mot Kirkehaugsveien. I tillegg til boligformålet foreslås det næringsareal tilknyttet Lilleakerveien. Næringsarealet kan tilpasses en mulig senking og utvidelse av Lilleakerveien. Sør i planområdet foreslås det en trapp mellom Kirkehaugsveien og Lilleakerveien. Trappen skal være allment tilgjengelig.
Trappen fungerer også som felles uteareal for boligene i planforslaget.

Dette er en betydelig reduksjon i forhold til den varslede oppstarten av detaljregulering i 2019 for Kirkehaugsveien 2, 4 og 6, hvor det var planlagt rundt 50 leiligheter og bygg opp til 10 etasjer.

Les også: Byggeplass i årevis

KIRKEHAUGSVEIEN: Rekkehus og med punkthus nederst i bakken sett fra Kirkehaugsveien. Ill.: BLÅR

Må fjerne etasje og mellombygg

Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler planforslaget med forbehold. For at PBE skal anbefale planforslaget når det sendes til politisk behandling, må etatens vurderinger og anbefalinger følges opp i større grad i plankart og/eller reguleringsbestemmelsene. Etaten vil at fjerde etasje på punkthuset skal fjernes og at mellombygget må fjernes. Dette må til for å blant annet sikre nok uteoppholdsareal. Den planlagte gjennomgående trappen kan ikke kompensere for manglende uteareal.

INNSIGELSE: Plan- og bygningsetaten vil ha fjernet "mellomhuset" og en etasje på punkthuset. Illustrasjon fra planforslaget. Piler med tekst påført av redaksjonen.

Planforslaget må vurderes i forhold til fremtidig utbedring av Lilleakerveien og bidrag til Lysaker stasjon på Fornebubanen kan være aktuelle tiltak. Planforslaget må ses i sammenheng med planer om dobbeltsporet jernbane og utviklingen av Lysaker kollektivterminal.

Les mer om planforslaget ved å følge denne linken.

Følg Akersposten på Facebook